Kurs i lokalhyresavtalet
06/10   |   15/04 Stockholm   |   15/04

Lokalhyresavtalet – fällor och fallgropar

Välkommen på kurs om det kommersiella lokalhyresavtalets viktigaste moment i ett praktiskt riskperspektiv såsom att skriva och tolka hyreskontrakt samt uppsägning av lokalhyresavtal.

Fastighetsrätt
Kurs
Lokalhyresavtalet
Ämnesområde
Fastighetsrätt
Föreläsare
Ulf Skorup, Tomas Underskog
Kurstimmar
6,5 h
Fastighetsrätt

Kursbeskrivning

Hyreslagstiftningen är speciell och skiljer sig på många sätt från annan civilrättslig lagstiftning. Vid hyra av lokal blandas frågorna om tvingande regler till förmån för hyresgästen med rent kommersiella frågeställningar, för såväl uthyrare som hyresgäst. Många frågor är specifika för det kommersiella lokalhyresavtalet och hanteringsfelen är vanliga och ofta dyrköpta.

Kursen behandlar det kommersiella lokalhyresavtalets viktigaste moment i ett praktiskt riskperspektiv. Två av tyngdpunkterna rör att skriva och tolka hyreskontrakt, med utgångspunkt i det på marknaden vanliga formuläret från Fastighetsägarna Sverige (12B.3) samt uppsägning av lokalhyresavtal. Innehållet inkluderar utvecklingen inom praxis under de senaste åren samt konsekvenserna av nyligen genomförda ändringar i lagstiftningen.

Kursen utvecklar dina kunskaper i:

 • Tvingande lag; vad kan man avtala?
 • Att skriva och tolka hyresavtal, Fastighetsägarna Sveriges formulär (12B.3)
 • Särskilda klausuler (borgen, besittningsskydd/avståendeavtal m.m.)
 • Tillåten användning, avvikelser
 • Lokalens skick, underhållsansvar och ansvar för skada
 • Hyresvärdens felansvar; påföljder alt. sanktionerna Hyresgästens uppsägning - för avflyttning
  - för ändring av villkoren; hyresgästens bundenhet
 • Hyresvärdens uppsägning för avflyttning
 • Dito för omförhandling
  - bundenhet från avtalssynpunkt
  - bundenhet från skadeståndssynpunkt
 • Vad händer i hyresnämnden; taktiska frågor
 • Uppskovsprövning
 • Skadestånd vid obefogad förlängningsvägran
 • Skadeståndets beräkning vid flyttning eller nedläggning av rörelsen

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater, biträdande jurister, bankjurister, jurister anställda inom stat och kommun samt till jurister vid företag och organisationer som kommer i kontakt med hyresrättsliga frågeställningar.

Kursen förutsätter viss kunskap inom ämnesområdet.

Föreläsare

Ulf Skorup

Ulf Skorup

Ulf Skorup, född 1950, är advokat och blev 1991 delägare i Advokatfirman Åberg & Co. Han är specialiserad på fastighets- och miljörätt och är medförfattare till Hyreslagarna i tionde upplagan och har bl.a. även skrivit en kommentar till renhållningslagen.

Ulf har tidigare arbetat som jurist vid bl.a. Kommunförbundet och är sedan många år föreläsare i juridiska ämnen, bl.a. vid högskola och hos kursarrangörer.
Tomas Underskog

Tomas Underskog

Tomas Underskog är advokat och delägare i advokatfirman Åberg & Co. Han har sedan snart tjugo år tillbaka arbetat med miljö- och fastighetsrättsliga frågor med särskild inriktning mot hyres- och entreprenadrätt.

Han driver ofta mål i domstol och skiljenämnd och har därigenom stor erfarenhet av tvistelösning och de frågor som ofta ger upphov till tvist, vilket är en fördel även när avtal ska skrivas.

Vidare är han medförfattare till en särskild kommentar till hyreslagen med tillhörande lagar och en ofta anlitad föreläaser inom miljö- och fastighetsrätten

Omdömen

"En av de bättre kurserna jag deltagit i."
Marcus
Advokat
"Bra innehåll och nivå på kursen."
Erik
Advokat

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering
09:00-10:30
 • Hyra – avgränsningar och grundläggande begrepp
 • Avtalstid, uppsägningsskyldighet
 • Lokalens skick, underhåll, tillåten användning, brist i lokalen, felansvar/påföljder, avtalsutrymmet
10:30-10:45
Kaffepaus
10:45-12:00
 • Uppsägningar, hyresvärdens/hyresgästens, formkrav i olika fall, överlämnande
 • Att skriva/tolka lokalhyresavtal (12B.3), borgen och andra särskilda avtalsklausuler
12:00-13:00
Lunchpaus
13:00-15:00
 • Hyresgästens indirekta skydd för besittningen
 • ”Obligatorisk” medling i hyresnämnd, hyresvärdens bundenhet, taktiska frågor
 • Skadeståndsfallen/obefogad förlängningsvägran
 • Flyttning eller nedläggning? Skadeberäkning/-värdering, ersättningsgilla poster
 • Yttrande om marknadshyra/ersättningslokal
 • Uppskov med avflyttning
15:00-15:20
Kaffepaus
15:20-16:30
 • Störningar, inom hyresförhållandet/miljöbalken
 • Överlåtelse, upplåtelse av hyresrätten
 • Förverkande (hävning)
 • Konkurs
16:30
Kursen avslutas
Skriv ut

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation och intyg. Vid fysisk kurs ingår kaffe och smörgås, lunch och kaffe. 

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till utbildning@nj.se