Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka
Kurs om den nya förvaltningslagen
12/05 Digital   |   12/05 Stockholm

Förvaltningsrätt i praktiken

Kursen ger en praktiskt orienterad överblick av förvaltningslagen och går igenom relevanta förarbeten och rättspraxis. Fokus läggs även på de frågor som har störst praktisk betydelse. Varmt välkommen!

Offentlig rätt
Kurs
Förvaltningsrätt i praktiken
Ämnesområde
Offentlig rätt
Föreläsare
Lars Bejstam
Kurstimmar
6,5 h

Kursbeskrivning

Kursen innebär en genomgång av den nya förvaltningslagen som trädde i kraft den 1 juli 2018. Kursen fokuserar på en genomgång av rättsläget generellt vad gäller de vanligast förekommande förvaltnings­rättsliga frågeställningarna, med särskild inriktning på de områden där den nya förvaltningslagen och nya domstolsavgöranden innebär förtydliganden och förändringar. Syftet är att ge en praktiskt orienterad överblick av regelverket och relevanta förarbeten och vägledande rättspraxis samt att fokusera på de frågor som har störst praktisk betydelse.

Kursen behandlar bland annat:

 • Förvaltningslagens historik, systematik och tillämpningsområde.
 • Grundläggande principer och god förvaltning; serviceskyldighet m.m.
 • Allmänt om ärendehandläggning; tolkning och översättning, jäv m.m.
 • Initiering av ärende
 • Ärendeberedning; kommunicering, muntlig handläggning, utredningsansvar m.m.
 • Särskilt om försenad handläggning
 • Beslut; motivering m.m.
 • Besluts verkställighet; även inhibition m.m.
 • Rättelse och ändring
 • Överklagande; överklagbarhet, klagorätt, överklagandetid m.m.
 • Förvaltningsbesluts rättskraft

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till jurister och övriga berörda tjänstemän inom statlig och kommunal förvaltning men också till t.ex. advokater, biträdande jurister, domare samt övriga praktiskt verksamma som kommer i kontakt med förvaltningsrättsliga frågeställningar.

Föreläsare

Lars Bejstam

Lars Bejstam

Lars Bejstam, docent Uppsala universitet

Lars Bejstam är född 1952. Socionomexamen 1978. Jur.dr 1994. Numera är han docent i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet och har i mer än 35 år arbetat som lärare vid universiteten i Umeå och i Uppsala. Lars har även medverkat som expert i lagstiftningsarbete och har skrivit ett flertal remissvar över olika lagförslag. Han har också varit juridisk konsult i en rad olika sammanhang, t.ex. åt olika universitet, Post- och telestyrelsen och Försäkringskassan, Sida och andra internationella...

Omdömen

"Förtroendeingivande och uppenbart erfaren och kompetent lärare. Det var mycket värdefullt att få en kort överblick över intressanta rättsfall kopplade till olika frågeställningar och det märktes att läraren hade en erfarenhetsbank att ösa ur när frågor besvarades."
Tidigare deltagare
"Väldigt bra upplägg, pedagogisk, pratade långsamt och "berättande". Väldigt bra att få materialet i förväg, så att man kunde skriva ut och skriva in nya kommentarer under utbildningens gång. Bra att föreläsaren gick igenom olika rättsfall."
Tidigare deltagare

Kursprogram

08:30 - 09:00

Registrering

09:00-09:30
Förvaltningslagens historik, systematik och tillämpningsområde
09:30-10:15
Grundläggande principer och god förvaltning
10:15-10:30

Kaffepaus

10:30-11:00
Allmänt om ärendehandläggning
11:00 - 12:45
Initiering av ärende och ärendeberedning, åtgärder vid försenad handläggning
12:45 -13:45

Lunchpaus

13:45 - 14:30
Beslut och verkställighet
14:30-14:45

Kaffepaus

14:45 - 15:15
Rättelse och ändring
15:15 - 16:15
Överklagande och rättskraft
16:15-16:30

Uppsummering och avslutning

Skriv ut

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation och intyg. 

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning

Tillfälliga avbokningsregler

Just nu erbjuder vi kostnadsfria avbokningar t.o.m. 10 dagar innan kurstillfället. Du kan därför känna dig trygg med att säkra din kursplats redan idag och senare kunna av- eller omboka om situationen skulle kräva det. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas senast dagen innan kursen. Vid avbokning inom 10 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till utbildning@nj.se