Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Ι Branschrapport

Framtidens jurist 2023

Skandinaviens jurister har talat. I årets rapport delar de med sig av sin syn på teknikutveckling, jämställdhet, arbetstillfredsställelse, nya kompetenser, karriärsutveckling, löneskillnader och vikten av kommunikation och chefskap.

Undersökningsdata från

3

Skandinaviska länder:
Sverige, Danmark och Norge

3.213

Heltidsjurister

3

Sektorer i juristbranschen:
byråer, företag och myndigheter

Rapportens tre områden

Sug efter teknik

Kursen är satt för morgondagens juristbransch. Över alla sektorer, oavsett kön och ålder delar nästan alla jurister en aptit på nya tekniska lösningar.

Måttstock för jämlikhet

Fyra av fem jurister i Skandinavien anser att jämställdhet kan förbättra den enskilde medarbetarens arbetstillfredsställelse. Men årets rapport bekräftar könsrelaterade konflikter.

Nya resor

Det finns flera motiv bakom varje beslut att söka nya utmaningar, men för många är bristande förtroende för sin chef en avgörande faktor. Jurister söker tre saker från sina chefer: kommunikation, omsorg och coachning.

Siffror i rapporten

77%

anser att teknik (t.ex. automatisering, AI) är en viktig drivkraft för branschens framtid.

80%

håller med om att jämställdhet kan förbättra den övergripande arbetstillfredsställelsen. 

18%

uppger att att möjligheten till en bättre chef var ett av de främsta skälen till att man valt att byta jobb. 

Rapporten kommenteras

Utbildning och utveckling för unga jurister avgörande för advokatbranschens framtid

Av: Eva-Maj Mühlenbock | Ordförande, Sveriges Advokatsamfund
Mia Edwall Insulander | Generalsekreterare Sveriges Advokatsamfund

Slut inte evighetscirkeln av ojämlikhet

Av: Amanda Lundeteg | VD, Allbright
Foto: Hilda Forsell

Krafttag krävs för att förändra normer och förväntningar

Av: Ulrika Husmark | Professionsanalytiker jurister, Akavia
Foto: Angelica Lönnberg

Ladda ner rapporten