Tillbaka
Mötet mellan juridiken och AI

Mötet mellan juridiken och AI

AI är spått till att rita om alla affärsområden men vad gäller? Välkomna till ett frukostseminarium som spår framtiden och förklarar juridiken bakom buzzworden. 

Kurs
Mötet mellan juridiken och AI

Kursbeskrivning

AI:s frammarsch i affärsvärlden är antingen knäpptyst eller öronbedövande. Frukostseminariet syftar till att belysa mötet mellan AI och juridiken samt hur AI-utvecklingen ser ut ur en techentreprenörs perspektiv. Om EU-kommissionens nya förordningsförslag antas kommer företag som idag använder sig av AI-system eller i framtiden planerar att integrera tekniken i sin verksamhet att behöva anpassa sig till den nya lagen för att undvika potentiella fallgropar.

Parallellt pågår även en ISO-standardisering för AI som belyser eventuella etiska och samhälleliga problem. Intressanta frågeställningar kommer att lyftas kring vad AI egentligen är, hur man ser på framtiden gällande rättsliga ramverk för AI inom unionen och vilka konsekvenser det har på marknaden och företag. 

Sammanfattningsvis består frukostseminariet av tre huvudelement - (1) etik och ny standard om AI (2) nya regler om AI från EU samt (3) AI ur en techentreprenörs synvinkel. Notera att seminariet inte kommer att diskutera IT-tekniska detaljer om AI.

Frukostseminariet behandlar bl.a.:

 • AI-utvecklingen ur en techentreprenörs perspektiv
 • AI och juridiken – AI-förordningsförslagets riskbaserade angreppssätt och vad det har för konsekvenser för företag
 • AI-utvecklingens dagsläge och trender framåt
  - Möjligheter och etiska utmaningar
 • Gruppreflektion gällande AI och framtiden
 • Hur AI-utvecklingen ser ut idag och vart den är på väg
 • Vad det finns för möjligheter
 • Vad det finns för etiska utmaningar
 • Vad det nya förslaget till AI-förordning innebär för företag

Målgrupp

Frukostseminariet riktar sig till företagsledare inom teknik, exempelvis CEO’s, CTO’s, CPO’s. Även till företag och organisationer som utvecklar lösningar inom IT eller som på något sätt berörs utav AI-utvecklingen och därmed de nya riktlinjerna. Samt till bolagsjurister och advokater och jurister som jobbar med dessa bolag och även offentliga myndigheter. Notera att seminariet inte kommer att diskutera IT-tekniska detaljer om AI.

Kursprogram

Från 08:25

Uppkoppling

Insläpp är från 5 minuter innan kursstart. Koppla gärna upp dig innan för att testa tekniken.

 

 
08:30 - 11:00 | Seminariet startar

AI ur ett juridiskt och tech-perspektiv

 • AI-utvecklingen ur en techentreprenörs perspektiv
 • Det nya AI-förordningsförslaget
 • AI-utvecklingens dagsläge och trender framåt
  - ISO-standardiseringen för AI
  - Möjligheter och etiska utmaningar
 • Gruppreflektion gällande AI och framtiden
Skriv ut

Allmän information

Sista bokningsdag

Sista bokningsdag är alltid 10 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Allmänna villkor

Gå till allmänna villkor här

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation och intyg.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 2,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Avbokningsregler

Norstedts Juridik har fri avbokning av kurser t.o.m. trettio (30) dagar före kursstart. Vid avbokning mellan trettio (30) och fjorton (14) dagar före kursstart, ska beställaren ersätta Norstedts Juridik med 50 % av kursavgiften. Vid avbokning mindre än fjorton (14) dagar före kursstart ska beställaren ersätta Norstedts Juridik med 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse ska alltid ske skriftligt till utbildning@nj.se