Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka
fel-i-hast-fordjupningskurs-i-equine-law-tivster-om-hast-extra-600x320
08/06 Stockholm   |   08/06 Digital

Fel i häst – Fördjupningskurs i Equine Law, tvister om häst

Välkommen på kurs med Dan Nordenberg! I kursen relateras frågor som uppkommer i tvister om fel i häst till principer och bestämmelser i civilprocessen samt inkonsekvenser i praxis.

Förmögenhetsrätt
Kurs
Fel i häst - Fördjupningskurs i Equine Law - tvister om häst
Ämnesområde
Förmögenhetsrätt
Föreläsare
Dan Nordenberg
Kurstimmar
6,5 h

Kursbeskrivning

Fel i häst är numera en vanligt förekommande typ av tvist, men det är inte alltid givet hur talan lämpligen bör utformas. Kursen syftar till att problematisera olika sätt att driva process om fel i häst och ge deltagare insikt i de civilprocessuella frågor som kan uppkomma i denna typ av tvister. Den processuella verktygslådan relateras till specifika problem som kan uppkomma i tvister om fel i häst. Frågor som hittills inte fått svar i praxis diskuteras och alternativa argumentationslinjer föreslås. Kursen behandlar även  hovrättspraxis, inkonsekvenser och diskuterar olika processtaktiker. Välkommen!

Kursen behandlar bland annat:

 • Alternativa grunder vid fel i häst
 • Grunderna i relation till köpeavtalet och övrig bevisning
 • Förekommande svarandeinvändningar
 • Relevant bevisning och bevisanskaffning vid fel i häst
 • Oklara frågor i fel i häst tvister

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater, jurister och andra aktörer med intresse för civilprocesser när tvisteföremålet är en häst.

Föreläsare

Dan Nordenberg

Dan Nordenberg

Dan Nordenberg är advokat och konkursförvaltare inom Lunds domsaga. Nordenberg ägnar sig bl.a. åt tvistemål av olika slag, bl.a. fel i häst. Dan Nordenberg erhöll Insolvensrättsligt forums uppsatspris 2009 och har erfarenhet av arbete i hovrätt.

Omdömen

"Bra upplägg med både ämnesspecifika (häst)frågor och processuella tips och trix"
Tidigare deltagare
"Trevlig lättsam kurs i lagom tempo. Kunnig kursledare."
Tidigare deltagare

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 10:15

Inledning

 • Fel i häst mål
 • Rätt part och processhinder
 • Civilprocessens elementa
10:15 - 10:30

Kaffepaus

10:30 - 11:30

Yrkanden och grunder

 • Utformning av yrkanden och grunder för fel i häst
 • Köpeavtalet och övrig bevisnings betydelse för talans utformning
 • Svarandens angrepp på kärandens yrkanden och grunder
11:30 - 12:30

Lunch

12:30 - 13:30

Bevisningen

 • Bevisningens koppling till talans grunder
 • Utredning under processen
 • Editionsföreläggande mot veterinär
13:30 - 13:40
Bensträckare
13:40 - 14:45

Praxis

 • Relevanta avgöranden
 • Oklarheter i praxis
 • Argumentationslinjer
14:45 - 15:00
Kaffepaus
15:00 - 16:30

Tillämpning

 • Praktiska övningar
 • Diskussion
16:30

Kursen avslutas

Skriv ut

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, smörgås, lunch, kaffe och fika.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Tillfälliga avbokningsregler

Just nu erbjuder vi kostnadsfria avbokningar t.o.m. 10 dagar innan kurstillfället. Du kan därför känna dig trygg med att säkra din kursplats redan idag och senare kunna av- eller omboka om situationen skulle kräva det. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas senast dagen innan kursen. Vid avbokning inom 10 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till utbildning@nj.se