Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka
Fel i häst - fördjupningskurs i Equine Law, tvister om häst
24/05  |  24/05

Fel i häst – Fördjupningskurs i Equine Law, tvister om häst

Välkommen på kurs med Dan Nordenberg! I kursen relateras frågor som uppkommer i tvister om fel i häst till principer och bestämmelser i civilprocessen samt inkonsekvenser i praxis.

Förmögenhetsrätt Processrätt Ersättningsrätt
Kurs
Fel i häst - Fördjupningskurs i Equine Law
Ämnesområde
Förmögenhetsrätt, Processrätt, Ersättningsrätt
Föreläsare
Dan Nordenberg
Kurstimmar
6.5h

Kursbeskrivning

Fel i häst är numera en vanligt förekommande typ av tvist, men det är inte alltid givet hur talan lämpligen bör utformas. Kursen syftar till att problematisera olika sätt att driva process om fel i häst och ge deltagare insikt i de civilprocessuella frågor som kan uppkomma i denna typ av tvister. Den processuella verktygslådan relateras till specifika problem som kan uppkomma i tvister om fel i häst. Frågor som hittills inte fått svar i praxis diskuteras och alternativa argumentationslinjer föreslås. Kursen behandlar även hovrättspraxis, inkonsekvenser och diskuterar olika processtaktiker. Kursen behandlar även de nya reglerna i konsumentköplagen om försäljning av levande djur som trädde i kraft 1 maj 2022. Välkommen!

Kursen behandlar bland annat:

 • Alternativa grunder vid fel i häst
 • Grunderna i relation till köpeavtalet och övrig bevisning
 • Förekommande svarandeinvändningar
 • Relevant bevisning och bevisanskaffning vid fel i häst
 • Oklara frågor i fel i häst tvister
 • De nya reglerna i konsumentköplagen om försäljning av levande djur som träder i kraft 1 maj 2022

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater, jurister och andra aktörer med intresse för civilprocesser när tvisteföremålet är en häst.

Föreläsare

Dan Nordenberg

Dan Nordenberg

Dan Nordenberg är advokat och konkursförvaltare inom Lunds domsaga. Nordenberg ägnar sig bl.a. åt tvistemål av olika slag, bl.a. fel i häst. Dan Nordenberg erhöll Insolvensrättsligt forums uppsatspris 2009 och har erfarenhet av arbete i hovrätt.

Omdömen

"Bra upplägg med både ämnesspecifika (häst)frågor och processuella tips och trix"
Tidigare deltagare
"Trevlig lättsam kurs i lagom tempo. Kunnig kursledare."
Tidigare deltagare

Kursprogram

Från 08:30 | Registrering, kaffe och smörgås för dig som deltar på plats i Stockholm.
Från 08:55 | Insläpp för deltagare på distans.

09:00 - 10:15

Inledning

 • Fel i häst mål
 • Den Nya konsumentköplagen 2022 i allmänhet
10:15 - 10:30

Kaffepaus

10:30 - 11:30

Om utredningen SOU 2020:51

11:30 - 12:30

Lunch

12:30 - 13:30
 • Den omvända bevisbördan
 • Att avtala om bevisbördans placering
 • Undersökningsplikten
13:30 - 13:40
Bensträckare
13:40 - 14:45

Yrkanden, grunder och bevisning

 •  Utformning av talan för fel i häst
 • Köpeavtalet och övrig bevisnings betydelse för talans utformning 
 • Svarandens angrepp på kärandens yrkanden och grunder
14:45 - 15:00
Kaffepaus
15:00 - 16:30

Praxis

 • Oklarheter i praxis 
 • Förväntningar i ljuset av nya regler om levande djur
 • Diskussion
16:30

Kursen avslutas

Skriv ut

Allmän information

Sista bokningsdag

Sista bokningsdag är alltid 10 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Allmänna villkor

Gå till allmänna villkor här

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation och intyg. Kaffe och smörgås, lunch och fika ingår vid deltagande på plats i Stockholm.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Avbokningsregler

Norstedts Juridik har fri avbokning av kurser t.o.m. trettio (30) dagar före kursstart. Vid avbokning mellan trettio (30) och fjorton (14) dagar före kursstart, ska beställaren ersätta Norstedts Juridik med 50 % av kursavgiften. Vid avbokning mindre än fjorton (14) dagar före kursstart ska beställaren ersätta Norstedts Juridik med 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse ska alltid ske skriftligt till utbildning@nj.se