Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka
kommersiell-entreprenadjuridik-tva-fordjupning-webb-1000x520
31/08 Stockholm

Kommersiell Entreprenadjuridik 2 - fördjupning

Kursen bygger vidare på några av de frågeställningar som behandlas i ”Entreprenadjuridik 1” och ger en fördjupad genomgång av några specifika delar av byggbranschens regelverk. Här får du fördjupade kunskaper inom entreprenadjuridiken. Varmt välkommen!
Fastighetsrätt, miljö och samhälle
Kurs
Kommersiell Entreprenadjuridik 2 - fördjupning
Ämnesområde
Fastighetsrätt, miljö och samhälle
Föreläsare
Lennart Åhl, Peter Degerfeldt
Kurstimmar
6,5 h

Kursbeskrivning

Kursen har sin tyngdpunkt i en fördjupad genomgång av vissa frågor i byggbranschens mest frekvent förekommande standardavtal, AB 04 och ABT 06. Kursen belyser rättspraxis som knyts ihop med gruppuppgifter där deltagarna får möjlighet att utifrån verkliga fall diskutera och analysera entreprenadjuridiska problem. Kursen ger även en överblick över aktuella juridiska frågor inom byggbranschen och syftar till att ge kursdeltagaren fördjupade kunskaper inom entreprenadjuridiken.

Kursledare är advokaterna Lennart Åhl, W & Ö Advokatbyrå och Peter Degerfeldt, Landahl Advokatbyrå AB. Såväl Lennart Åhl som Peter Degerfeldt arbetar uteslutande med frågeställningar, rådgivning och tvister med anknytning till byggbranschen och standardavtalen. Föreläsarna är erfarna föredragshållare inom ämnesområdet för såväl andra jurister som aktörerna inom byggbranschen och är även mycket uppskattade kursledare för VJS tvådagars grundkurs på området; Kommersiell entreprenadjuridik I.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter:

 • Kontraktskedjan och partsfrågan
 • Administrativa föreskrifter och deras samband med AB 04/ABT 06
 • Upphandling av entreprenör på löpande räkning
 • Aktuell rättspraxis
 • Övningsuppgifter
Kurs i Kommersiell entreprenadjuridik

Kommersiell entreprenadjuridik 1

Kursen vänder sig till ombud och konsulter som arbetar med entreprenadrättsliga frågor som advokater, bolagsjurister, jurister inom stat och kommun, projekt- och byggledare, fristående konsulter, ansvariga för upphandlingsfrågor med fler.

Målgrupp

Kursen vänder sig till ombud och konsulter som arbetar med entreprenadrättsliga frågor, framförallt advokater, jurister i allmänhet, bolagsjurister och jurister inom stat och kommun. Det är en fördel att ha någon kännedom om standardavtalen AB och ABT.

Föreläsare

Lennart Åhl

Lennart Åhl

Lennart Åhl är advokat och delägare i advokatfirman W & Ö. Han har lång erfarenhet av entreprenadrättsliga frågor och arbetar uteslutande med frågeställningar, rådgivning och tvister med anknytning till byggbranschen och standardavtalen.

Han är en erfaren föredragshållare inom ämnesområdet för såväl andra jurister som aktörerna inom byggbranschen och är en mycket uppskattad kursledare.

Peter Degerfeldt

Peter Degerfeldt

Peter Degerfeldt är advokat och delägare i Landahl Advokatbyrå. Han har sedan 2003 varit verksam på advokatbyrå och är sedan 2006 ledamot av advokatsamfundet. Peter Degerfeldts kompetens och inriktning är entreprenad- och konsulträtt.

Inom detta område biträder han vid kontraktsförhandlingar, tvister etc. Peter Degerfeldt är ofta anlitad som föreläsare och medverkar regelbundet i olika tidskrifter och är publicerad läroboksförfattare inom entreprenad- och konsulträtt.

Peter Degerfeldt är även anlitad som skiljeman i entreprenadtvister.

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 09:30

Bakgrund och inledning

 • Inventering och översikt över relevant lagstiftning
  - avtalslagen
  - köplagen
  - preskriptionslagen
  - skadeståndslagen
09:30 - 10:00
Genomgång och orientering av administrativa föreskrifter och sambandet mellan administrativa föreskrifter och AB 04/ABT 06
10:00 - 10:15
Kaffepaus
10:15 - 11:30
Begreppet Partnering
11:30 - 12:00
Genomgång av upphandling av entreprenör på löpande räkning
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 13:45
Fortsatt genomgång av löpande räkning
13:45 - 15:00
Rättspraxis samt aktuella juridiska frågor inom byggbranschen och övningsuppgifter
15:00 - 15:15
Kaffepaus
15:15 - 16:30
Rättspraxis samt aktuella juridiska frågor inom byggbranschen och övningsuppgifter (fortsättning) 
16:30
Kursen avslutas
Skriv ut

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Tillfälliga avbokningsregler

Just nu erbjuder vi kostnadsfria avbokningar t.o.m. 10 dagar innan kurstillfället. Du kan därför känna dig trygg med att säkra din kursplats redan idag och senare kunna av- eller omboka om situationen skulle kräva det. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas senast dagen innan kursen. Vid avbokning inom 10 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till utbildning@nj.se