Norstedts Juridik - marknadsledande utgivare av juridiska verktyg och tjänster

Genom vår stora bokutgivning, omfattande juridiska kursverksamhet och effektiva digitala informationstjänster hjälper vi våra kunder att ta bättre beslut snabbare.Support

Här hjälper vi dig med frågor som rör våra tjänster och produkter.

Support

Expertnätverk med över 1000 experter

Vårt stora nätverk av författare och föreläsare består idag av över 1000 välrenommerade juridiska experter. Det är deras djupa ämneskunskap och erfarenhet som ligger till grund för kvalitén i den litteratur vi ger ut, vår omfattande verksamhet inom juridisk fortbildning samt innehållet i vår informationstjänst JUNO.


Bättre beslut snabbare med


JUNO

Sveriges största juridiska informationstjänst


Läs mer

Offentliga publikationer

Publikationer direkt från Sveriges myndigheter


Läs mer

Sveriges Rikes Lag

Det självklara valet för Sveriges jurister


Läs mer

Nyheter