Vi har just nu tekniska problem på vår webbsida och vissa kurstillfällen kanske därför inte syns under nj.se/utbildning. Kontakta utbildning@nj.se om du vill gå en kurs du inte hittar under tiden. Vi jobbar för att åtgärda detta så snabbt som möjligt.

Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka
Rattsmedicinsk-grundkurs-steg2-webb-1000x520
06/05 Stockholm   |   06/05 Digital

Rättsmedicinsk grundkurs, steg 2

Välkommen på kurs med Ulf Jonsson och Marcus Grelsson!

Straffrätt
Kurs
Rättsmedicinsk grundkurs, steg 2
Ämnesområde
Straffrätt
Föreläsare
Ulf Jonsson, Marcus Grelsson
Kurstimmar
6,5 h
Straffrätt

Kursbeskrivning

Syftet med kursen är att belysa centrala och vanligt förekommande rättsmedicinska begrepp och frågeställningar i brottmål.

Kursen utgår från autentiska rättsfall och bygger vidare på kursen ”Rättsmedicinsk grundkurs, steg 1”. Det är dock inte ett krav att ha gått den första delen.

Kursen behandlar bland annat:

  • Trubbigt och skarpt våld
  • Fynden rodnad, svullnad, blåmärke, hudavskrapning, krossår och skärsår
  • Blodförlust
  • Hur sannolikheter uttrycks i rättsmedicinska utlåtanden
  • Livshotande tillstånd och livshotande skada
  • Yttre våld och kraft
  • Objektivitet
  • Kvalitet på rättsmedicinska utlåtanden
  • Experters trovärdighet
  • Betydelse av presenterade händelseförlopp
rattsmedicin-for-advokater-webb-1000x520

Rättsmedicin för advokater, grundkurs/steg 1

Kursen kräver inga specifika förkunskaper och vänder sig till advokater och biträdande jurister.

Läs mer

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater och biträdande jurister.

Föreläsare

Ulf Jonsson

Ulf Jonsson

Ulf är specialist i rättsmedicin och har arbetat många år för Rättsmedicinalverket (RMV), men arbetar sedan 2016 i hans och Marcus Grelssons egna företag Rättsläkarna i Väst. Som fristående från RMV finns större möjlighet att kritisk granska och resonera kring eventuella brister i ett rättsintyg och vad detta kan få för konsekvenser. Han har i många år föreläst och utbildat i ämnet rättsmedicin för sjukvård, åklagare , domare och advokater

Marcus Grelsson

Marcus Grelsson

Marcus är specialist i rättsmedicin och har arbetat många år för Rättsmedicinalverket (RMV), men arbetar sedan 2016 i hans och Ulf Jonssons egna företag Rättsläkarna i Väst. Som fristående från RMV finns större möjlighet att kritisk granska och resonera kring eventuella brister i ett rättsintyg och vad detta kan få för konsekvenser. Han har i många år föreläst och utbildat i ämnet rättsmedicin för sjukvård, åklagare , domare och advokater

Både Ulf och Marcus är specialister i rättsmedicin. De har arbetat många år för Rättsmedicinalverket (RMV) men har sedan 2016 arbetat vid deras egna företag Rättsläkarna i Väst. "Som fristående från RMV har vi större möjlighet att kritisk granska och resonera kring eventuella brister i ett rättsintyg och vad detta kan få för konsekvenser." - säger Marcus och Ulf. De har i många år föreläst och utbildat i ämnet rättsmedicin för sjukvård, åklagare, domare och advokater.

Kursprogram

08:30 - 09:00

Registrering

09:00-09:50
Introduktion. Om sannolikheter
09:50-10:50
Om livshotande skada
10:50-11:05

Kaffepaus

11:05-12:00
Om livshotande tillstånd
12:00-13:00

Lunchpaus

13:00-13:50
Kvalitet på rättsmedicinska utlåtanden
13:50-14:50
Yttre, våld och kraft
14:50-15:05

Kaffepaus

15:05-15:55
Objektivitet
15:55-16:30

Sammanfattning och avslutning

Skriv ut

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, intyg, kaffe och smörgås, lunch och kaffe. 

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till utbildning@nj.se