Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka
Kurs i kommunal bolag
19/05 Digital   |   19/05 Stockholm

Kommunala bolag – i gränstrakten mellan den civila och offentliga rätten

Inget EU-land har så många kommunalt ägda företag som Sverige. Av olika skäl har Sveriges kommuner valt att organisera och bedriva delar av sin verksamhet i bolagsform. Dessa bolag, som täcker en mängd branscher, omsätter många miljarder kronor per år. Under kursen görs en genomgång av juridiken inom rättsområdet. Varmt välkommen!
Offentlig rätt
Kurs
Kommunala bolag
Ämnesområde
Offentlig rätt
Föreläsare
Robert Moldén, Roland Adrell
Kurstimmar
6,5 h

Kursbeskrivning

Det regelverk som styr kommunalt ägda bolag kan vara svårt att tillämpa. Bolagen verkar i gränstrakten mellan det offentliga och det privata där även EU:s regler kring bland annat konkurrensrätt och upphandlingsrätt är i högsta grad aktuella för dessa bolag.

Kursen ger dig en genomgång av juridiken för Kommunala bolag.

Kursen utvecklar dina kunskaper i:

 • Kommunernas möjlighet att ge stöd till det lokala näringslivet
 • Offentlig upphandling
 • EU:s statsstödsregler
 • De kommunala befogenheterna
 • Kommunalbesvär och laglighetsprövning
 • Får ett kommunalt bolag gå med vinst?
 • Offentlighetsprincipens betydelse för kommunala bolag

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är verksam i kommunalt bolag samt dig som kommer i kontakt med och gör affärer med kommunala bolag.

Föreläsare

Robert Moldén

Robert Moldén

Robert Moldén är EU-advokat. Han är även doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm och undervisar i konkurrens- och upphandlingsrätt vid Roms universitet. Han har tidigare jobbat som jurist på Konkurrensverket och som domare vid Kammarrätten i Göteborg.

Roland Adrell

Roland Adrell

Roland Adrell är advokat. Han har tidigare jobbat som chefsjurist i Göteborgs stad och har en mycket lång erfarenhet av kommunala bolag.

Omdömen

"Det var mycket intressant att få lite olika exempel på hur kommunala bolag påverkas i olika situationer"
Anonym

Kursprogram

08:30 - 09:00

Registrering, kaffe och smörgås

09:00-10:00

Kommunalrätt av intresse för förståelse av kommunala bolag

 • De kommunala befogenheterna - vad får en kommun göra?
 • Vad får en kommun inte göra (befogenhetsbegränsningar)?
 • Organisationsform
 • Förvaltning eller bolag?
 • Fullmäktiges roll
 • Laglighetsprövning
10:00-11:30 | inkl. kaffepaus

Aktiebolagsrätt med tonvikt på det kommunala bolaget

 • Aktiebolagsrättsliga grundsatser
 • Får ett kommunalt bolag gå med vinst?
 • Bolagsorganen
 • Arbetsordning
 • Jävsfrågor
 • Ansvarsfrågor
 • Kommunen som ägare
 • Ägardirektiv
 • Corporate governance
 • Kommunala koncerner
11:30-12:00

Offentlighetsprincipen och kommunala bolag

 • Nyheterna i den nya offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
 • Vad betyder offentlighetsprincipen
 • Allmänna handlingars offentlighet
 • Lojalitetsplikt?
 • Meddelarfrihet
12:00 - 12:45

Konkurrensrätt och kommunala bolag

 • Konkurrensverkets och EU-kommissionens roll
 • Konkurrensbegränsande samarbete
 • Missbruk av dominerande ställning
 • Företagskoncentrationer rörande kommunala bolag
 • Konkurrensbegränsande informationsutbyte
 • Praktiska exempel
12:45-13:45

Lunch

13:45-16:30 | inkl. kaffepaus

Offentlig upphandling, konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (KOS) samt EU:s statsstödsregler för kommunala bolag

Offentlig upphandling och kommunala bolag

 • Konkurrensverkets och Upphandlingsmyndighetens roll
 • Varför upphandlingslagar
 • Affärsmässighet
 • EU-rättsliga principer, särskilt om den nya konkurrensprincipen
 • Inköpscentraler
 • Ramavtal
 • Teckal/in house-undantaget och kommunala bolag
 • Anbudskarteller
 • Praktiska exempel

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (KOS) och kommunala bolag

 • Reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (KOS)
 • När sätter KOS-reglerna stopp för kommunal näringsverksamhet? 
 • Särskilt om KOS-reglerna och leveransskyldighet
 • Hur påverkar KOS-reglerna hur kommunala bolag får utföra sin verksamhet?
 • Särskilt om prissättning och den kommunala självkostnadsprincipen 
 • Praktiska exempel

EU:s statsstödsregler och kommunala bolag

 • Vilka typer av kommunalt stöd omfattas av EU:s statsstödsregler?
 • Särskilt om hur för låga avkastningskrav kan utgöra brott mot EU:s statsstödsregler
 • Särskilt om försäljning av kommunal mark
 • Transparenslagen och kommunala bolag
 • Praktiska exempel
16:30

Kursen avslutas

Skriv ut

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika. Dessutom ingår ett exemplar av senaste upplagan av Roland Adrells och Robert Moldéns bok Juridik i kommunala bolag.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Tillfälliga avbokningsregler

Just nu erbjuder vi kostnadsfria avbokningar t.o.m. 10 dagar innan kurstillfället. Du kan därför känna dig trygg med att säkra din kursplats redan idag och senare kunna av- eller omboka om situationen skulle kräva det. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas senast dagen innan kursen. Vid avbokning inom 10 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till utbildning@nj.se