Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka
Juridiken kring artificiell intelligens och data som en resurs 1000x520
30/05  |  30/05

Juridiken kring artificiell intelligens och data som en resurs

Varmt välkommen på kurs med Daniel Westman om de regelverk som kan aktualiseras kring AI.

Förmögenhetsrätt Immaterial- och marknadsrätt
Kurs
Juridiken kring artificiell intelligens och data som en resurs
Ämnesområde
Förmögenhetsrätt, Immaterial- och marknadsrätt
Föreläsare
Daniel Westman
Kurstimmar
6h

Kursbeskrivning

Många företag och organisationer använder eller planerar att använda artificiell intelligens (AI) i sin verksamhet. Data ses samtidigt alltmer som en värdefull resurs som kan användas för avancerad analys och maskininlärning.

Kursen tar ett helhetsgrepp över den juridik som en sådan verksamhetsinriktning aktualiserar. Det innebär i praktiken en genomgång av relevanta regler inom fler olika rättsområden. Bland annat diskuteras tillämpningen av bestämmelser om dataskydd, immaterialrätt, ansvar och säkerhet samt tillgång till information.

Kommande EU-lagstiftning på området, t.ex. AI Act, Data Act och Data Governance Act analyseras också.

I det avslutande passet diskuteras det praktiska juridiska arbetet med AI-projekt, t.ex. avtalsfrågor. Det finns tillfälle för erfarenhetsutbyte och diskussion kring arbetssätt och juristen roll.

Kursen behandlar bland annat:

 • Vad är AI? Olika typer av AI, möjligheter och risker
 • Data som en resurs, nya affärsmodeller m.m.
 • Sakernas internet (internet of things)
 • Översikt över relevanta rättsliga frågor
 • ”Rätten till data”
 • Immaterialrättsliga aspekter på data och maskininlärning
 • Nya upphovsrättsliga regler om text- och datautvinning
 • Databasskyddet
 • Regler om tillgång till data och användning av data (t.ex. från offentlig sektor)
 • Rättigheter till AI-output
 • Ansvarsfrågor kopplade till AI
 • AI-system som diskriminerar?
 • Fördjupning om dataskyddslagstiftningen (GDPR m.m.)
 • Datadelning, maskininlärning och rollfördelning
 • Automatiserat beslutsfattande
 • Strategier och tekniker för att tillgodose dataskyddskrav
 • Ny reglering på gång
 • Förslaget till AI-förordning (AI Act)
 • Data Act
 • Data Governance Act m.m.
 • AI-projekt i praktiken
 • Rättsliga strategier och avtal
 • Förhållandet till etik och best practice

Målgrupp

Kursen vänder sig bland annat till jurister eller andra yrkesgrupper inom privat sektor som vill få ökad förståelse för de rättsliga förutsättningarna att använda AI.

Föreläsare

Daniel Westman

Daniel Westman

Daniel är oberoende rådgivare och forskare specialiserad på it- och medierätt. Han arbetar bl.a. med dataskydd, upphovsrätt, yttrandefrihet och ansvar på nätet, e-förvaltningsjuridik samt it-avtal. Han har varit expert i ett flertal statliga utredningar, bl.a. Digitaliseringskommissionen, Mediegrundlagskommittén och Dataskyddsutredningen.

Omdömen

"Daniel Westman är en mycket bra föreläsare. Kunnig, uppdaterad och pedagogisk. Plus till er för att det fungerade smidigt med teknik och upplägg av dagen. "
Tidigare deltagare
"Väldigt intressant ämne och Daniel är både kunnig och pedagogisk."
Tidigare deltagare

Kursprogram

Från 09:00 | Registrering, kaffe och smörgås för dig som deltar på plats i Stockholm.
Från 09:25 | Insläpp för deltagare på distans

09:30-10:15

AI och big data. Bakgrund och rättslig helhetsbild 

10:15-11:00

Immaterialrättsliga frågor, tillgång till data m.m.

11:00-11:15

Paus

11:15-11:45

Regler om säkerhet, ansvar och diskriminering m.m.

11:45-12:45

Dataskyddslagstiftningens tillämpning – utmaningar och lösningar

12:45-13:45

Lunch

13:45-14:30

AI Act – en ny EU-förordning om AI-risker

14:30-15:00

Annan kommande lagstiftning, t.ex. Data Act och Data Governane Act

15:00-15:15

Paus

15:15-16:30

Praktiskt arbete med AI samt frågor och diskussion

16:30

Avslutning

Skriv ut

Allmän information

Sista bokningsdag

Sista bokningsdag är alltid 10 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Allmänna villkor

Gå till allmänna villkor här

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation och intyg. Vid deltagande på plats i Stockholm ingår kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Avbokningsregler

Norstedts Juridik har fri avbokning av kurser t.o.m. trettio (30) dagar före kursstart. Vid avbokning mellan trettio (30) och fjorton (14) dagar före kursstart, ska beställaren ersätta Norstedts Juridik med 50 % av kursavgiften. Vid avbokning mindre än fjorton (14) dagar före kursstart ska beställaren ersätta Norstedts Juridik med 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse ska alltid ske skriftligt till utbildning@nj.se