Till övergripande innehåll för webbplatsen
| Branschrapport

Framtidens jurist 2022

Skandinaviens jurister har talat. I årets rapport lyfter de ett ökat krav på balans mellan arbete och privatliv, vikten av ny teknik, digitalisering och legal tech för en ökad produktivitet samt att hållbarhet är det som lockar framtidens jurister till nya arbetsgivare.

Undersökningsdata från

3

Skandinaviska länder:
Sverige, Danmark och Norge

3 134

respondenter:
samtliga deltagare är heltidsjurister

3

sektorer i juristbranschen:
byråer, företag och myndigheter

Rapportens tre områden

kapitel1_pink

Kravet på work-life balance

Hur långt är dagens jurister villiga att gå för en bättre balans mellan arbete och privatliv?

kapitel2_blue

Älska tekniken

Vilka teknikområden är viktiga och varför är det viktigt att investera i nya digitala verktyg?

kapitel3_green

Vikten av hållbarhet

Hållbarhet spelar en viktigt roll för arbetsgivares förmåga att locka till sig nya medarbetare.

Siffror i rapporten

61%

är villiga att tacka nej till befordran för att få bättre balans mellan arbete och privatliv.

84%

anser att ny teknik måste finnas med på ledningens dagordning.

49%

anser att det är mycket viktigt eller viktigt att deras företag har en hållbarhetspolicy.

Artiklar från rapporten

Balans mellan arbete och privatliv: i fokus på juridiska arbetsplatser

Av: Jens Näsström | Arbetspsykolog, oberoende forskare och föreläsare

Grundprincipen är regelefterlevnad. Allt annat är etik. Var står du?

Av: Anna Felländer | Grundare av anch.AI

Vilken roll bör jurister spela i den gröna omställningen?

Av: Marc Malmbak Stounberg | Advokat, SIRIUS advokater

Ladda ner rapporten