Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka
Kurs i marknadsrätt och reklamjuridik

Marknadsrätt och reklamjuridik

Kursen ger en uppdaterad bild med viss fördjupning om området marknadsrätt och reklamjuridik samt ger ett unikt tillfälle att ta vara på föreläsarens praktiska erfarenheter om området. Välkommen!

Immaterial- och marknadsrätt
Kurs
Marknadsrätt och ”reklamjuridik”
Ämnesområde
Immaterial- och marknadsrätt
Föreläsare
Tobias Eltell
Kurstimmar
6,5 h

Kursbeskrivning

Reklam och marknadskommunikation samt användning av immateriella prestationer berör ofta en rad rättsområden, sammanlänkande men ändå vitt skilda. Området är föremål för omfattande förändringar såväl i lagstiftning som i praxis.

Välkommen till denna aktuella kurs som ger dig en juridisk uppdatering och helhetsbild av de rättsregler som marknadsförare, jurister och andra tillämpare har att ta hänsyn till inom rättsområdet.

Juristen Tobias Eltell föreläser under dagen och har lång praktisk erfarenhet av marknadsrätt och reklamjuridik. Kursen ger därmed ett unikt tillfälle att ta vara på föreläsarens praktiska erfarenheter inom området.

Kursen utvecklar dina kunskaper i:

 • Gränsdragningen mellan reklam och information
 • Juridiken kring bloggare och andra influencers i sociala medier och parternas ansvar vid samarbeten med bloggare, influencers och podcasters.
 • Annonsmarkering och sändarangivelse särskilt i redaktionella sammanhang och för sociala medier samt avtalsfrågor, regler och rättspraxis på området.
 • Ansvarsfrågor för Facebook-sidor och andra sociala plattformar såsom Instagram och Youtube.
 • Vilseledande reklambudskap:
  Bäst, störst och påstående om marknadsledande ställning - bevisfrågor i marknadsföring.
 • Åberopanden av undersökningar, tester och möjlighet att använda jämförelser med exempelvis konkurrenter i egen reklam.
 • Misskreditering och renommésnyltning i reklam.
 • Prisangivelser i marknadsföring. Genomgång av möjlighet att anordna kampanjer och andra rabatter.
 • Säljfrämjande åtgärder, kombinationserbjudanden och tävlingar. Reklamlotterier i ljuset av nya Spellagen.
 • Problematiken vid uppmaningar att ”dela” med vänner samt erbjudande av belöningar.
 • Sms och e-postreklam. Samtycke på förhand.
 • Upphovsrätt (även i den digitala miljön)
 • Upphovsrättsliga bearbetningar och fri användning.
 • Licensvillkor och rättigheter till text och bild på Facebook och andra sociala medier exempelvis Instagram.
 • Länkningsproblematiken och ”länkskatt”
 • Modellskydd och avbildade personer
 • GDPR och dess påverkan på marknadsrätten

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till marknadsavdelningar samt befattningshavare på kommunikationsbyråer och mediebyråer som kommer i kontakt med marknads- och reklamjuridiska frågor. Kursen kan även med fördel tillgodogöras av jurister och advokater som söker en mer sammanhållande bild över det rättsliga landskapet.

Föreläsare

Tobias Eltell

Tobias Eltell

Tobias Eltell har varit verksam som ledande jurist inom marknadsrätt och reklamjuridik i flera decennier: nu som jurist på Sveriges Annonsörer, men även tidigare på advokatfirman Fylgia, Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI), Reklamombudsmannen (RO) och TV4.

Omdömen

"Solid och informationsrik kurs. Mycket bra kursledare!"
Tidigare deltagare
"Bra överblick av området."
Tidigare deltagare

Kursprogram

08:30 - 09:00

Registrering, kaffe och smörgås

09:00 - 10:30

Marknadsföringsrätt-reklam eller information, reklammarkering. 

10:30 - 10:45

Kaffepaus

10:45 - 12:45

Marknadsföringsrätt forts.- god sed, vilseledande och otillbörlig marknadsföring

12:45 -13:45

Lunch

13:45 - 15:00

Upphovsrätt och fotorätt, även i den digitala miljön

15:00 - 15:15

Kaffepaus

15:15 - 16:30

Modellskydd, licenser, avtal och branschrekommendationer

16:30

Kursen avslutas

Skriv ut

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås. lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Tillfälliga avbokningsregler

Just nu erbjuder vi kostnadsfria avbokningar t.o.m. 10 dagar innan kurstillfället. Du kan därför känna dig trygg med att säkra din kursplats redan idag och senare kunna av- eller omboka om situationen skulle kräva det. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas senast dagen innan kursen. Vid avbokning inom 10 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till utbildning@nj.se