Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka
kommunalrätt i praktiken - webb 1000x520
11/05 Stockholm   |   11/05 Digital

Kommunalrätt i praktiken

Kursen ger dig en orienterande överblick av det nya regelverket som trädde i kraft den 1 januari 2018. Föreläsaren Lars Bejstam lyfter även relevanta förarbeten och rättspraxis och kommer fokusera på de frågor som har störst praktisk betydelse. Välkommen på kurs!

Offentlig rätt
Kurs
Kommunalrätt i praktiken
Ämnesområde
Offentlig rätt
Föreläsare
Lars Bejstam
Kurstimmar
7 h

Kursbeskrivning

Kursen innebär en genomgång av den nya kommunallagen som trädde i kraft den 1 januari 2018. Kursen fokuserar på en genomgång av rättsläget generellt vad gäller de vanligast förekommande kommunalrättsliga frågeställningarna, med särskild inriktning på de områden där den nya kommunallagen innebär förändringar och nyheter och med betoning på de allmänna principer som kommunen och dess förvaltning lyder under.

Syftet är att ge en orienterande överblick av regelverket och relevanta förarbeten och  rättspraxis med tonvikt på de frågor som har störst praktisk betydelse.

Kursen behandlar bland annat:

  • Kort om kommunallagens historik och systematik
  • Den allmänna kommunala kompetensen och grundläggande principer
  • Den kommunala organisationen
  • Kommunala samarbetsformer
  • Förtroendevalda, kommunfullmäktige och nämnderna m.m.
  • Kommundirektören och övriga tjänstemän, delegation m.m.
  • Kommunrevisionen m.m.
  • Domstolsprövning av kommunala beslut; medlemskap och laglighetsprövning (processuella bestämmelser m.m.)

Målgrupp

Kursen riktar sig till kommunjurister och jurister inom kommun, landsting, kommunala bolag m.m., men också till övriga anställda (t.ex. kanslichefer, kommunsekreterare, nämndsekreterare m.m.) och förtroendevalda inom kommun och landsting samt till advokater, biträdande jurister, domare samt övriga praktiskt verksamma som kommer i kontakt med kommunalrättsliga frågeställningar.

Föreläsare

Lars Bejstam

Lars Bejstam

Lars Bejstam, docent Uppsala universitet

Lars Bejstam är född 1952. Socionomexamen 1978. Jur.dr 1994. Numera är han docent i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet och har i mer än 35 år arbetat som lärare vid universiteten i Umeå och i Uppsala. Lars har även medverkat som expert i lagstiftningsarbete och har skrivit ett flertal remissvar över olika lagförslag. Han har också varit juridisk konsult i en rad olika sammanhang, t.ex. åt olika universitet, Post- och telestyrelsen och Försäkringskassan, Sida och andra internationella...

Omdömen

"Bra upplägg och härligt med tillfälle för diskussion."
Jurist och upphandlare
"Enastående bra utbildning!"
Förvaltningsjurist

Kursprogram

08:30 - 09:00

Registrering

09:00 - 09:30
Inledning – rättshistorisk översikt
09:30 - 11:00
Kommunal kompetens och allmänna förvaltningsrättsliga och kommunalrättsliga principer
 
Inklusive kaffepaus på ca 15 minuter
11:00 - 12:00
Den kommunala organisationen och kommunala samarbetsformer
12:00 - 12:45
Förtroendevalda, kommunfullmäktige och nämnderna
12:45 - 13:45

Lunchpaus

13:45 - 14:15
Kommundirektören och tjänstemännen, delegation m.m.
14:15 - 15:00

Kommunrevisionen och annan tillsyn av kommunal verksamhet

Inklusive kaffepaus på ca 15 minuter
15:00 - 16:00
Domstolsprövning av kommunala beslut, laglighetsprövning m.m.
16:00 - 16:30

Sammanfattning och avslutning

Skriv ut

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation och intyg. 

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Tillfälliga avbokningsregler

Just nu erbjuder vi kostnadsfria avbokningar t.o.m. 10 dagar innan kurstillfället. Du kan därför känna dig trygg med att säkra din kursplats redan idag och senare kunna av- eller omboka om situationen skulle kräva det. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas senast dagen innan kursen. Vid avbokning inom 10 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till utbildning@nj.se