Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka
Kurs om miljörätten i entreprenadförhållandet
27/09 Digital   |   27/09 Stockholm

Miljörätten i entreprenadförhållandet

Välkommen på kurs med våra välrenommerade föreläsare Mikael Westin, Eva Westerberg Persson, Pia Pehrson och Ann Garmland. Kursen belyser de miljörättsliga överväganden som ska göras vid entreprenader och hjälper dig med strategiska val i tillståndsprocessen.
Fastighetsrätt, miljö och samhälle
Kurs
Miljörätten i entreprenadförhållandet
Ämnesområde
Fastighetsrätt, miljö och samhälle
Föreläsare
Ann Garmland, Eva Westberg Persson, Mikael Westin, Pia Pehrson
Kurstimmar
6.5h

Kursbeskrivning

Allt fler arbeten fordrar tillstånd eller dispens enligt gällande miljölagstiftning innan de får och kan utföras. Miljöjuridiska överväganden och ställningstaganden blir därför ofta styrande för genomförandet av ett entreprenad- och anläggningsprojekt. Detta är en omständighet som många gånger glöms bort vid utformandet av upphandlingsföreskrifter och entreprenadkontrakt.

Miljötillståndet är nästan alltid det tidsmässigt mest kritiska momentet i projekten samtidigt som miljöprocesserna kan få avgörande betydelse för projektets och de inblandade företagens ekonomi och goodwill. Det är inte ovanligt att glapp uppstår mellan gällande tillståndskrav och kraven i upphandlingen respektive entreprenadkontraktet. Är det då, trots långdragna tillståndsprocesser, överhuvudtaget möjligt att säkerställa att entreprenadarbetena färdigställs i tid? 

Kursen behandlar dessa frågeställningar och belyser de miljörättsliga överväganden som ska göras vid entreprenader och hjälper dig med strategiska val i tillståndsprocessen

Kursen behandlar bland annat:

 • Tidsåtgången samt strategiska val i tillståndsprocessen
 • Hur miljökraven kan regleras i entreprenadkontraktets olika delar
 • De grundläggande upphandlingsrättsliga reglerna
 • De krav som får och kan ställas i samband med en upphandling

Målgrupp

Kursen riktar sig till jurister, tekniska konsulter, entreprenörer och ansvariga inom bygg- och anläggningsprojekt, konsulter som arbetar med upphandlingar och entreprenadkontrakt samt andra som kommer i kontakt med entreprenad- och miljöjuridiska frågeställningar.

Föreläsare

Ann Garmland

Ann Garmland

Ann Garmland är advokat vid Foyen Advokatfirma. Hon arbetar inom rättsområdena entreprenadrätt och offentlig upphandling med stor erfarenhet av offentlig upphandling. Hon har bland annat arbetat som upphandlingsspecialist vid Förvaltningsrätten och föreläser kontinuerligt inom rättsområdet.

Eva Westberg Persson

Eva Westberg Persson

Advokat och delägare vid Foyen AB. Eva arbetar med affärsområden inom enteprenad, fastighet, industri, gruv- och skogsnäring.

Mikael Westin

Mikael Westin

Mikael Westin, advokat och partner vid Foyen advokatfirma. Han arbetar till stor del med miljöjuridik och tillståndsprocesser. Westin har tidigare arbetat som avdelningschef på ett dotterbolag till Vattenfall AB, Swedpower. Avdelningen arbetade med tillståndsansökningar, MKB, miljö och teknikutredningar m.m. både i anslutning till miljömål och som självständiga uppdrag.

Westin har även arbetat på universitet och inom domstolsväsendet.

Pia Pehrson

Pia Pehrson

Pia Pehrson är advokat och partner vid Foyen Advokatfirma. Hon har en bakgrund i Vattenfallkoncernen och är specialiserad på miljörättoch speciell fastighetsrätt.

Hon arbetar med miljötillstånd, miljöansvar liksom detaljplaner, bygglov, exploateringsavtal och olika myndighetsgodkännanden. Hon har stor erfarenhet av såväl energi-, industri som infrastrukturprojekt och är just nu involverad i flera vindkraft- och gruvsatsningar.

Omdömen

"Kursen överträffade mina förväntningar. Mycket bra avsnitt om entreprenadrätt (som jag kanske inte förväntade mig av en miljörättslig kurs)."
Olga
Bolagsjurist

Kursprogram

08:30 - 09:00

Registrering

Kaffe och smörgås ingår vid fysiskt kurstillfälle. 
09:00-12:00
Förmiddagens program inkl. kaffepaus
 • Introduktion av grundläggande miljörätt
 • Presentation om grundscenario (case)
 • Förstudien
  - Förstudien utifrån miljörättsliga frågor
  - Genomgång av vilka tillstånd som krävs i ett infrastrukturprojekt, tidsaspekter och risker med tillståndsprövning
  - Kommentar utifrån entreprenadrättsliga frågor
 • Upphandling
  - Upphandling utifrån miljörättsliga frågor
  - Introduktion av grundläggande entreprenadrätt
  - Upphandling utifrån entreprenadrättsliga frågor
12:00-13:00

Lunchpaus

13:00-16:30
Eftermiddagens program inkl. kaffepaus
 • Upphandling utifrån entreprenadrättsliga frågor, forts.
  - Vilka miljökrav kan Du ställa i en offentlig upphandling?

 • Utförande av entreprenaden:
  - Tre problemvarianter:
  1. Hinder p.g.a. arkeologi, markförorening och misslyckade erosionsskydd
  2. Entreprenören följer inte sina åtaganden
  3. Markägarkonflikt
  - Efter färdigställandet
  - Markföroreningar i efterhand, påverkan på Natura 2000-område m.m.
  - Preskription av miljörättsligt ansvar
  - Försäkringsmöjligheter
Frågeställningarna bedöms ur ett miljörättsligt och entreprenadrättsligt perspektiv
16:30-17:00

Sammanfattning och kursen avslutas

Skriv ut

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation och intyg. Vid fysiskt kurstillfälle ingår även kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Tillfälliga avbokningsregler

Just nu erbjuder vi kostnadsfria avbokningar t.o.m. 10 dagar innan kurstillfället. Du kan därför känna dig trygg med att säkra din kursplats redan idag och senare kunna av- eller omboka om situationen skulle kräva det. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas senast dagen innan kursen. Vid avbokning inom 10 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till utbildning@nj.se