Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka
Kurs om felkällor vid bevisprövning i brottmål

Felkällor vid bevisprövning i brottmål

Välkommen på kurs med Lars Holmgård! Kursen fokuserar på feltänkande i bevisvärderingen där du får verktyg för att efteråt kunna reflektera mer över din bevisvärdering.
Processrätt
Kurs
Felkällor vid bevisprövning i brottmål
Ämnesområde
Processrätt
Föreläsare
Lars Holmgård
Kurstimmar
6,5 h

Kursbeskrivning

Bevisvärdering sker i alla stadier i ett brottmål, alltifrån polisens första åtgärder på brottsplatsen till domstolens slutliga avgörande. Vid många bevisbedömningar sker felresonemang. Feltänkandet görs av poliser, åklagare, advokater och domare. Ofta beror felresonemangen på att man är van att tänka på ett visst sätt, utan att närmare reflektera över varför.

Kursen fokuserar på ett antal situationer, där feltänkande förekommer. Deltagarna förväntas vara aktiva i diskussioner. Det utlovas ingen presentation av absoluta sanningar.

Kursen behandlar bland annat:

 • Muntlig bevisning ges för stor betydelse i förhållande till skriftlig bevisning.
 • Förhörspersonen kan ha missuppfattat händelsen eller minnas fel.
 • Tvivelaktiga kriterier används för att bedöma en förhörspersons tillförlitlighet.
 • Uppgifter från förhörspersoner med god förmåga att berätta om en händelse värderas för högt.
 • Förhörspersonens uppgivna säkerhet i sin iakttagelse värderas för högt.
 • Den som bedömer bevisningen utgår från sin egen erfarenhet av hur man uppträder.
 • Tidigt ställs upp en hypotes, varefter bevisningen ensidigt prövas mot denna hypotes.
 • Utpekande av en misstänkt gärningsman värderas för högt.
 • Risk för felaktig tolkning från annat språk beaktas inte tillräckligt.
 • Uppgifter från polisförhör beaktas som kan vara felaktiga.
 • Bevisvärdet av samverkande bevisning respektive kedjebevisning missbedöms.
 • Sannolikheten beaktas inte för att bevisningen ändå skulle ha förelegat, om händelseförloppet hade varit ett annat.

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater, åklagare, poliser, domare och andra yrkesroller som arbetar med brottmål.

Föreläsare

Lars Holmgård

Lars Holmgård

Lars Holmgård är lagman vid Värmlands tingsrätt. Han har tidigare varit rådman vid olika värmländska tingsrätter före sammanslagningen. Dessförinnan arbetade han med lagstiftning i Miljödepartementet och Miljöbalksutredningen. Under senare år har han varit särskild utredare i Miljöprocessutredningen och expert i flera statliga utredningar.

Kursprogram

08:30 - 09:00

Registrering

Kaffe och smörgås för dig som deltar på plats.
09:00 - 09:15
Inledning
09:15 - 10:30
 • Traditionell juridisk metod i stället för att finna vetenskapligt stöd
 • Strävan efter att finna logik
 • Bortseende från att osannolika saker faktiskt inträffar
 • Muntlig bevisning ges för stor betydelse i förhållande till skriftlig
 • Förhörspersonen har missuppfattat eller minns fel
10:30 - 10:50

Kaffepaus

10:50 - 12:45
Bedömning av tillförlitlighet
12:45 - 13:45

Lunchpaus

13:45 - 14:50
 • Den som bevisvärderar utgår från sina egna erfarenheter
 • Bevisning prövas bara mot tidig hypotes
 • Utpekande av en misstänkt
14:50 - 15:15

Kaffepaus

15:15 - 16:30
 • Felaktig tolkning från annat språk
 • Uppgifter från polisförhör
 • Bevisvärde av kedjebevisning
 • Bevisvärde av samverkande bevisning
 • Bevisvärde av motverkande bevisning
16:30

Kursen avslutas

Skriv ut

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation och intyg. 

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Tillfälliga avbokningsregler

Just nu erbjuder vi kostnadsfria avbokningar t.o.m. 10 dagar innan kurstillfället. Du kan därför känna dig trygg med att säkra din kursplats redan idag och senare kunna av- eller omboka om situationen skulle kräva det. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas senast dagen innan kursen. Vid avbokning inom 10 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till utbildning@nj.se