Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Immaterialrätt

Immaterialrätt

Immaterialrättsliga tillgångar är idéer som kan skyddas av bl a patent, varumärkesskydd och upphovsrätt. Idag är dessa skydd viktigare än någonsin och storföretag lägger stora resurser för att försvara och bygga värden kring sina idéer.

Om immaterialrätt

Immaterialrätten brukar indelas i upphovsrätt och industriellt rättsskydd. Upphovsrätten omfattar skyddet för litterära och konstnärliga verk, fotografier och vissa s.k. närstående rättigheter, bl.a. skydd för artisters prestationer.

Det industriella rättsskyddet omfattar skydd för uppfinningar genom patent, skydd för nya växtsorter.

En immateriell rättighet innebär att dess innehavare har ensamrätt att utnyttja produkten. Vill en innehavare tillåta andra att använda rättigheten mot ekonomisk ersättning regleras detta som oftast genom licenser. Intrång i en immateriell rättighet kan resultera i såväl skadeståndsansvar som straffrättsligt ansvar.

Immaterialrättsliga tillgångar

Immaterialrätt handlar om ensamrätter som i de flesta fall har ett marknadsvärde. Genom att skydda den immaterialrättsliga tillgången blir det straffbart att nyttja någon annans ensamrätt utan tillstånd. 

Immaterialrätten omfattar bl.a.

 • Bolagsnamn
 • Designskydd och patent
 • Varumärkesskydd
 • Upphovsrätt

 

Viktiga lagar på området är

 • Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
 • Patentlag (1967:837)
 • Varumärkeslag (2010:1877)
 • Mönsterskyddslag (1970:485)
 • Marknadsföringslag (2008:486)
 • Konkurrenslag (2008:579)
 • Lag (2018:1653) om företagsnamn