Tillbaka
Hovrättsprocess i tvistemål 2 1000x520
20/10  |  20/10  |  20/10

Hovrättsprocessen i tvistemål

Lär dig hur du praktiskt och framgångsrikt för en process i hovrätten! Kursen Hovrättsprocessen i tvistemål fördjupar dina kunskaper om hovrättsprocessen i dispositiva tvistemål. Välkommen!

Processrätt
Kurs
Hovrättsprocessen i tvistemål
Ämnesområde
Processrätt
Föreläsare
Anne Kuttenkeuler
Kurstimmar
6.5h

Kursbeskrivning

För hovrättsprocessen aktualiseras särskilda regler vid handläggningen av tvistemål. Syftet med kursen är att deltagarna ska fördjupa sina kunskaper om rättegångsbalkens regler för dispositiva tvistemål i hovrätt och att de ska få en god inblick i de praktiska överväganden som kan aktualiseras vid genomförandet av en process i hovrätten.

Under kursen berörs också frågor som gäller huvudförhandlingen i hovrätten, tips och idéer när det gäller upplägget av sakframställningen, presentation av bevisning och slutanförande. Dessutom diskuteras frågor om avgörande av mål utan huvudförhandling.

Kursen är praktiskt inriktad och du kommer att ha nytta av kursen när du som ombud processar i hovrätten. Du få en god inblick i hovrättens handläggning av tvistemål, frågeställningar som kan uppkomma under rättegången och hur det som part kan vara lämpligt att agera i olika sammanhang.

 

Kursen behandlar bland annat:

 • klagorätt, utformningen av överklagandeskriften och prövningstillstånd i hovrätten,
 • processens ram i hovrätten när det gäller yrkanden och åberopade omständigheter
 • åberopande av bevisning; möjligheterna att åberopa ny bevisning samt frågor om- och tilläggsförhör med parter och vittnen,
 • huvudförhandlingen i hovrätten; upplägget av sakframställning, presentation av bevisning och slutanförande.
 • avgörande utan huvudförhandling och vad som kan vara bra att tänka på som part.

Målgrupp

Kursen vänder sig till bland annat advokater och andra jurister verksamma som ombud i allmän domstol.

Föreläsare

Anne Kuttenkeuler

Anne Kuttenkeuler

Anne Kuttenkeuler är hovrättsråd och vice ordförande i Svea hovrätt. Hon är även verksam som avdelningsordförande i Allmänna reklamationsnämnden. På uppdrag av regeringen har hon bl.a. utrett frågor med civilrättslig och marknadsrättslig anknytning.

Kursprogram

Från 08:30 | Registrering, kaffe och smörgås för dig som deltar på plats i Stockholm.
Från 08:55 | Insläpp för digitala deltagare

 
09:00-10:30 | Kursen startar

Överklagandet

 • Klagorätt – anslutningsöverklagande
 • Överklagandeskriften
 • Prövningstillstånd och de olika dispensgrunderna
10:30-10:45

Kaffepaus

10:45-12:45

Processens ram – yrkanden i hovrätten

 • Möjligheterna till taleändring
 • Ändringar efter överklagandefristens utgång
12:45-13:45

Lunch

13:45 - 15:00

Processens ram – omständigheter och bevisning

 • Åberopande av omständigheter
 • Åberopande av bevisning
 • Om- och tilläggsförhör med parter och vittnen
15:00 - 15:15

Kaffepaus

15:15 - 16:30

Avgörande med respektive utan huvudförhandling

 • Allmänt om huvudförhandlingen i hovrätten
 • Sakframställning, presentation av bevisning och slutanförande
 • Avgörande utan huvudförhandling
16:30

Kursen avslutas

Skriv ut

Allmän information

Sista bokningsdag

Sista bokningsdag är alltid 10 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Allmänna villkor

Gå till allmänna villkor här

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation och intyg. Kaffe och smörgås, lunch och fika ingår vid deltagande på plats.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Avbokningsregler

Norstedts Juridik har fri avbokning av kurser t.o.m. trettio (30) dagar före kursstart. Vid avbokning mellan trettio (30) och fjorton (14) dagar före kursstart, ska beställaren ersätta Norstedts Juridik med 50 % av kursavgiften. Vid avbokning mindre än fjorton (14) dagar före kursstart ska beställaren ersätta Norstedts Juridik med 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse ska alltid ske skriftligt till utbildning@nj.se