Tillbaka
frukostevent: skiljeratt och skiljeavtal

Skiljerätt och skiljeavtal – överväganden, fallgropar och edition

Hur ett skiljeavtal utformas kan få en avgörande inverkan på hur effektivt och rättssäkert ett skiljeförfarande faktiskt blir. Om skiljeavtalets utformning inte övervägs noggrant kan ett antal problem uppkomma om en tvist mellan parterna hänskjuts till skiljeförfarande.

Varmt välkommen till detta frukostevent som sänds live från vår studio.
Notera att eventet kommer att hållas på engelska.

Kurs
Frukostevent: Skiljerätt och skiljeavtal – överväganden, fallgropar och edition

Om eventet

Varmt välkommen på Norstedts Juridiks frukostevent; Skiljerätt och skiljeavtal – överväganden, fallgropar och edition. Eventet är gratis för Norstedts Juridiks kunder och andra personligt inbjudna.

Datum: tors 15 oktober 2020
Tid: 8:00-9:00
Digitalt event: deltagande via YouTube
Talare: Daria Kozlowska-Rautiainen (Universitetslektor, ansvarig för masterprogrammet i internationell kommersiell skiljedomsrätt vid Stockholms Universitet) och Rasmus Josefsson (advokat på Werks Advokater i Göteborg)

Utformningen av ett skiljeavtal påverkar hur effektivt och rättssäkert ett skiljeförfarande faktiskt blir. Om skiljeavtalets utformning inte övervägs noggrant kan ett antal problem uppkomma om en tvist mellan parterna hänskjuts till skiljeförfarande. Ett skiljeavtal ska säkerställa förutsägbarhet för parterna samtidigt som det ska ge skiljenämnden visst utrymme till flexibilitet för att förfarandet ska bli effektivt. Bland annat kommer dessa frågor att diskuteras:

  • Betydelsen av att överväga och anpassa valet av tvistlösningsalternativ – är skiljeförfarande alltid det bästa alternativet?
  • Problem som kan uppstå vid överreglering i en skiljeklausul.
  • Behövs alltid institutsregler och vilka bör väljas i vilken situation?

En av de mest tids- och kostnadskrävande aspekterna av skiljeförfaranden är edition. Under detta event kommer talarna att diskutera fallgropar som kan uppkomma när information inhämtas från motparten eller vid begäran om att utfå information och hur kan dessa undvikas. Exempel som kommer att diskuteras inkluderar:

  • Hur mycket är lönt att reglera i förväg kring hur edition ska genomföras?
  • Hur undviker man att skriva en oprecis editionsbegäran?
  • Hur motsätter man sig en begäran på ett effektivt sätt som editionssvarande?

Notera eventet kommer att hållas på engelska.

Varmt välkommen!

Kozlowska-Rautiainen-Daria

Talare

Daria Kozlowska-Rautiainen

Daria Kozlowska-Rautiainen, jur. dr. från Helsingfors universitet, arbetar som universitetslektor vid juridiska fakulteten vid Stockholms universitet där hon undervisar på magisterprogrammet i internationell kommersiell skiljedomsrätt. Hon har erfarenhet från advokatbyråer i Polen, Österrike och Finland. Hon har även varit praktikant på ICC i Paris. Daria har varit styrelseledamot i Young Arbitrators Club i Finland och är redaktör för en av de ledande affärsjuridiska tidskrifterna i Finland - Liikejuridiikka. Hon är även medlem i Forskningsavdelningen för skiljeförfarande och annan tvistlösning på SCCL (Stockholm Centre for Commercial Law). I Avtalsguiden skriver Daria Kozlowska-Rautiainen inom området skiljeförfarande och ADR. 

Josefsson-Rasmus-400x480

Talare

Rasmus Josefsson

Rasmus Josefsson är verksam som advokat vid Werks Advokater i Göteborg där han huvudsakligen arbetar med kommersiell tvistlösning och företräder klienter i svenska och internationella skiljeförfaranden samt i domstolsprocesser. Han har ett stort intresse för processrätt i allmänhet och skiljerätt i synnerhet och har publicerat flera artiklar inom området. Han är även medförfattare till boken "Skiljeförfarande – en introduktion". I Avtalsguiden skriver Rasmus Josefsson inom området skiljeförfarande och ADR.

Målgrupp

Frukostseminariet riktar sig till de som i sin yrkesutövning arbetar med tvistlösning eller förhandlar och skriver skiljeavtal.

No show-avgift
Eventet är gratis för Norstedts Juridiks kunder och andra personligt inbjudna. Vi tillämpar en no show-avgift vid utebliven närvaro eller avanmälan senare än 48 timmar innan evenemangets starttid. Avgiften är 249 kr ex. moms och faktureras. Du har självklart möjlighet att skicka en kollega i ditt ställe!