Kurs i i hur du kvalitetssäkrar hanteringen av din polisanmälan
16/03 Stockholm

Utsatt för brott? En kurs i hur du kan kvalitetssäkra hanteringen av din polisanmälan

Välkommen på kurs med experten Marie Wallin! Kursen ger dig direkt praktiska, juridiska verktyg för att kunna 1) göra en mer kvalitativ polisanmälan och 2) kvalitetssäkra hanteringen av ett redan anmält brott. Allt i syfte att få det anmälda brottet utrett med den kvalitet och rättssäkerhet som ska ske enligt de svenska reglerna om hur förundersökningar ska bedrivas.

Begränsat antal platser på våra fysiska kurser

Vid bokning av en fysisk kursplats kan du förvänta dig att vi upprätthåller distans i lokalen genom att lämna varannan plats tom. Vi har anpassat vår verksamhet för att säkerställa att du tryggt kan genomföra din utbildning trots rådande situation.
Läs mer här >>

Straffrätt Affärsrätt
Kurs
Utsatt för brott? En kurs i hur du kan kvalitetssäkra hanteringen av din polisanmälan
Ämnesområde
Straffrätt, Affärsrätt
Föreläsare
Kurstimmar
3 h
Straffrätt Affärsrätt

Kursbeskrivning

Kursen behandlar de regler som styr en förundersökning i Sverige såsom Polisens skyldighet att ta upp en anmälan, om förundersökningsplikt och åtalsplikt och om hur olika typer av bevisning värderas. Vad du som anmäler ett brott kan göra redan i samband med anmälan för att ärendet ska bli lättare för Polisen att utreda. Vad du har för rättigheter att begära ut handlingar ur en nedlagd förundersökning och vad du har för rättigheter att begära omprövning av en nedlagd förundersökning.

Kursens syfte är att öka dina kunskaper om de regler som styr en förundersökning och vad som gör att vissa ärenden typiskt sett leder till en fällande dom och andra inte. Att öka deltagarnas kunskaper om att de själva kan påverka kvaliteten av den polisanmälan de gör om brott. Att öka deltagarnas kunskaper om de rättigheter som följer vid en anmälan om brott och under en förundersökning. Allt i det större syftet att öka rättssäkerheten i samband med att:1) anmälningar om brott görs och 2) förundersökningar om brott läggs ned.

Kursen behandlar bland annat:

 • Regelverket bakom
 • Polisens rapporteringsskyldighet av brott som faller under allmänt åtal.
 • Reglerna om förundersökningsplikt och åtalsplikt.
 • De viktigaste rättsliga principerna i en förundersökning.
 • Reglerna om förundersökningsbegränsning.
 • Rätten att begära ut handlingar ur en nedlagd förundersökning.
 • Rätten att begära omprövning av ett beslut om en inte inledd förundersökning/en nedlagd förundersökning.

Målgrupp

Kursen vänder sig till företagare inom alla branscher såsom bolagsjurister, försäkringsjurister, bankjurister och alla andra som kommer i kontakt med att behöva anmäla ett brott.

Föreläsare

Marie Wallin
Jur. kand., Rätt Nu AB
Marie har gedigen erfarenhet av förundersökningsledning efter arbete som både kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten och som specialist inom Polisen. Marie har även undervisat i juridik som adjunkt vid såväl Stockholms universitet som på Polishögskolan.

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00-10:00

Grundläggande förundersökningsregler

 • Polisens skyldighet att ta upp en anmälan om brott.
 • Vad innebär ”brott under allmänt åtal”?
 • Reglerna om förundersökningsplikt/åtalsplikt.
 • Kravet på objektivitet inom en förundersökning.
 • Hur olika typer av bevisning värderas.
10:00-10:05
Bensträckare
10:05-10:30

Vissa brott utreds inte trots att det finns en känd gärningsperson och bra bevisning. Varför då?

 • Reglerna om förundersökningsbegränsning. (Med exempel på beslut om nedlagda förundersökningar.)
 • Vad är ”straffrabatt” och ”mängdrabatt” egentligen?
10:30-10:45
Kaffepaus
10:45-12:00

Hur du kan kvalitetssäkra arbetet i en förundersökning

 • Hur en polisanmälan kan göras mer kvalitativ (med exempel på en bra och en mindre bra anmälan).
 • Rätten att begära ut handlingar ur en nedlagd förundersökning och hur det görs (med en MALL-text).
 • Rätten att begära omprövning av en nedlagd förundersökning och hur det görs (med en MALL-text).
12:00
Kursen avslutas
Skriv ut

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 3 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till utbildning@nj.se