Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka
Samägande ur ett familjerättsligt perspektiv
05/04 Digital   |   05/04 Stockholm

Samägande ur ett familjerättsligt perspektiv

Kursen ger dig goda kunskaper om samäganderätten och går närmre in på frågor såsom upplösning av samägande, dess grunder och familjerättsligt fång. Välkommen på kurs!

Familjerätt
Kurs
Samägande ur ett familjerättsligt perspektiv
Ämnesområde
Familjerätt
Föreläsare
Margareta Brattström
Kurstimmar
6,5 h

Kursbeskrivning

Samägandet och samäganderätten har en lång historia och är vår vanligaste form av association. Det är främst inom familjerättens område som frågor om samägandet uppkommer och tvister uppstår. Det är t.ex. vanligt att egendom samägs av samboende par och makar, både under förhållandet och efter en bodelning/äktenskapsskillnad, samt av syskon och andra släktingar som tillsammans erhållit egendom genom gåva, arv eller testamente.

Lag (1904:48) om samägande är grunden till vår reglering av samäganderätten. Lagen anses något föråldrad men med allmänna rättsprinciper och utbildad praxis som tilläggsinformation har man normalt det som krävs för att lösa frågor eller tvister som uppkommer vid samägande.

Kursen ger dig en bred överblick om det rättsliga området med fördjupning på vissa specifika delar. 

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

 • Samägandets grunder och familjerättsligt fång
 • Samägandets uppkomst
 • Upplösning av samägande

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater, familjerättsjurister, revisorer och andra rådgivare som arbetar med dessa frågor och behöver en genomgång av rättsområdet.

Föreläsare

Margareta Brattström

Margareta Brattström

Professor i civilrätt, särskilt familjerätt vid Uppsala universitet.

Omdömen

"Lugnt, trevligt och med eftertanke. Jag hann tänka, anteckna och förstå. Jättebra."
Lotta
Advokat
"Jättebra innehåll och lagom stor grupp!"
Gudrun
Advokat

Kursprogram

08:30 - 09:00

Registrering, kaffe och smörgås

09:00 - 09:40

Inledning

 • Samägandets grunder och familjerättsligt fång
09:40 - 10:15

Samägandets uppkomst

 • Avtal
 • Konkludent handlande
 • Arv, gåva och testamente Dold samäganderätt
 • Skall frågan om samägandets upplösning regleras vid uppkomsten?
10:15 - 10:30

Kaffepaus

10:30 - 12:45

Forts. samägandets uppkomst

12:45 - 13:45

Lunch

13:45 - 14:50

Förvaltning av samägd egendom

 • Öppet ägande
 • Särskilt om jordbruksfastigheter
 • Dolt ägande
 • Betydelsen av rådighetsinskränkningar för makar och sambor
14:50 - 15:10

Kaffepaus

15:10 - 16:30

Upplösning av samägandet

 • Allmänt
 • Särskilt beträffande makar och sambor
 • Avtal om att egendomen inte skall kunna för-säljas på offentlig auktion
 • En samägares insolvens
16:30

Kursen avslutas

Skriv ut

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Tillfälliga avbokningsregler

Just nu erbjuder vi kostnadsfria avbokningar t.o.m. 10 dagar innan kurstillfället. Du kan därför känna dig trygg med att säkra din kursplats redan idag och senare kunna av- eller omboka om situationen skulle kräva det. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas senast dagen innan kursen. Vid avbokning inom 10 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till utbildning@nj.se