Tillbaka
Mediarätt

Mediarätt

Mediarätt beskriver rätten ur ett publiceringsperspektiv. Kursen ger dig en överblick över ett komplext system och du lär dig vilka rättsregler som är särskilt viktiga att känna till och fundera över när ett material ska publiceras. Varmt välkommen!

Kurs
Mediarätt

Kursbeskrivning

Att kommunicera och publicera material i olika medier spelar en allt viktigare roll i samhället. Så kallad gammelmedia - t.ex. tidningar, TV och radio - med ansvariga utgivare har i väsentliga delar fått sällskap av och i vissa delar ersatts av annan typ av publicering på internet: via twitter, i bloggar och på andra plattformar. Syftet med denna kurs är att ge deltagarna en överblick över de rättsregler som är relevanta i samband med publicering av material av olika slag – ett komplext system.

En vattendelare i detta sammanhang är vilka publiceringar som kan åtnjuta grundlagsskydd och vilka som inte kan det och vilken roll ett sådant skydd har för de rättsliga bedömningarna. En genomgång av reglerna för när grundlagsskydd föreligger görs därför. Även vissa rättsliga frågor om insamling och produktion av material inför publicering aktualiseras.

Med konkreta exempel behandlas t.ex.:

 • När är mediet grundlagsskyddat?
 • Vilken roll spelar grundlagsskyddet i praktiken: för upphovsrätt, för integritetsskydd, för marknadsföring?
 • Vilka andra ansvarsregler aktualiseras vid publicering?

Efter avslutas kurs har du som deltagare lärt dig att kunna identifiera och bedöma rättsliga aspekter på publiceringar i olika medier.

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till jurister som vill ha en översikt över rättsregler för publicering av material i olika sammanhang. Kursen passar även andra som är intresserade av rättsfrågor kring publicering. Fokus ligger på vilken betydelse det använda mediet har för publiceringen, såväl för innehållet i det som ska publiceras, som för ansvaret för det publicerade. Kursen kräver inga förkunskaper. 

Kursprogram

Från 08:30 | Registrering, kaffe och smörgås för dig som deltar på plats i Stockholm.
Från 08:55 | Insläpp för digitala deltagare

09:00 - 10:30 | Kursen startar

Mediarättens grunder

 • Hur påverkar det aktuella mediet de juridiska bedömningarna?
 • Yttrandefrihetsgrundlagen – vad omfattas/omfattas inte av grundlagsskyddet?
 • Lagen om elektroniska anslagstavlor
 • GDPR:s grunder
 • Olika plattformar
10:30 - 10:45

Kaffepaus

10:45 - 12:45

Integritetsfrågor

 • Straffrätt – insamling/publicering/ansvar
 • GDPR – insamling/publicering/ansvar
12:45 - 13:45

Lunch

13:45 - 15:00

Immaterialrätt och marknadsrätt – i publiceringsskedet

 • Upphovsrätt - används andras skyddade material?
 • Varumärkesrätt- finns otillåtna referenser till andras varumärken?
15:00 - 15:15

Kaffepaus

15:15 - 16:30

Marknadsföring

 • Marknadsföringslagen
 • Lagen om namn och bild i reklam
 • Etiska regler o.likn.
16:30

Kursen avslutas

Skriv ut

Allmän information

Sista bokningsdag

Sista bokningsdag är alltid 10 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Allmänna villkor

Gå till allmänna villkor här

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation och intyg. Vid fysiskt kurstillfälle ingår kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Avbokningsregler

Norstedts Juridik har fri avbokning av kurser t.o.m. trettio (30) dagar före kursstart. Vid avbokning mellan trettio (30) och fjorton (14) dagar före kursstart, ska beställaren ersätta Norstedts Juridik med 50 % av kursavgiften. Vid avbokning mindre än fjorton (14) dagar före kursstart ska beställaren ersätta Norstedts Juridik med 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse ska alltid ske skriftligt till utbildning@nj.se