Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka
Kurs i testamente
08/03 Stockholm   |   08/03 Digital

Testamente

Under ledning av våra erfarna experter Anders Eriksson och Viola Boström får du som deltagare vägledning i ett stort antal successionsrättsliga frågeställningar. Välkommen på kurs!

Familjerätt
Kurs
Testamente
Ämnesområde
Familjerätt
Föreläsare
Anders Eriksson, Viola Boström
Kurstimmar
7 h

Kursbeskrivning

Under ledning av våra erfarna experter Anders Eriksson och Viola Boström får du som deltagare vägledning i ett stort antal successionsrättsliga frågeställningar. Under dagen behandlas bland annat testationsfrihetens gränser, laglottsreglerna samt komplikationer rörande laglott, basbeloppsregeln och förskott på arv.

Kursen går också igenom olika metoder för testamentestolkning och diskussioner förs kring ett antal vägledande tolkningsfall.

Kursen behandlar bland annat:

 • Testationsfrihetens gränser
 • Allmänna utgångspunkter vid testamentstolkning
 • Laglottsreglerna
 • Testamentstolkning
 • Komplikationer vid tolkning av testamenten
 • Verkningar av brister vid upprättande av testamente
 • Hjälpregler i lag och praxis
 • Diskussioner rörande ett antal tolkningsfall

Målgrupp

Kurser vänder sig till advokater, jurister och andra som arbetar med arvs- och testamentsrättsliga frågor.

Föreläsare

Anders Eriksson

Anders Eriksson

Anders Eriksson är jurist och civilekonom och har tidigare varit rättschef i Justitiedepartementet, SÄPO-chef och generaldirektör i Kammarkollegiet. Han har också arbetat som domare i olika domstolar. Under tiden i Justitiedepartementet ledde han arbetet med reformer inom bl.a. familjerätt, avtalsrätt, köprätt, krediträtt, skadeståndsrätt, fastighetsrätt och bolagsrätt. Han är även juris hedersdoktor vid Uppsala universitet. Efter sin pensionering arbetar han med olika uppdrag, bl.a. som ordförande på avdelningar i Allmänna...

Viola Boström

Viola Boström

Viola Boström är universitetslektor vid juridiska institutionen vid Umeå universitet och har bl.a. skrivit sin doktorsavhandling om tolkning av testamente.

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00-10:30

Testationshabilitet

 • Testationsfrihetens gränser
 • Laglottsreglerna
 • Basbeloppsregeln
 • Formkrav
 • Verkningar av brister vid upprättande av testamente
 • Vilka kan vara testamentstagare?
 • Tillägg till eller ändring av testamente
 • Återkallelse av testamente
 • Inbördes testamente
 • Testamentes ogiltighet och klandertalan
10:30-10:45
Kaffepaus
10:45-12:45

Innehållet i testamentet

 • Innebörden av olika uttryck
 • Särskilda villkor
 • Närmare om komplikationer rörande laglott, basbeloppsregeln och förskott
12:45-13:45
Lunch
13:45-15:15

Testamentstolkning

 • Allmänna utgångspunkter
 • Verkliga viljan
 • Hypotetiska viljan
 • Oriktiga respektive bristande förutsättningar
15:15-15:35
Kaffepaus
15:35-16:50

Den subjektiva tolkningsmetoden

 • Andra metoder
 • Hjälpregler i lag
 • Hjälpregler i praxis
 • Komplikationer vid tolkning av testamenten
 • Diskussioner rörande ett antal tolkningsfall
16:50-17:00

Avslutning

Skriv ut

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås. lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Tillfälliga avbokningsregler

Just nu erbjuder vi kostnadsfria avbokningar t.o.m. 10 dagar innan kurstillfället. Du kan därför känna dig trygg med att säkra din kursplats redan idag och senare kunna av- eller omboka om situationen skulle kräva det. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas senast dagen innan kursen. Vid avbokning inom 10 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till utbildning@nj.se