Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka
Fördjupningskurs i Stiftelseförvaltning
24/03 Digital   |   24/03 Stockholm

Stiftelseförvaltning 2

Kursen syftar till att ge en närmre fördjupning gällande stiftelseförvaltningen. Den passar dig som redan har praktisk erfarenhet inom området och vill lära dig mer eller har gått Stiftelseförvaltning 1. Välkommen på kurs!
Associationsrätt
Kurs
Stiftelseförvaltning 2
Ämnesområde
Associationsrätt
Föreläsare
Lynda Ondrasek Olofsson, Brita Löfgren Lewin, Kerstin Fagerberg
Kurstimmar
6,5 h

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att ge dig som antingen har gått kursen Stiftelseförvaltning 1 eller har motsvarande praktisk erfarenhet möjlighet till ytterligare fördjupning.

Kursen behandlar:

 • De nya K-regelverken
 • Stiftelsens administration
 • Stiftelsens förordnande
 • Finansiella instrument i stiftelser
 • Näringsverksamhet i stiftelse
 • Stiftelseadministration
 • Skattefrågor
 • Redovisningsfrågor
 • Finansiella instrument
 • Anknutna stiftelser
 • Stiftelsens kapitalförvaltning

Målgrupp

Kursen passar dig som antingen deltagit i kursen Stiftelseförvaltning 1 eller har motsvarande praktisk erfarenhet och som önskar fördjupa dig ytterligare i frågor om stiftelseförvaltning.

Föreläsare

Lynda Ondrasek Olofsson

Lynda Ondrasek Olofsson

Lynda Ondrasek Olofsson arbetar som Managing Partner på Unum Tax med särskild inriktning mot stiftelser och ideella föreningar. Hon har tidigare arbetat som skatteexpert på Svenskt Näringsliv samt varit advokat och delägare på Setterwalls Advokatbyrå.

Brita Löfgren Lewin

Brita Löfgren Lewin

Brita Löfgren Lewin arbetar sedan drygt 10 år tillbaka som skattejurist på SEB. Hon arbetar också med att bilda nya stiftelser, ansöka om permutation m.m.

Tidigare har hon bl.a. arbetat på Finansdepartementet och Skatteverket samt varit expert i flera statliga utredningar, bl.a. den senaste skatteutredningen för ideell sektor.

Kerstin Fagerberg

Kerstin Fagerberg

Kerstin Fagerberg arbetar sedan drygt 15 år tillbaka som redovisningsexpert på SEB. Hon är bl.a. ordförande i Föreningen Stiftelser i Samverkan och sitter med i Ekonomisstyrningsverkets Redovisningsråd. Tidigare arbetade hon på PwC som redovisningsspecialist.

Omdömen

"Bra och kompetenta lärare med lång erfarenhet. Kompletterar varandra. Bra mix i kursinnehållet. Bra att denna finns om man har grundläggande kunskaper."
Katarina
"Proffsiga och väl förberedda talare. Det känns verkliga att de vet var det talar om och har klara bra svar på de frågor som dyker upp under kursen."
Magnus

Kursprogram

08:30 - 09:00

Registrering

Kaffe och smörgås ingår för dig som deltar på plats. 
09:00 - 12:00 (Inkl. kaffepaus 15 min)

Inledning

Stiftelsens administration

 • Styrdokument
 • Delegation
 • Tolkning av förordnande

Stiftelsens förordnande

 • Tolkning av ändamålet
 • Avkastningsbegreppet
 • Särskilda placeringsbestämmelser
 • Ändringsförbehåll

Skattefrågor

 • Ändamålen – inskränkt skattskyldiga
 • Näringsverksamhet i stiftelse
 • Fastighet i stiftelse – inkomstbeskattning
12:00 - 13:00

Lunch

13:00 - 16:20 (Inkl. kaffepaus 15 min)

Redovisningsfrågor

 • Förvaltningsberättelsen – utformning och innehåll
 • Gåvor
 • Beviljade anslag
 • Flera verksamhetsgrenar

Finansiella instrument

 • Stiftelsens kapitalförvaltning – målsättning och utformning
 • Värdering och redovisning

Anknutna stiftelser

 • Delegation
 • Gemensamt placerad förmögenhet
 • Redovisning
16:20 - 16:30

Sammanfattning och avslutning

Skriv ut

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Tillfälliga avbokningsregler

Just nu erbjuder vi kostnadsfria avbokningar t.o.m. 10 dagar innan kurstillfället. Du kan därför känna dig trygg med att säkra din kursplats redan idag och senare kunna av- eller omboka om situationen skulle kräva det. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas senast dagen innan kursen. Vid avbokning inom 10 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till utbildning@nj.se