Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka
Kurs i förändring av anställningsvillkor

Förändring av anställningsvillkor - kollektivavtal, personliga avtal och anställningsskydd

Kursen ger en överblick över olika förbundsavtals uppbyggnad och ger bland annat en ökad förståelse för samspelet mellan kollektivavtal och enskilda anställningsavtal. Välkommen på kurs!

Arbetsrätt och arbetsliv
Kurs
Förändring av anställningsvillkor – kollektivavtal, personliga avtal och anställningsskydd
Ämnesområde
Arbetsrätt och arbetsliv
Föreläsare
Jonas Malmberg
Kurstimmar
3 h

Kursbeskrivning

En av de mest centrala frågorna inom arbetsrätten är hur anställningsförhållandet ska kunna förändras över tiden. Särskilt brännande blir frågorna om det rör sig om sänkning av lön eller andra försämringar för arbetstagaren. Under senare har t.ex. frågor om s.k. hyvling varit omdiskuterad.

Kursen syftar till att ge en översikt om metoder för förändring av anställningsvillkor på företagsnivå som rättsordningen erbjuder och hur dessa samverkar.

Kursen ger dig:

  • en överblick över olika förbundsavtals uppbyggnad,
  • en ökad förståelse för samspelet mellan kollektivavtal och enskilda anställningsavtal,
  • en ökad förståelse av anställningsskyddslagen betydelse vid villkorsändring och
  • en metod för analysera i vilken utsträckning villkorsändringar är tillåtna/möjliga.

Målgrupp

Kursen riktar sig till jurister inom organisationerna, advokater, bolagsjurister och erfarna personalhandläggare. Deltagarna förväntas ha goda kunskaper i arbetsrätt.

Föreläsare

Jonas Malmberg

Jonas Malmberg

Jonas Malmberg är ordförande i Arbetsdomstolen. Han har tidigare varit professor vid Uppsala universitet och Arbetslivsinstitutet. Jonas Malmberg har publicerat böcker och artiklar om svensk och europeisk arbetsrätt och har ofta anlitats i statliga utredningar och som expert av Europeiska kommissionen.

Kursprogram

08:30 - 09:00

Registrering, kaffe och smörgås

09:00 - 10:30
  • Förbundsavtal
  • Lokala kollektivavtal
10:30 - 10:45

Kaffepaus

10:45 - 12:00
  • Personliga avtal
  • Ensidiga arbetsgivarreglering
  • Uppsägning av villkorsskäl.
12:00

Kursen avslutas

Skriv ut

Allmän information

Sista bokningsdag

Sista bokningsdag är alltid 10 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Allmänna villkor

Gå till allmänna villkor här

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, smörgås och kaffe samt fika.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 3 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Avbokningsregler

Norstedts Juridik har fri avbokning av kurser t.o.m. trettio (30) dagar före kursstart. Vid avbokning mellan trettio (30) och fjorton (14) dagar före kursstart, ska beställaren ersätta Norstedts Juridik med 50 % av kursavgiften. Vid avbokning mindre än fjorton (14) dagar före kursstart ska beställaren ersätta Norstedts Juridik med 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse ska alltid ske skriftligt till utbildning@nj.se