Till övergripande innehåll för webbplatsen

Zeteo blir JUNO

Den juridiska informationstjänsten ZETEO och rättsdatabasen Karnov Juridik har slagits samman till en tjänst – JUNO – och med det blivit Sveriges i särklass mest omfattande juridiska informationstjänst.

Hur du kommer igång med JUNO Läs mer om JUNO

Litteratur i Zeteo

Nu samlar JUNO all utgivning från ZETEO och Karnov Juridik och erbjuder Sveriges mest omfattande digitala samling av juridisk litteratur, med över 600 titlar, författade av över 1000 juridiska experter.

JUNOS juridiska bibliotek


Juridisk e-utbildning

Årligen har hundratals jurister vidareutbildat sig med juridiska e-kurser i ZETEO. Nu har Juridisk e-utbildning i Zeteo flyttat till en ny och uppdaterad utbildningslösning i JUNO som är väl anpassad för dagens rörliga och uppkopplade yrkesliv.

Mer om Juridisk e-utbildning