Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka
Kurs i förmynderskapsrätt
07/06 Digital   |   07/06 Stockholm

Förmynderskapsrätt

Välkommen på kurs om förmynderskapsrätten som noggrant går igenom bland annat omyndigjuridiken och reglerna om ställföreträdare för omyndiga och vuxna.
Familjerätt
Kurs
Förmynderskapsrätt
Ämnesområde
Familjerätt
Föreläsare
Per Westman
Kurstimmar
6,5 h

Kursbeskrivning

Under kursen går vi igenom förutsättningarna för godmanskap och förvaltarskap liksom förvaltningsregler för ställföreträdare enligt föräldrabalken. Tredjemansfrågor belyses. Reglerna om särskild förvaltning behandlas ingående, varvid förutsättningar och rättsföljd, utformning av testamente, gåvobrev och förmånstagarförordnande med förvaltningsföreskrifter samt laglottsreglernas betydelse tas upp. Regelverket avseende överförmyndarverksamhet, överförmyndartillsyn och kontroll gås igenom. Särskild överförmyndarkontroll tas upp. Domstolens och länsstyrelsens roll behandlas, liksom processuella frågor och sekretess. Pågående lagstiftning presenteras. Rättspraxis gås igenom och diskuteras. Orientering om framtidsfullmakter och anhörigbehörighet samt orientering om framtidsfullmakter och anhörigbehörighet.

Kursen behandlar bland annat:

 • Omyndigas rätt att ingå avtal, bl.a. gåvor till barn
 • Föräldrars fria förmyndarförvaltning, uttagsrätt m.m.
 • Vad gäller vid krav på överförmyndarsamtycke?
 • Vad gäller för dödsbon med omyndiga delägare?
 • Överförmyndarens hantering av frågor om framtidsfullmakter.

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater, bankjurister, överförmyndarhandläggare och andra som kommer i kontakt med frågor inom förmynderskapsrätten. Kursen syftar till att ge deltagarna insikt i och förmåga att hantera rättsliga frågor inom förmynderskapsrättens område och att ha vetskap om var ytterligare kunskap kan sökas.

Föreläsare

Per Westman

Per Westman

Per Westman är advokat med inriktning på ekonomisk familjerätt, affärsjuridik, tvistlösning och civilprocesser. Han är specialist på framtidsfullmakter och förmynderskapsrätt. Förutom att vara praktiserande jurist har han även varit verksam som universitetslärare och forskare, verkställande direktör m.m.

Omdömen

"Mycket givande, intressant och lärorik kurs! Var väldigt lätt att hänga med i Powerpoint presentationen som varvades med hänvisningar till kursmaterialet. Uppskattade även de många exempel på rättsfall som togs upp. En stor tumme upp till kursen!"
Tidigare deltagare
"Tydligt, intressant och pedagogiskt upplägg av föreläsaren!"
Tidigare deltagare

Kursprogram

08:30 - 09:00

Registrering, kaffe och smörgås

09:00 - 12:45

Förmiddagspass inkl. kaffepaus

 • Omyndigjuridik
 • Bristande rättshandlingsförmåga
 • Omyndiga
 • Omyndigas rättsställning
 • Behörighetsutrymmet för omyndiga; Omyndigas avtal
 • Giltighet och ogiltighet
 • Undantagsregler för behörighet
 • Samtycke och ratihabition
 • Ställföreträdarskap för omyndiga
 • Ställföreträdarskap för vuxna
 • Anordnande av godmanskap och förvaltarskap
12:45 - 13:45

Lunch

13:45 - 16:15

Eftermiddagspass inkl. kaffepaus

 • Förvaltningsregler inom förmynderskapsrätten
 • Föräldrars förmyndarförvaltning
 • Förordnade ställföreträdares förvaltning
 • Överförmyndartillsyn
 • Överförmyndarkontroll
 • Överförmyndarsamtycke
 • Överförmyndarens handläggning
 • Domstolens roll
 • Länsstyrelsens tillsyn
 • Processuella frågor
 • Sekretess
 • Särskild förvaltning
 • Förvaltningsföreskrifter i testamente, gåvobrev och förmånstagarförordnande
 • Laglottsreglernas betydelse
 • Särskild överförmyndarkontroll
16:15 - 16:30

Utvärdering och avslutning

Skriv ut

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Tillfälliga avbokningsregler

Just nu erbjuder vi kostnadsfria avbokningar t.o.m. 10 dagar innan kurstillfället. Du kan därför känna dig trygg med att säkra din kursplats redan idag och senare kunna av- eller omboka om situationen skulle kräva det. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas senast dagen innan kursen. Vid avbokning inom 10 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till utbildning@nj.se