Vi anpassar vår verksamhet löpande för att säkertställa att du tryggt kan genomföra din utbildning trots rådande situation. Läs mer här >>

Tillbaka
Frukostseminarium om skäligt omplaceringserbjudande

Skäligt omplaceringserbjudande

Välkommen på frukostseminarium med Erik Danhard!
Arbetsrätt

Begränsat antal platser på våra fysiska kursplatser

Vid bokning av en fysisk kursplats upprätthåller vi distans i lokalen genom att lämna varannan plats tom. Vi har anpassat vår verksamhet för att säkerställa att du tryggt kan genomföra din utbildning trots rådande situation.  Läs mer här >>

Kurs
Skäligt omplaceringserbjudande
Ämnesområde
Arbetsrätt
Föreläsare
Erik Danhard
Kurstimmar
2,5 h
Arbetsrätt

Beskrivning

Syftet med frukostseminariet är att ur ett praktiskt perspektiv ge deltagaren en koncentrerad genomgång av ämnet "Skäligt omplaceringserbjudande" på ett tidseffektivt sätt. Välkommen!

Frukostseminariet behandlar bland annat:

 • Nyheter och trender inom arbetsrätten
 • Måste arbetsgivaren tillämpa någon viss turordning vid förändrade arbetsuppgifter?
 • Vilken betydelse har omplaceringsutredningen?
 • Kan arbetsgivaren genomföra en lönesänkning i samband med att arbetsuppgifter förändras?
 • Hur stora förändringar måste en arbetstagare vara beredd att acceptera?
 • Avslutande frågestund

Målgrupp

Frukostseminariet passar dig som är arbetsrättsjurist, ombudsman, arbetar på personalavdelning, är VD i mindre företag eller kommer i kontakt med frågor i ämnet.

Föreläsare

Erik Danhard

Erik Danhard

Erik Danhard är advokat och arbetsrättsexpert verksam vid Kanter Advokatbyrå. Han är sedan många år specialiserad på arbetsrätt och förekommer som ombud och skiljeman i många arbetsrättsliga mål. Han har även skrivit flertalet böcker och artiklar i ämnet.

Kursprogram

08:00 - 08:30
Registrering
08:30 - 11:15

Start av seminarium

 • Nyheter och trender inom arbetsrätten
 • Måste arbetsgivaren tillämpa någon viss turordning vid förändrade arbetsuppgifter?
 • Vilken betydelse har omplaceringsutredningen?
 • Kan arbetsgivaren genomföra en lönesänkning i samband med att arbetsuppgifter förändras?
 • Hur stora förändringar måste en arbetstagare vara beredd att acceptera?
 • Avslutande frågestund
Skriv ut

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Kursavgift

Avgiften inkluderar dokumentation och intyg.

Kurstimmar

Seminariet följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 2,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning

Tillfälliga avbokningsregler

Just nu erbjuder vi kostnadsfria avbokningar t.o.m. 10 dagar innan kurstillfället. Du kan därför känna dig trygg med att säkra din kursplats redan idag och senare kunna av- eller omboka om situationen skulle kräva det. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas senast dagen innan kursen. Vid avbokning inom 10 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till utbildning@nj.se