Tillbaka
overformyndaren-och-dodsbon-ny-webb-1000x520
15/03   |   15/03

Överförmyndaren och dödsbon

Välkommen på kurs med Eva von Schéele! Kursen ger en praktisk och grundlig genomgång av det gällande regelverket kring överförmyndarens roll i dödsbon.

Familjerätt
Kurs
Överförmyndaren och dödsbon
Ämnesområde
Familjerätt
Föreläsare
Eva von Schéele
Kurstimmar
6.5h

Kursbeskrivning

Efter kursen kommer du kunna avgöra när, hur och varför överförmyndaren ska involveras i dödsboärenden. Den Fd förbundsjuristen Eva von Schéele går igenom av gällande lagstiftning i frågor kring dödsbon där överförmyndaren blir involverad.

Fokus i kursen ligger på hur överförmyndarens uppdrag är reglerat då barn och vuxna med ställföreträdare ingår i dödsbon som delägare, testamentstagare eller på annat sätt har intressen att bevaka. Frågor om vem som ska företräda ett barn i detta sammanhang tas också upp liksom jävssituationer.

Kursen behandlar bland annat:

 • Överförmyndarens samtycke till fördelning i arvskiften
 • Vård av underårigas rätt i dödsbo
 • Okända arvingar/testamentstagare
 • Arvskungörelse
 • Fastighetsförsäljningar i dödsbon
 • Avtal om oskiftat dödsbo

Målgrupp

Kursen riktar sig till handläggare inom överförmyndarverksamheten, tjänstemän inom bank, juridiska byråer, begravningsbyråer m.fl. som kommer i kontakt med boutredningar

Föreläsare

Eva von Schéele

Eva von Schéele

Eva von Schéele har varit förbundsjurist vid Sveriges Kommuner och Landsting och har arbetat med familjerätt och förmynderskapsfrågor i mer än 30 år. Hon har suttit som expert i flera statliga utredningar samt ingått i en referensgrupp med sakkunniga vid framtagandet av Riksrevisionens rapport om länsstyrelsernas tillsyn över överförmyndare. Hon är medförfattare till böckerna "Överförmyndarpraktika" och "Ensamkommande barns rätt" och författare till "Barnets egendom".

Omdömen

"Bra upplägg och framförallt en duktig föredragshållare som kände in kursdeltagarna, vilket gav en öppnade för diskussioner och en avslappnad atmosfär."
Susanne
Överförmyndarhandläggare
"Vi var en liten grupp med stora möjligheter att fråga och diskutera de ämnen som kom upp. Personer fem olika verksamheter gav dynamik. Bra nivå."
Sanna
Handläggare

Kursprogram

Från 08:30 | Registrering, kaffe och smörgås för dig som deltar på plats i Stockholm.
Från 08:55 | Insläpp för digitala deltagare

09:00 - 10:30 | Kursen startar

Förmiddagsprogram del 1

 • Inledning
 • Överförmyndaren: vem är det?
 • Vilka uppdrag har ÖF (bl.a.)?
  - Förordnade av god man enligt 11 kap. 2 § FB (jäv m.m.)
  - 11 kap. 3 § FB (bortavarande m.fl.)
  - Samtycka till fördelningen i ett arvsskifte m.m. (15 kap. 5 § FB)
10:30 - 10:45

Kaffepaus

10:45 - 11:30

Förmiddagsprogram del 2

 • Ställföreträdarens ansvar
 • 15 kap. FB: vård av den enskildes rätt
 • Tidpunkt för bodelning och skifte
 • Ansökan om ÖF:s samtycke
 • Avstånd från arv eller testamente.
11:30 - 11:40

Bensträckare

11:40 - 12:45

Forts. förmiddagsprogram del 2

12:45 - 13:45

Lunch

13:45 - 15:00

Eftermiddagsprogram del 1

 • Överförmyndarens krav för att samtycka till fördelningen i arvsskifte
 • Särskild förvaltning
15:00-15:15

Kaffepaus

15:15 - 16:30

Eftermiddagsprogram del 2

 • Fastighetsförsäljningar i dödsbon
 • Arvskungörelse
 • Avtal om samlevnad i omskiftat dödsbo
 • Lag (2005:130) om dödförklaring
16:30

Kursen avslutas

Skriv ut

Allmän information

Sista bokningsdag

Sista bokningsdag är alltid 10 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Allmänna villkor

Gå till allmänna villkor här

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation och intyg. Kaffe och smörgås, lunch och fika ingår vid fysiskt kurstillfälle.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning

Avbokningsregler

Norstedts Juridik har fri avbokning av kurser t.o.m. trettio (30) dagar före kursstart. Vid avbokning mellan trettio (30) och fjorton (14) dagar före kursstart, ska beställaren ersätta Norstedts Juridik med 50 % av kursavgiften. Vid avbokning mindre än fjorton (14) dagar före kursstart ska beställaren ersätta Norstedts Juridik med 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse ska alltid ske skriftligt till utbildning@nj.se