Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka
Kurs i upprättande av internationella kommersiella avtal

Revidering och upprättande av internationella kommersiella avtal för myndigheter och företag

Välkommen på kurs för dig som är jurist och behöver kunna upprätta, revidera och förhandla avtal på korrekt juridisk engelska.
Kurs
Revidering och upprättande av internationella kommersiella avtal för myndigheter och företag

Kursbeskrivning

De flesta företag och andra organisationer som har gränsöverskridande affärsrelationer hanterar internationella kommersiella avtal på engelska. Denna kurs riktar sig till jurister som i skarpt läge ska kunna upprätta, revidera och förhandla avtal på korrekt juridisk engelska.

Kursen ger dig juridiska verktyg för att kunna upprätta, revidera och förhandla internationella kommersiella avtal såsom köp- och säljavtal, konsultavtal, forskning- och utvecklingsavtal samt sekretessavtal som är baserade på svensk rätt men upprättade på det engelska språket. Kursen är praktiskt inriktad och vi kommer därför fokusera på att gå igenom viktiga klausuler och redogöra för hur de kan förhandlas. Exempelvis går vi igenom immaterialrättsklausuler med nyttjanderätt och äganderätt, ansvarsbegränsningar, sekretessåtaganden, skrivningar om dataskydd och datadelning samt tredjelandsöverföring och även andra standardskrivningar som vanligen finns med i internationella kommersiella avtal.

Kursen ger dig:

  • Bättre kunskap av att upprätta, revidera och förhandla internationella kommersiella avtal.
  • Fördjupad förståelse för utformningen och sammansättningen av olika klausuler och när de ska användas.
  • Ökad förståelse om standardbegrepp i anglosaxiska avtal och vad de innebär.
  • Utvecklingen till att bli en skarpare jurist inom internationella kommersiella avtal
  • Förbättrad kunskap om förhandlingsstrategier inom detta område.

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater, biträdande jurister, bolagsjurister, jurister på olika myndigheter som kommer i kontakt med internationella kommersiella avtal. Deltagaren bör ha en juridisk utbildning och praktisk erfarenhet av att förhandla avtal och ha kommit i kontakt med internationella kommersiella avtal i sitt arbete.

Kursprogram

08:30 - 09:00

Registrering

Kaffe och smörgås ingår för dig som deltar på plats i Stockholm.
09:00 - 10:30
Köp- och säljavtal
10:30 - 10:45
Kaffepaus
10:45 - 12:45
Fortsätter Köp- och Säljavtal samt Konsultavtal
12:45 - 13:45
Lunchpaus
13:45 - 15:00
Forskning- och utvecklingsavtal
15:00 - 15:15
Kaffepaus
15:15 - 16:30
Sekretess och övrigt
16:30
Kursen avslutas
Skriv ut

Allmän information

Sista bokningsdag

Sista bokningsdag är alltid 10 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Allmänna villkor

Gå till allmänna villkor här

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation och intyg. Frukost, fika och lunch ingår för dig som deltar på plats i Stockholm. 

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning

Avbokningsregler

Norstedts Juridik har fri avbokning av kurser t.o.m. trettio (30) dagar före kursstart. Vid avbokning mellan trettio (30) och fjorton (14) dagar före kursstart, ska beställaren ersätta Norstedts Juridik med 50 % av kursavgiften. Vid avbokning mindre än fjorton (14) dagar före kursstart ska beställaren ersätta Norstedts Juridik med 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse ska alltid ske skriftligt till utbildning@nj.se