Tillbaka
Rattsmedicinsk-grundkurs-steg2-webb-1000x520

Rättsmedicinsk grundkurs, steg 2

Välkommen på kurs med Ulf Jonsson!

Straffrätt

Kurstillfället den 17 november i Stockholm är fullbokat. Endast digitala platser kvar! 

Kurs
Rättsmedicinsk grundkurs, steg 2
Ämnesområde
Straffrätt
Föreläsare
Ulf Jonsson
Kurstimmar
6,5 h

Kursbeskrivning

Syftet med kursen är att belysa centrala och vanligt förekommande rättsmedicinska begrepp och frågeställningar i brottmål.

Kursen utgår från autentiska rättsfall och bygger vidare på kursen ”Rättsmedicinsk grundkurs, steg 1”. Det är dock inte ett krav att ha gått den första delen.

Kursen behandlar bland annat:

 • Trubbigt och skarpt våld
 • Fynden rodnad, svullnad, blåmärke, hudavskrapning, krossår och skärsår
 • Blodförlust
 • Hur sannolikheter uttrycks i rättsmedicinska utlåtanden
 • Livshotande tillstånd och livshotande skada
 • Yttre våld och kraft
 • Objektivitet
 • Kvalitet på rättsmedicinska utlåtanden
 • Experters trovärdighet
 • Betydelse av presenterade händelseförlopp
rattsmedicin-for-advokater-webb-1000x520

Rättsmedicin för advokater, grundkurs/steg 1

Kursen kräver inga specifika förkunskaper och vänder sig till advokater och biträdande jurister.

Läs mer

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater och biträdande jurister.

Föreläsare

Ulf Jonsson

Ulf Jonsson

Ulf är specialist i rättsmedicin och har arbetat många år för Rättsmedicinalverket (RMV), men arbetar sedan 2016 i hans och Marcus Grelssons egna företag Rättsläkarna i Väst. Som fristående från RMV finns större möjlighet att kritisk granska och resonera kring eventuella brister i ett rättsintyg och vad detta kan få för konsekvenser. Han har i många år föreläst och utbildat i ämnet rättsmedicin för sjukvård, åklagare , domare och advokater

Kursprogram

08:30 - 09:00

Registrering

09:00 - 09:50
 • Introduktion
 • Om sannolikheter
10:00 - 10:50
Om livshotande skada
10:50 - 11:05

Kaffepaus

11:05 - 11:55
Om livshotande tillstånd
12:00 - 12:45
Kvalitet på rättsmedicinska utlåtanden
12:45 - 13:45

Lunchpaus

13:45 - 14:35
Yttre våld och kraft
14:35 - 14:50

Kaffepaus

14:50 - 15:40
Objektivitet
15:50 - 16:30

Sammanfattning och avslutning

Skriv ut

Allmän information

Sista bokningsdag

Sista bokningsdag är alltid 10 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Allmänna villkor

Gå till allmänna villkor här

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, intyg, kaffe och smörgås, lunch och kaffe. 

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning

Avbokningsregler

Norstedts Juridik har fri avbokning av kurser t.o.m. trettio (30) dagar före kursstart. Vid avbokning mellan trettio (30) och fjorton (14) dagar före kursstart, ska beställaren ersätta Norstedts Juridik med 50 % av kursavgiften. Vid avbokning mindre än fjorton (14) dagar före kursstart ska beställaren ersätta Norstedts Juridik med 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse ska alltid ske skriftligt till utbildning@nj.se