Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka
Kurs i hyrestvister, arrendetvister och bostadsrättstvister
10/03 Stockholm   |   10/03 Digital

Hyrestvister, arrendetvister och bostadsrättstvister

Kursen ger dig en förståelse för sambandet mellan de rätt så svåröverskådliga materiella reglerna på området och hur processen ser ut för olika typer av tvister i nämnden. Varmt välkommen!
Fastighetsrätt, miljö och samhälle
Kurs
Hyrestvister, arrendetvister och bostadsrättstvister
Ämnesområde
Fastighetsrätt, miljö och samhälle
Föreläsare
Håkan Julius, Carl Rydeman
Kurstimmar
6,5 h

Kursbeskrivning

Processen vid hyresnämnden och arrendenämnden berör många människor. I förhållande till rättegången vid allmän domstol har den flera särdrag. Denna kurs syftar till att man på ett initierat sätt ska kunna föra talan i nämnden, och undvika fällor och fel bland de mängder av tidsfrister och formkrav som finns i lagstiftningen. Den ger dig även ökad förståelse för sambandet mellan de rätt så svåröverskådliga materiella reglerna på området och hur processen ser ut för olika typer av tvister i nämnden. Ska man vända sig till allmän domstol eller till nämnden? Vilka skillnader och likheter finns i processreglerna? Hur går det till i praktiken vid olika typer av medling i nämnden? Vilken nytta har man av de särskilda ledamöterna i nämnden?

Kursen behandlar:

 • Allmänt om processen i hyres- och arrendenämnden
 • Materiella rättens processuella betydelse
 • Processledning och medling
 • Processramen
 • Bevisfrågor
 • Preliminärfrågor
 • Vissa särskilda processuella frågor
 • Förfarandet vid lokalmedling
 • Förfarandet i hovrätten
 • Nya regler om ljud- och bildupptagning, sammansättning, överklagande m.m.

Målgrupp

Kursen riktar sig till i första hand till jurister som kommer i kontakt med  Hyres- Arrende- och Bostadsrättsliga tvister.

Föreläsare

Håkan Julius

Håkan Julius

Håkan Julius var hyresråd och chef för Hyresnämnden i Stockholm under åren 1997–2011 och tjänstgjorde därefter i Svea hovrätt. Tidigare var han chefsrådman vid Stockholms tingsrätt och rättschef i Bostadsdepartementet. Han har deltagit som ordförande och expert i ett flertal statliga utredningar och har varit författare till lagkommentaren Bostadsrättslagen m.m.

Carl Rydeman

Carl Rydeman

Carl har arbetat i olika domstolar sedan 1977 fram till pension 2019, bl a notarie i Norrköpings tingsrätt, fiskalsutbildning Hovrätten för Nedre Norrland, och som rådman i Sundsvalls tingsrätt åtta år till 1995, då han blev hyresråd och chef för Hyresnämnden i Sundsvall. Han har varit sekr. i hyresnämndernas och Svea hovrätts samarbetsorgan HASSO, expert i SOU 2012:82, Hyres- och arrendetvister i framtiden och medieansvarig för landets hyresnämnder (i Sveriges Domstolars medieråd). Han är fast medlare på Medlingsinstitutet...

Omdömen

"Mkt kunniga föreläsare, bra tema o upplägg. Kan med fördel spridas ut på fler kurstillfällen, för att möjliggöra frågor/övningar/fler exemplifieringar och redogörelser för praktiska erfarenheter [...]"
Tidigare deltagare

Kursprogram

08:30 - 09:00

Registrering, kaffe och smörgås

09:00 - 10:30
 • Inledning
 • Materiell bakgrund
 • Processuell lagstiftning, nämndernas sammansättning, uppgifter och behörighet m.m.
 • Förfarandet i huvuddrag och förhållandet till rättegångsbalken.
10:30 - 10:45

Kaffepaus

10:45 - 12:45
 • Processram och bevisfrågor
 • Yrkande, grunder, bevisbörda, bevisvärdering och dispositionsprincipen
 • Preliminärfrågor, preklusion enligt 51 § hyreslagen, rättskraft, processgemenskap, dubbla processer m.m.
12:45 - 13:45

Lunch

13:45 - 14:40
 • Materiell processledning
 • I vilken utsträckning bör nämnden berika och begränsa processmaterialet N
14:40 - 15:00

Kaffepaus

15:00 - 16:30
 • Medling
  - Medling och förlikning. Lokalhyrestvister och yttrande om marknadshyra
 • Hovrättsprocessen
  - Muntligt eller skriftligt förfarande, processramen, bevisning, rättegångskostnader
 • Övriga frågor
16:30

Kursen avslutas

Skriv ut

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika samt boken Hyrestvister, arrendetvister och bostadsrättstvister. Förfarandet i nämnder och hovrätt av Håkan Julius.hyrestvister-arrendetvister-och-bostadsrattstvister-forfarandet-i-namnder-och-hovratt

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Tillfälliga avbokningsregler

Just nu erbjuder vi kostnadsfria avbokningar t.o.m. 10 dagar innan kurstillfället. Du kan därför känna dig trygg med att säkra din kursplats redan idag och senare kunna av- eller omboka om situationen skulle kräva det. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas senast dagen innan kursen. Vid avbokning inom 10 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till utbildning@nj.se