Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka
Kurs i internationell arvsrätt
23/05 Stockholm   |   23/05 Digital

Internationell arvsrätt

Kursen ger dig kunskaper om hur du praktiskt arbetar med frågor inom internationell arvsrätt. Varmt välkommen!

Familjerätt
Kurs
Internationell arvsrätt
Ämnesområde
Familjerätt
Föreläsare
Anders Eriksson
Kurstimmar
7 h

Kursbeskrivning

Har du koll på den nya arvförordningens tillämpningsområde och de nationella domstolarnas behörighet?

Kursen passar alla inblandade i frågor med internationell arvsrätt och ger dig goda förutsättningar för att hantera det rättsliga området i praktiken. Under dagen behandlas särreglering samt ny svensk nationell lagstiftning på området, men också nya behov av testamenten och andra förändringsbehov som reformen ger upphov till. Den teoretiska redovisningen kompletteras med praktiska övningsexempel.

Kursen behandlar bland annat:

 • Reformens huvuddrag
 • Den nya arvsförordningens tillämpningsområde
 • Lagvalsregler
 • Arvlåtarens möjlighet att välja vilken lag som ska tillämpas
 • De nationella domstolarnas behörighet
 • Skiftesmans behörighet
 • Erkännande och verkställighet av domar
 • Ny svensk lag om internationella arvsfrågor

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som arbetar med frågor inom internationell arvsrätt.

Föreläsare

Anders Eriksson

Anders Eriksson

Anders Eriksson är jurist och civilekonom och har tidigare varit rättschef i Justitiedepartementet, SÄPO-chef och generaldirektör i Kammarkollegiet. Han har också arbetat som domare i olika domstolar. Under tiden i Justitiedepartementet ledde han arbetet med reformer inom bl.a. familjerätt, avtalsrätt, köprätt, krediträtt, skadeståndsrätt, fastighetsrätt och bolagsrätt. Han är även juris hedersdoktor vid Uppsala universitet. Efter sin pensionering arbetar han med olika uppdrag, bl.a. som ordförande på avdelningar i Allmänna...

Omdömen

"Anders Eriksson var mycket pedagogisk i sin framställning av arvsförordningen och genom några avsnitt med diskussionsuppgifter fick vi en bra genomgång av metodiken i förordningen och kopplingen mellan arvsförordningen och den nordiska lagstiftningen."
Tidigare deltagare
"Mycket bra upplägg, bra kursmaterial, pedagogisk genomgång och bra övningsexempel."
Anonym
Biträdande jurist

Kursprogram

08:30 - 09:00

Registrering, kaffe och smörgås

09:00-09:50

Inledning

 • Ett nytt författningssystem på den internationella arvsrättens område. Några huvudprinciper
10:00-12:45

EU:s arvsförordning inkl. kaffepaus

 • Tillämpningsområde, Definitioner, Vilket lands lag ska tillämpas?
 • Vilket lands domstolar är behöriga?
 • Skiftesmans behörighet
 • Erkännandet och verkställighet, Exekvaturförfarandet
12:45-13:45

Lunch

13:45-14:40

EU:s arvsförordning (fortsättning)

 • Det europeiska arvsintyget, några särskilda frågor bl.a. om boutredningsman och testamente
14:40-15:00

Kaffepaus

15:00-15:50

Den nationella svenska lagregleringen

 • Ny lag om internationella arvsfrågor
 • Lagens innehåll
 • Regler om testamentets formella giltighet
 • Den kvarvarande nordiska regleringen
 • Förfarandet
 • Erkännandet och verkställighet i förhållandet till nordiska länder
 • Erkännandet och verkställighet i förhållandet till "tredje stater"
15:50-17:00

Den nya regleringens konsekvenser - övningsexempel

Skriv ut

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Tillfälliga avbokningsregler

Just nu erbjuder vi kostnadsfria avbokningar t.o.m. 10 dagar innan kurstillfället. Du kan därför känna dig trygg med att säkra din kursplats redan idag och senare kunna av- eller omboka om situationen skulle kräva det. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas senast dagen innan kursen. Vid avbokning inom 10 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till utbildning@nj.se