Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka
Frukostseminarium om skiljande från anställningen
03/06 Stockholm   |   03/06 Digital

Skiljande från anställningen

Välkommen på frukostseminarium med Erik Danhard! Under detta frukostseminarium får du en noggrann redovisning över viktiga hållpunkter för den rättsliga bedömningen och hanteringen.

Arbetsrätt och arbetsliv
Kurs
Skiljande från anställningen
Ämnesområde
Arbetsrätt och arbetsliv
Föreläsare
Erik Danhard
Kurstimmar
2,5 h

Beskrivning

Frågan om det föreligger grund för att skilja en arbetstagare från anställning på grund av personliga skäl är en dagligt förekommande fråga. Frågan berör lika mycket den personalansvarige som den facklige företrädaren.

Vid seminariet redovisas utifrån artikeln ”Skiljande från tjänsten – de personliga skälen” viktiga hållpunkter för den rättsliga bedömningen och hanteringen. Seminariet innehåller därtill reflektioner även utifrån den senaste tidens rättsfall.

Frukostseminariet behandlar bland annat:

  • Reglerna kring uppsägningar av personliga skäl
  • Vad kan vara grund för upphörande av anställning?
  • Uppsägning eller avskedande?
  • Måste arbetsgivaren följa ett givet "uppsägningsschema"?
  • Vilka faktorer har betydelse för bedömningen om arbetsgivarens omplaceringsskyldighet?

Målgrupp

Frukostseminariet riktar sig till jurister inom organisationerna, advokater och bolagsjurister men även till andra som arbetar eller kommer i kontakt med kvalificerade personalfrågor.

Föreläsare

Erik Danhard

Erik Danhard

Erik Danhard är advokat och arbetsrättsexpert verksam vid Kanter Advokatbyrå. Han är sedan många år specialiserad på arbetsrätt och förekommer som ombud och skiljeman i många arbetsrättsliga mål. Han har även skrivit flertalet böcker och artiklar i ämnet.

Omdömen

"Det var mycket bra. Erik verkade kunnig och ämnet var intressant och gav mig mycket att ta med mig i mitt arbete. Tack!"
Tidigare deltagare
"Mycket pedagogisk och kunnig föreläsare!"
Tidigare deltagare

Kursprogram

08:00 - 08:30

Registrering, kaffe och smörgås

08:30 - 11:15

Vi behandlar bland annat följande punkter:

  • Reglerna kring uppsägningar av personliga skäl
  • Vad kan vara grund för upphörande av anställning?
  • Uppsägning eller avskedande?
  • Måste arbetsgivaren följa ett givet "uppsägningsschema"?
  • Vilka faktorer har betydelse för bedömningen om arbetsgivarens omplaceringsskyldighet?
Skriv ut

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Kursavgift

Avgiften inkluderar smörgås, kaffe och dokumentation.

Kurstimmar

Seminariet följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 2,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning

Tillfälliga avbokningsregler

Just nu erbjuder vi kostnadsfria avbokningar t.o.m. 10 dagar innan kurstillfället. Du kan därför känna dig trygg med att säkra din kursplats redan idag och senare kunna av- eller omboka om situationen skulle kräva det. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas senast dagen innan kursen. Vid avbokning inom 10 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till utbildning@nj.se