Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka
Fördjupningskurs i GDPR
21/03  |  21/03  |  01/06  |  01/06  |  07/09  |  07/09  |  07/12  |  07/12

GDPR 2 - Fördjupning i praktiskt dataskyddsarbete

En utbildning om den praktiska tillämpningen av GDPR med fördjupning och diskussionsmöjligheter. Kursen vänder sig till den som redan har grundläggande kunskaper om EU:s dataskyddsförordning och som vill få fördjupning och vägledning i det praktiska dataskyddsarbetetVarmt välkommen!
Immaterial- och marknadsrätt
Kurs
GDPR 2 - Fördjupning i praktiskt dataskyddsarbete
Ämnesområde
Immaterial- och marknadsrätt
Föreläsare
Caroline Olstedt Carlström, Daniel Westman
Kurstimmar
6h

Kursbeskrivning

Dataskyddsförordningen gör det nödvändigt för alla organisationer att bedriva ett systematiskt dataskyddsarbete. Under kursen diskuteras hur detta arbete rent praktiskt kan organiseras och bedrivas. Hur får man genomslag för dataskyddsarbetet i praktiken? Hur genomförs en konsekvensbedömning avseende dataskydd? Hur bör personuppgiftsincidenter hanteras? 

Kursen ger också en fördjupning i centrala tillämpningsfrågor. Personuppgiftsansvaret analyseras i ljuset av den senaste rättspraxisen från EU-domstolen. Dessutom diskuteras metod och tolkningsfrågor vid tillämpning av behandlingsreglerna. Hur kommer man t.ex. fram till om en behandling är ”nödvändig” enligt förordningen? Ett pass behandlar också förutsättningarna för överföring till tredjeland efter EU-domstolens dom i Schrems II-målet.

Utbildningen bedrivs i dialogform. Båda kursledarna deltar under hela dagen och det finns tillfälle för deltagarna att ställa frågor och att bidra med egna erfarenheter

Kursen behandlar frågor som är relevanta både i den privata och den offentliga sektorn.

Kursen behandlar bland annat:

 • Grunderna i ett effektivt dataskyddsarbete
 • Personuppgiftsansvaret och användningen av personuppgiftsbiträden
 • Dataskyddsombudet
 • Hur kommer man fram till om en behandling är tillåten?
 • Hur bör kraven på incidentrapportering och konsekvensbedömning avseende dataskydd uppfyllas?
 • Överföring till tredjeland - praktiska övervägande efter Schrems II-domen

Målgrupp

Kursen vänder sig till den som redan har grundläggande kunskaper om EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och som vill få vägledning i det praktiska dataskyddsarbetet.

Föreläsare

Caroline Olstedt Carlström

Caroline Olstedt Carlström

Caroline, advokat och partner vid Cirio Advokatbyrå AB.

Caroline är ansvarig för Cirios kompetensgrupp för dataskydd och informationssäkerhet. Hon har över 20 års erfarenhet inom internationellt dataskydd och har verkat som juridisk och strategisk rådgivare för företag inom IT, media, telekommunikation, energi, finans och bioteknikbranscherna. Carolines breda erfarenhet av dataskydd omfattar ett brett spektrum av operativa frågor, styrningsaspekter, strategiska frågor och av att utforma och genomföra integritets- och dataskyddssprogram...

Daniel Westman

Daniel Westman

Daniel är oberoende rådgivare och forskare specialiserad på it- och medierätt. Han arbetar bl.a. med dataskydd, upphovsrätt, yttrandefrihet och ansvar på nätet, e-förvaltningsjuridik samt it-avtal. Han har varit expert i ett flertal statliga utredningar, bl.a. Digitaliseringskommissionen, Mediegrundlagskommittén och Dataskyddsutredningen.

Omdömen från tidigare kursdeltagare

"Väldigt bra kurs och inriktningen att använda GDPR som ett medel i det strategiska datasäkerhets- och verksamhetsmodells-perspektivet var toppen. Har alltid haft den synen men har nu även "argumenten" för att sälja in det i verksamhetsarbetet"
Christina
Tidigare deltagare
"Professionella föreläsare som hade väldigt bra grepp om både teori och praktik. Jag kände mig inspirerad när jag gick därifrån."
Sofia
Tidigare deltagare

Kursprogram

Från 09:00 | Registrering, kaffe och smörgås för dig som deltar på plats i Stockholm.
Från 09:25 | Insläpp för deltagare på distans

09:30 - 09:45

Introduktion

09:45 - 10:45

Grunderna i ett effektivt dataskyddsarbete

 • Vad kräver GDPR?
 • Framgångsfaktorer
 • Relation till ”verksamheten”
 • Organisation
 • Styrdokument
Caroline Olstedt Carlström
10:45 - 11:00

Kaffepaus

11:00 - 12:00

Personuppgiftsansvaret och användningen av personuppgiftsbiträden

 • Personuppgiftsansvaret – närmare om bedömningen
 • Biträde eller ansvarig?
 • Gemensamt ansvar – något nytt?
 • Biträdesrollen enligt artikel 28 GDPR
 • Personuppgiftsbiträdesavtalet
Daniel Westman
12:00 - 12:45

Dataskyddsombudet

 • Hur ska rollen förstås?
 • Uppgifter och kvalifikationer
 • När krävs ett dataskyddsombud?
 • Förhållandet till operativ verksamhet
 • Externt eller internt?
 • Framgångsfaktorer
Caroline Olstedt Carlström
12:45 - 13:35

Lunchpaus

13:35 - 14:30

Hur kommer man fram till om en behandling är tillåten enligt GDPR?

 • Vad menas med ”nödvändig för att …”?
 • Praktiska tillvägagångssätt för att påverka tillåtligheten av behandlingen
 • Dataskyddets rättskällor och metod EU-domstolens sätt att resonera
Daniel Westman
14:30 - 15:15

Konsekvensbedömning och incidentrapportering i praktiken

 • Före, under och efter en personuppgiftsincident
 • Hur bör man tänka kring konsekvensbedömningar?
 • Praktiska tips och överväganden
Caroline Olstedt Carlström
15:15 - 15:30

Kaffepaus

15:30 - 16:15

Överföring till tredje land: Vad gäller och hur bör man tänka?

 • Vad är en överföring till tredje land?
 • Går det att använda standardavtalsklausulerna och Privacy Shield?
 • Nya fall i EU-domstolen
 • Praktiska och strategiska överväganden
Daniel Westman
16:15 - 16:30

Övriga frågor

16:30

Kursen avslutas

Skriv ut

Allmän information

Sista bokningsdag

Sista bokningsdag är alltid 10 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Allmänna villkor

Gå till allmänna villkor här

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation och intyg. Vid deltagande på plats i Stockholm ingår kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Avbokningsregler

Norstedts Juridik har fri avbokning av kurser t.o.m. trettio (30) dagar före kursstart. Vid avbokning mellan trettio (30) och fjorton (14) dagar före kursstart, ska beställaren ersätta Norstedts Juridik med 50 % av kursavgiften. Vid avbokning mindre än fjorton (14) dagar före kursstart ska beställaren ersätta Norstedts Juridik med 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse ska alltid ske skriftligt till utbildning@nj.se