Zeteo Nyheter

Zeteo Nyheter är en daglig nyhetstjänst som bevakar aktuella rättsfall, lagstiftningsprocessen och övriga nyheter inom rättsutvecklingen.

Anpassa efter dina juridiska intresseområden

Zeteo Nyheters nyhetsutskick blir du dagligen uppdaterad på de senaste direkt i din e-post. Genom att göra egna inställningar kan du skräddarsy bevakningen bland våra åtta huvudämnen och 73 underämnen och med vilken frekvens du vill ha utskicken, så att de passar just dina behov och intresseområden.

På Zeteos startsida hittar du de senaste nyheterna, tar dig vidare via länken NYHETER, och kan även här avgränsa träffarna bland våra åtta huvudämnen och 73 underämnen. Eller söka med vår kraftfulla sökmotor där du bland annat når vårt omfattande nyhetsarkiv från år 2000 och framåt. I Zeteo Nyheter hittar du även topplistan över de fem mest lästa nyheterna samt Branschnytt.

Zeteo Nyheters redaktion består av redaktörer med jurist- och journalistkompetens som dagligen bevakar flödet av nya avgöranden från domstolar och myndigheter.

Nyhetsvärderingen och urvalet bland avgöranden görs i första hand utifrån deras juridiska frågeställningar – en juridisk nyhetsvärdering - och i andra hand utifrån ett eventuellt allmänintresse. Urvalet av övriga nyheter utgår främst ifrån de huvud- och underämnen som redaktionen bevakar.

Instanser som bevakas

 • Högsta domstolen
 • Högsta förvaltningsdomstolen
 • EU-domstolen
 • Mark- och miljööverdomstolen
 • Migrationsöverdomstolen
 • Arbetsdomstolen
 • Patent- och marknadsöverdomstolen
 • Samtliga hovrätter
 • Samtliga kammarrätter
 • Tingsrätterna, urval
 • Förvaltningsrätterna, urval
 • Migrationsdomstolarna, urval
 • Skatterättsnämnden
 • Justitiekanslern, urval
 • Justitieombudsmannen, urval

Rättsområden som bevakas

Affärsjuridik

 • Associationsrätt
 • Avtalsrätt
 • Finansrätt
 • Försäkringsrätt
 • Immaterialrätt
 • IT-rätt/media
 • Konkurrensrätt
 • Krediträtt
 • Köprätt
 • Marknadsrätt
 • Obeståndsrätt
 • Offentlig upphandling
 • Skadeståndsrätt
 • Testamente och arv
 • Sjö- och transporträtt
 • EU-rätt
   

Straffrätt

 • Allmän straffrätt
 • Ekobrott
 • Kriminalvård
 • Miljöbrott
 • Specialstraffrätt

Processrätt

 • Allmän processrätt
 • Advokater/åklagare/polis
 • Folkrätt
 • Förvaltningsprocessrätt
 • Internationell rätt
 • Skiljemannarätt

Arbetsrätt

 • Arbetsmiljö
 • Arbetsrätt
 • Arbetsskada
 • A-kassa
 • Jämställdhet/diskriminering

Offentlig rätt

 • Barn och ungdomar
 • Folkbokföring
 • Fordonsfrågor/körkort/trafik
 • Förvaltningsprocess
 • Förvaltningsrätt
 • Handikappomsorg
 • Hälso- och sjukvårdsrätt
 • Migrationsrätt
 • Offentlig upphandling
 • Offentlighet och sekretess
 • Skola/utbildning
 • Socialförsäkring
 • Socialrätt
 • Vårdnad och umgänge
 • Äldreomsorg

Fastighets- och miljörätt

 • Arrende
 • Bostadsrätt
 • Djurskydd
 • Energiförsörjning
 • Entreprenadrätt
 • Fastighetsrätt
 • Hyresrätt
 • Jord-/skogsbruk/jakt/fiske
 • Miljörätt
 • Plan- och byggnadsfrågor
 • Renhållning/avfallshantering

Skatterätt

 • Tjänst
 • Kapital och värdepapper
 • Fastighetheter och bostadsrätter
 • Näringsverksamhet
 • Deklaration och förfarande
 • Internationell beskattning
 • Mervärdesskatt och punktskatter
 • Civilrätt och bokföring
 • Skatteplanering
 • Övrigt

Statsrätt

 • Grundlagarna
 • Statlig administration
 • Register/personuppgifter
 • EU-rätt
 • Försvar