Boka din kurs idag till 20 % rabatt! Nu har årets sommarerbjudande kickat igång ☀️ Ange kampanjkod: SOMMAR20 för att ta del av erbjudandet. Läs mer >>

Tillbaka
Kurs i bodelnings- och arvsrätt
26/10

Kvalificerad bodelnings- och arvsrätt

Välkommen på kurs om bodelnings- och arvsrätt! Kursen pågår i två och en halv dag och ger en kombination av teori och praktik där det finns möjlighet att diskutera konkreta frågor från det praktiska rättslivet inom rättsområdet.
Familjerätt

Boka din kurs idag till 20 % rabatt! Nu har årets sommarerbjudande kickat igång ☀️ Ange kampanjkod: SOMMAR20 för att ta del av erbjudandet. Läs mer >>

Kurs
Kvalificerad bodelnings- och arvsrätt
Ämnesområde
Familjerätt
Föreläsare
Anders Eriksson, Johan Schüldt
Kurstimmar
19 h

Kursbeskrivning

Kursen är inriktad på de svårare momenten vid bodelning och arvskifte. Särskild uppmärksamhet ägnas åt otydligheter i lagstiftningen och komplikationer som uppstår när flera olika regler ska tillämpas samtidigt. I flera avseenden saknas lagregler som reglerar hur man ska förfara, t.ex. när det gäller värdering av egendom i samband med bodelning och arvskifte.

Under kursen klargörs praxis på det området. En djupare genomgång görs av förutsättningarna för jämkning av bodelning och rättspraxis i det avseendet. På det arvsrättsliga området behandlas särskilt de mycket komplicerade efterarvsfall som kan uppstå, såväl vid legal efterarvsrätt som vid testamentarisk sekundosuccession. Komplikationer vid testamentstolkning, vederlagsfrågor, förskott på arv och det förstärkta laglottsskyddet behandlas också, bl.a. sådana fall då två eller flera av dessa regelsystem ska tillämpas samtidigt.

Kursen omfattar även praktiska frågor kring:
 • Uppdrag som bodelningsförrättare.
  Bland annat behandlas uppläggning av ett bodelningsärende, sammanträden, skriftväxling, materiell processledning, förlikningsdiskussioner och tvångsbodelning.
 • Uppdrag som boutredningsman, testamentsexekutor och skiftesman.
  Här behandlas bl.a. dödsboförvaltning, bouppteckning, testamentsfrågor, ändamålsbestämmelser och avtalsskifte/tvångsskifte.
 • Processer i anslutning till bodelning och arvskifte. Klander av testamente; klander av bodelning och arvskifte; tvister rörande förstärkta laglotsskyddet (ÄB 7:4).

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som har flera års praktisk erfarenhet av familjerättsliga frågor som t.ex. advokat, domare, bankjurist eller liknande.

Den vänder sig särskilt till dig som arbetar eller som avser att arbeta med bodelnings- och arvstvister – antingen som bodelningsförrättare och/eller boutredningsman, eller ombud i sådana tvister.

Föreläsare

Anders Eriksson

Anders Eriksson

Anders Eriksson är jurist och civilekonom och har tidigare varit rättschef i Justitiedepartementet, SÄPO-chef och generaldirektör i Kammarkollegiet. Han har också arbetat som domare i olika domstolar. Under tiden i Justitiedepartementet ledde han arbetet med reformer inom bl.a. familjerätt, avtalsrätt, köprätt, krediträtt, skadeståndsrätt, fastighetsrätt och bolagsrätt. Han är även juris hedersdoktor vid Uppsala universitet. Efter sin pensionering arbetar han med olika uppdrag, bl.a. som ordförande på avdelningar i Allmänna...

Johan Schüldt

Johan Schüldt

Johan Schüldt har specialiserat sig på ekonomisk familjerätt och har främst uppdrag som boutredningsman och bodelningsförrättare.

Parallellt med advokatpraktiken har Johan under lång tid arbetet som lärare i juridik. Han undervisade på Juridisk Introduktionskurs vid Stockholms universitet under åren 1980 – 1995. Sedan början av 1990-talet innehar han tillsammans med Theddo Rother-Schirren en lektorstjänst i civilrätt. Han har också medverkat som medförfattare till flera läroböcker i familjerätt.

Johan anlitas regelbundet som föreläsare...

Omdömen

"Det var ett alldeles fantastiskt upplägg på hela kursen med bra blandning av föreläsningstid och ledig tid"
Anonym. Tidigare deltagare
"Det var en mycket bra kurs som höll vad den utlovade. Det var en avancerad kurs vilket var väldigt bra. Föreläsarna var erfarna och hade mycket bra information."
Anonym. Tidigare deltagare

Kursprogram

DAG 1
08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00-10:30

Praktiska frågor kring uppdrag som bodelningsförrättare

 • Förordnande, inledande åtgärder, handläggning
 • Utredning, bouppteckning, sammanträden, protokoll, materiell processledning
 • Bouppteckning, redovisning, tvångsskifte
 • Särskilda frågor:
  - Pensionsrättigheter, vinstandelsfonder
  - Nyttjanderättsersättning
  - Andra komplikationer

Johan Schüldt

10:30-10:45
Kaffepaus
10:45-11:15
Fortsättning: praktiska frågor
11:15-12:30

Praktiska frågor kring uppdrag som boutredningsman (testamentsexekutor, skiftesman)

 • Olika former av dödsboförvalting
 • Omfattningen av uppdraget, förvaltningsåtgärder
 • Bouppteckning, regelverk, kallelse m.m., innehåll och utformning
 • Bodelning enligt äktenskapsbalken och sambolagen
 • Testamente, bevakning, delgivning
 • Övergång från boutredning till arvskifte, redovisning
 • Arvskifte, lottläggning, tvångsskifte
 • Särskilda frågor:
  - Jämkning av förmånstagarförordnanden
  - Efterarv i försäkringsförvärv
  - Andra komplikationer

Johan Schüldt

12:30-13:30
Lunch
13:30-15:00

Processuella frågor i anslutning till bodelning och arvsskifte

 • Tvister enligt 3 kap. 3 § ÄB
 • Tvister enligt 7 kap. 4 § ÄB
  - Fastställelsetalan eller fullgörelsetalan, partsställning
  - Formulering av yrkanden
  - Rättspraxis
 • Klander av bodelning/arvskifte
  - Utformning av talan, partsställning, nya grunder
  - Prejudiciella frågor, mellanbeslut/handläggningsbeslut
  - Rättspraxis

Johan Schüldt

15:00-15:15
Kaffepaus
15:15-17:15

Processuella frågor i anslutning till bodelning och arvskifte (fortsättning)

 • Klander av bodelning/arvskifte (forts)
 • Klander av testamente
  - Klandergrunder annan ogiltlighet
  - Talan om bättre rätt
  - Bevisfrågor
  - Rättspraxis
 • Ändamålsbestämmelser (NJA 2015 s. 290)
 • Andra processuella komplikationer

Johan Schüldt

DAG 2
08:00-08:30
Kaffe och smörgås
08:30-10:30

Några komplicerade frågor vid bodelning och arvskifte

 • Värdering av tillgångar och skulder vid bodelning och arvskifte
 • Behandlingen av gåvor i samband med bodelning och arvskifte
  - Vederlag vid bodelning
  - Behandlingen av arvsförskott vid bodelning och arvskifte
  - Det förstärkta laglottsskyddet
 • Jämkning vid bodelning

Anders Eriksson

10:30-10:45
Kaffepaus
10:45-12:30

Några komplicerade frågor vid bodelning och arvskifte (fortsättning)

Anders Eriksson

12:30-13:30
Lunch
13:30-15:30

Efterarv

 • Särskilt komplicerade frågor vid efterarv
 • Vederlag
 • Förkovran
 • Omgiften
 • Andra komplikationer

Anders Eriksson

15:30-15:45
Kaffepaus
15:45-17:30

Efterarv (fortsättning)

Anders Eriksson

DAG 3
08:00-08:30
Kaffe och smörgås
08:30-10:30

Testamentarisk sekundosuccession

 • I vilken utsträckning kan de regler som gäller efterarv tillämpas på testamentarisk sekundosuccession?
 • Vilka särskilda komplikationer kan uppstå vid testamentarisk sekundosuccession?

Anders Eriksson

10:30-10:45
Kaffepaus
10:45-12:45

Testamentstolkning

 • Tolkningens grundelement
 • Användningen av presumtionsregler i lag och av sådana som utvecklats i rättspraxis
 • Komplikationer vid tolkning

Anders Eriksson

Skriv ut

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är alltid 10 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 19 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Boende

Hotellrum finns att boka till ett rabatterat pris hos Hotell C & Comfort Hotel Xpress. Använd kampanjkod "WTCKonferens" så ger dem dig 12% rabatt. 

Avbokningsregler

Norstedts Juridik har fri avbokning av kurser t.o.m. trettio (30) dagar före kursstart. Vid avbokning mellan trettio (30) och fjorton (14) dagar före kursstart, ska beställaren ersätta Norstedts Juridik med 50 % av kursavgiften. Vid avbokning mindre än fjorton (14) dagar före kursstart ska beställaren ersätta Norstedts Juridik med 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse ska alltid ske skriftligt till utbildning@nj.se