Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka
Kurs om underhåll till barn
23/02 Digital   |   23/02 Stockholm

Underhåll till barn

Välkommen på kurs med advokat Eva Möller där du får en teoretisk genomgång med praktiska exempel. Här går Eva igenom metoder för att räkna fram underhållsbidrag och vilka processuella regler som är tillämpliga.

Familjerätt
Kurs
Underhåll till barn
Ämnesområde
Familjerätt
Föreläsare
Eva Möller
Kurstimmar
6,5 h

Kursbeskrivning

Sedan april 2016 har försäkringskassan slutat förmedla underhållsstöd mellan föräldrar som sköter sina betalningar. Föräldrar förutsätts kunna lösa frågor om barnens underhåll själva med stöd av information som försäkringskassan tillhandahåller. Det har lett till en ökad medvetenhet bland föräldrar om att underhåll till barn skall beräknas individuellt där många tycker det är svårt att veta vad som är skäliga belopp och har svårt att komma överens.

Området är föremål för rättsutveckling och för jurister har det inneburit fler frågor och processer om underhåll till barn.

Kursen går igenom föräldrabalkens bestämmelser om underhållsbidrag och hur det förhåller sig till underhållsstödet. Vi går igenom metoder för att räkna fram underhållsbidrag och vilka processuella regler som är tillämpliga.

Det blir en teoretisk genomgång, praktiska exempel och tillfälle för frågor och diskussion.

Kursen behandlar bland annat:

 • Bakgrund och syfte med bestämmelserna om underhållsbidrag
 • Gällande rätt, en genomgång av regelsystem förarbetsuttalanden och praxis
 • Hur räknar man fram underhållsbidrag? Vilka metoder finns?
 • Vilka processuella regler gäller?
 • Rättegångskostnader, rättshjälp och rättsskydd, vad gäller?
 • Diskussion gällande vad som är skäligt underhåll, hur råder man sina klienter? När ska man väcka talan om underhållsbidrag?

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater, biträdande jurister och jurister med verksamhet inom familjerätt. Även andra yrkesgrupper som arbetar med frågor om underhåll till barn och familjerätt har behållning av kursen.

Det krävs inga särskilda förkunskaper beträffande underhållsbidrag.

Föreläsare

Eva Möller

Eva Möller

Eva Möller är advokat och driver egen verksamhet. Eva har arbetat med familjerätt i mer än 20 år, och har många mål/ärenden där underhållsfrågor är aktuella.

Omdömen

"Ännu en bra kurs som ni ger med en duktig pedagog!"
Tidigare deltagare
"Mycket nöjd med kursen."
Tidigare deltagare

Kursprogram

08:30 - 09:00

Registrering, kaffe och smörgås

09:00-10:30
 • Genomgång av regelsystemet dess bakgrund och syfte.
 • Olika metoder att räkna fram underhåll till barn.
10:30-10:45

Kaffepaus

10:45-12:45
 • Fortsättning, hur räknar man ut underhållsbidrag?
 • Barns behov och föräldrars förmåga
 • Proportionering
 • Vilka faktorer har betydelse?
12:45-13:45

Lunch

13:45-15:00
 • Processuella regler vid fastställelse av:
  - underhållsbidrag
  - jämkning
  - preskription -
  indexering
 • Avtal om:
  - underhåll
  - utformning
15:00-15:15

Kaffepaus

15:15-16:30

Diskussion och frågor:

 • Vad är skäligt underhåll till barn?
 • Hur skall vi råda våra klienter?
 • Sker en rättsutveckling inom området
Praktiska exempel som diskussionsunderlag.
16:30

Kursen avslutas

Skriv ut

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation. Kaffe och smörgås, lunch och fika ingår för dig som deltar på plats i Stockholm.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Tillfälliga avbokningsregler

Just nu erbjuder vi kostnadsfria avbokningar t.o.m. 10 dagar innan kurstillfället. Du kan därför känna dig trygg med att säkra din kursplats redan idag och senare kunna av- eller omboka om situationen skulle kräva det. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas senast dagen innan kursen. Vid avbokning inom 10 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till utbildning@nj.se