Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka
Investment-treaty-arbitration-webb-1000x520
10/05 Stockholm

Investment Treaty Arbitration

- Where international investment law and arbitration meets

Welcome to this two-day course where the purpose is to disseminate knowledge about investment treaty arbitration to Nordic Law Firms. This course is divided in four elements that inform each other: (1) treaty law; (2) procedural aspects; (3) challenges, annulments, and enforcement; and (4) trends.
Processrätt
Kurs
Investment Treaty Arbitration
Ämnesområde
Processrätt
Föreläsare
Kaj Hobér, Crina Baltag, Ylli Dautaj
Kurstimmar
13h

Kursbeskrivning

The field of investment treaty arbitration has grown exponentially, and Sweden has cemented its positioning as one of the leading venues for investment disputes.  The Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce is designated in numerous international treaties as the forum for arbitrating investment disputes. Further, Nordic law firms are equipped to compete with international law firms for investment business.

The purpose of the course is to disseminate knowledge about investment treaty arbitration to Nordic Law Firms in order to make them engaged in the – and equipped for – competing for investment disputes. The goal of the learning objectives is to train lawyers and future lawyers and policy experts with special knowledge in investment law and arbitration so that they can work within different organizations, including law firms, governments, banks, large companies, and NGOs.

This course fills a gap as there is no other professional course providing teaching on this increasingly important subject. Nordic law firms have great potential in competing with international law firms for investment treaty arbitration matters. This course seeks to equip law firms, governmental officials, NGOs, any other practitioners, and academics with the necessary skills and interest to embark on an investment treaty arbitration journey on their own.

The course will deal with the following:
 • Treaty Interpretation
 • Investment Protection
 • Jurisdiction and Applicable Law
 • Challenges before the Svea Court of Appeal
 • Enforcement and Sovereign Immunity
After the course you will:
 •  Understand what investment treaty arbitration is and how it operates;
 • Be able to understand and use in practice treaty protection in investment treaties or foreign investment law;
 • Understand and orient oneself in some of the procedural intricacies of investment treaty arbitration; and
 • Understand some of the contemporary debate on the future of investment treaty arbitration.

Målgrupp

This course is aimed at lawyers in law firms, governmental officials, researchers and other practitioners working for NGOs or IOs, journalists, and academics.

Föreläsare

Kaj Hobér

Kaj Hobér

Professor of International Investment and Trade Law at Uppsala University. Associate Member of 3 Verulam Buildings, where his arbitration practice encompasses investment treaty, public international law and commercial disputes. Professor Hobér is a former partner at Mannheimer Swartling and the former Chairman for the Stockholm Chamber of Commerce.

Crina Baltag

Crina Baltag

Senior Lecturer in International Arbitration at Stockholm University and qualified attorney-at-law. Crina has been involved in investment and commercial arbitration for more than 15 years as counsel, arbitrator, academic and head of arbitration institution. She is the Editor-in-Chief with the Kluwer Arbitration Blog.

Ylli Dautaj

Ylli Dautaj

Managing Partner at DER Legal, focusing on international arbitration and public international law. Ylli is a PhD Candidate at the University of Edinburgh, where he is a Scottish Graduate School of Humanities and Arts Scholar. Previously he has taught at Jindal Global Law School, Nirma University, Uppsala University, etc. He is an editor with the Kluwer Arbitration Blog.

Kursprogram

DAG 1
08:30 - 09:00

Registrering, kaffe och smörgås

09:00 - 10:30
Introduction to Investment Treaty Arbitration
 
 • Treaty Law
 • International Arbitration
 • Procedural Features
10:30 - 10:45

Kaffepaus

10:45 - 12:45
Treaty Law
 
 • Treaty Interpretation
 •  Investment and Investor
 • State Responsibility and Attribution
12:45 - 13:45

Lunchpaus

13:45 - 15:00
Substantive Protection
 
 • Fair and Equitable Treatment
 • Expropriation
 • MFN & Umbrella Clauses
15:00 - 15:15

Kaffepaus

15:15 - 16:30
Procedural Aspects in a Nutshell
 
 • Jurisdiction
 • Applicable Law
 • Transparency
 • Remedies
16:30

Kursen avslutas

DAG 2
08:30 - 09:00

Registrering, kaffe och smörgås

09:00 - 10:30
Challenges, Annulments, and Enforcement
 
 • ICSID and NY Convention
 • Set-Aside Procedures and Refusing Enforcement
 • Sovereign Immunity
10:30 - 10:45

Kaffepaus

10:45 - 12:45
Swedish Investment Treaty Case Law Analysis (set-aside)
 
 • The Republic of Kazakhstan and the National Bank of Kazakhstan v. Stati, Ascom
 • The Kingdom of Spain v. Novenergia II – Energy & Environment (SCA) SICAR
12:45 - 13:45

Lunchpaus

13:45 - 15:00
Swedish Investment Treaty Case Law Analysis (enforcement)
 
 • The Republic of Kazakhstan and the National Bank of Kazakhstan v. Stati, Ascom
 • Sedelmayer v. The Russian Federation
15:00 - 15:15

Kaffepaus

15:15 - 16:30
Trends
 
 • EU Law and Investment Treaty Arbitration
 • Backlash and Legitimacy Concerns
 • Multilateral Investment Court?
 • Environment and Human Rights
16:30

Kursen avslutas

Skriv ut

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 13 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Tillfälliga avbokningsregler

Just nu erbjuder vi kostnadsfria avbokningar t.o.m. 10 dagar innan kurstillfället. Du kan därför känna dig trygg med att säkra din kursplats redan idag och senare kunna av- eller omboka om situationen skulle kräva det. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas senast dagen innan kursen. Vid avbokning inom 10 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till utbildning@nj.se