Kort om Fritzes historia

Herrarna C.E. Fritze och C.A. Bagge grundade år 1837 en bokhandel, som i juli samma år slog upp portarna på Storkyrkobrinken 3.

Man inriktade sig på klassisk och vetenskaplig litteratur, gärna på tyska. Liksom andra större boklådor vid tiden drev Fritze & Bagge även förlagsrörelse vid sidan om sortimentshandeln. Julen 1838 kom den första förlagsartikeln, Svensk folkkalender för 1838.

1841 tog Fritze ensam över boklådan under namnet C.E. Fritze. Det gick bra för Fritze och efter tio år flyttade man till större lokaler i hörnet av Fredsgatan och Gustaf Adolfs torg, där vi idag finner Medelhavsmuseet. Ytterligare tio år senare, 1862, utnämndes Fritze till hovbokhandlare. Samma år sålde Fritze – nybliven riddare av Vasaorden – sin bokhandel och flyttade till Tyskland.

Bokhandeln drevs vidare och blomstrade även utan grundarens närvaro. Även förlagsverksamheten var mycket livlig. Mycket vikt lades vid praktfulla band och vackra illustrationer. Carl Larsson var en av de flitigast anlitade illustratörerna vid 1800-talets slut. Nu började man även att visa konst i bokahandelns skyltfönster, och konsthandel blev en del av verksamheten.

I början av 1900-talet hade bokhandeln och bokförlaget var för sig blivit så stora att de 1907 delades upp i två bolag – C.E. Fritzes Bokförlags Aktiebolag och Aktiebolaget C.E. Fritzes Kungl. Hovbokhandel, vilken även inkluderade konsthandeln. August Strindberg och Albert Engström var några av de många stamkunderna – och vid tiden (1910-talet) ansågs det att det endast fanns två verkliga centralpunkter för kulturen i Stockholm, nämligen Rydbergs bar och Fritzes bokhandel.

1937 firade Fritzes 100-årsjublieum med pompa och ståt. Jubilaren uppmärksammades av princip samtliga svenska dagstidningar men även brittisk, fransk, tysk och italiensk press noterade tilldragelsen. På kvällen den 1 juli hölls stort kalas på Skansens Högloftet.

1977 lämnar hovbokhandeln Fredsgatan och flyttar till närbelägna Regeringsgatan.

Knappa tjugo år senare, 1996, var det dock dags att kliva in i den digitala tidsåldern – boklådan stängdes och Fritzes blev en webbutik. 1999 blev Fritzes en del av Norstedts Juridik AB

Fritzes förlagsdel, som knoppades av 1907, blev på 1970-talet en del av Liber Läromedel. Liber och Norstedts Juridik hade under många år samma ägare, men sedan 2007 tillhör bolagen olika koncerner.

Från sent 60-tal har flera förlag kommit och gått, i och ur varandra. Ett av dessa var Allmänna förlaget, som 1969 skapats, inte bara för att trycka myndigheternas publikationer och blanketter, utan även för att marknadsföra och sälja dem. Fritzes verksamhet idag består huvudsakligen av det som en gång var Allmänna förlaget, men även Fritze & Bagge kan skönjas – en av Fritzes storsäljande förlagsprodukter idag är Fritzes kalender.

I oktober 2015 bytte vi namn till Wolters Kluwer Sverige. Från och med den 4 januari 2018 är vi numera en del av Karnov Group och heter återigen Norstedts Juridik. Men med Fritzes i generna.

Källor

Urklippsalbum från A/B C.E. Fritzes Kungl. Hovbokhandels 100 årsjubileum

Fritzes 1837 – 1937

Anteckningar ur minnet – Ulla Luin