Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Bank- & finansmarknadsrätt

Bank- & finansmarknadsrätt

Bankrätt är det juridiska område som reglerar de för bankernas verksamhet betydelsefulla delarna av juridiken. Den reglerar även finansmarknaden. 

Om bank- & finansmarknadsrätt

Bank- & finansmarknadsrätt behandlar rättsregler och rättsprinciper inom de delar av förmögenhetsrätten som är relevanta för finansmarknaderna och inom den närings- och offentligrättsliga finansmarknadsrätten.

Det finns olika slags aktörer på finansmarknaden, exempelvis: banker och försäkringsbolag, andra finansiella institut, ratinginstitut.

Övervakande organ på marknaden är bl.a: Riksbanken resp. Finansinspektionen. Internationellt ECB, EU Kommissionen, EBRD, IMF, Världsbanken, BIS.

 

De viktigaste lagarna på området är

  • Lagen om bank- och finansieringsrörelse
  • Lagen om värdepappersmarknaden (MiFID)
  • Inlåningsverksamhet
  • Kapitaltäckning
  • Penningtvätt
  • Insättningsgaranti