Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka
Grundkurs i Stiftelseförvaltning
23/03 Digital   |   23/03 Stockholm

Stiftelseförvaltning 1

Välkommen på kurs om stiftelseförvaltningen med experterna Kerstin Fagerberg, Brita Löfgren Lewin och Lynda Ondrasek Olofsson. Kursen passar dig som saknar eller har begränsad erfarenhet av stiftelseförvaltningen.
Associationsrätt
Kurs
Stiftelseförvaltning 1
Ämnesområde
Associationsrätt
Föreläsare
Kerstin Fagerberg, Brita Löfgren Lewin, Lynda Ondrasek Olofsson
Kurstimmar
6,5 h

Kursbeskrivning

Kursen Stiftelseförvaltning 1 behandlar i första hand avkastningsstiftelser och i samband med dessa behandlas även relevant civilrätt, skatterätt, redovisning och revision. Övriga stiftelseformer behandlas mycket begränsat.

Under kursdagen kommer föreläsarna även gå igenom vad som skiljer stiftelser från andra associationsformer, styrelseledamöternas ansvar, skadeståndsskyldighet, inskränkt skattskyldighet och årsredovisningens innehåll.

Kursen behandlar:

 • Stiftelsens särart – vad skiljer stiftelser från andra associationsformer?
 • Stiftelsebildning
 • Den löpande förvaltningen
 • Styrelsearbetet och styrelseledamotens ansvar
 • Upplösning och avveckling av stiftelser
 • Beskattning
 • Årsredovisningens innehåll
 • Revision

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till dig som saknar eller har begränsad erfarenhet av stiftelseförvaltning och som vill lära dig mer inom området.

Föreläsare

Kerstin Fagerberg

Kerstin Fagerberg

Kerstin Fagerberg arbetar sedan drygt 15 år tillbaka som redovisningsexpert på SEB. Hon är bl.a. ordförande i Föreningen Stiftelser i Samverkan och sitter med i Ekonomisstyrningsverkets Redovisningsråd. Tidigare arbetade hon på PwC som redovisningsspecialist.

Brita Löfgren Lewin

Brita Löfgren Lewin

Brita Löfgren Lewin arbetar sedan drygt 10 år tillbaka som skattejurist på SEB. Hon arbetar också med att bilda nya stiftelser, ansöka om permutation m.m.

Tidigare har hon bl.a. arbetat på Finansdepartementet och Skatteverket samt varit expert i flera statliga utredningar, bl.a. den senaste skatteutredningen för ideell sektor.

Lynda Ondrasek Olofsson

Lynda Ondrasek Olofsson

Lynda Ondrasek Olofsson arbetar som Managing Partner på Unum Tax med särskild inriktning mot stiftelser och ideella föreningar. Hon har tidigare arbetat som skatteexpert på Svenskt Näringsliv samt varit advokat och delägare på Setterwalls Advokatbyrå.

Omdömen

"Jag står i begrepp att börja arbeta för en stiftelse och behövde få en bra introduktion inför det arbetet. De kursansvariga lyckades förmedla sina uppenbarligt goda kunskaper till både en nybörjare och till de som hade betydligt mer erfarenhet än jag själv - och samtidigt hålla intresset uppe hos alla deltagare."
Sabina
"Mycket bra, informativ och faktaspäckad grundutbildning för dig som inte arbetat i en stiftelse tidigare."
Christine

Kursprogram

08:30 - 09:00

Registrering, kaffe och smörgås

09:00 - 10:30

Inledning, Civilrätt

Vad är en stiftelse?

 • Hur bildas en stiftelse?
 • Stiftelsens särart
 • Olika stiftelseformer
10:30 - 10:45

Kaffepaus

10:45 - 12:45

Civilrätt
Hur förvaltas en stiftelse?

 • Förvaltningsformer
 • Styrelsens uppgifter
 • Att välja styrelse
 • Entledigande av styrelseledamot

Styrelsearbetet och styrelseledamotens ansvar

 • Styrelseledamotens plikter
 • Jäv
 • Arvode
 • Låneförbudet
 • Skadestånd

Myndigheternas roll för stiftelser

 • Registrering
 • Tillsyn och kontroll
 • Ändring av föreskrifter

12:45 - 13:45

Lunch

13:45 - 15:00

Civilrätt, fortsättning
Beskattning

 • Huvudregel och undantag
 • Ändamålskrav
 • Verksamhetskrav
 • Fullföljdskrav
 • Byte av skattestatus
15:00 - 15:15

Kaffepaus

15:15 - 16:30

Redovisning

 • Bokföringsskyldighet
 • Årsredovisning eller årsbokslut – innehåll och utformning
 • Eget kapital - disponibla medel för stiftelsens ändamål

Revision

 • Krav på revision
 • Revisorns roll
16:30

Kursen avslutas

Skriv ut

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Tillfälliga avbokningsregler

Just nu erbjuder vi kostnadsfria avbokningar t.o.m. 10 dagar innan kurstillfället. Du kan därför känna dig trygg med att säkra din kursplats redan idag och senare kunna av- eller omboka om situationen skulle kräva det. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas senast dagen innan kursen. Vid avbokning inom 10 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till utbildning@nj.se