| Branschrapport

Framtidens jurist 2021

Skandinaviens jurister har talat. I årets rapport delar de med sig om hur de påverkats av pandemin, sin hälsa och välbefinnande, sina åsikter om tech och innovation samt framtidens kompetenser.

3

Skandinaviska länder:
Sverige, Danmark och Norge

3379

heltidsjurister har deltagit
i rapporten

3

sektorer i juristbranschen:
byråer, företag och myndigheter

Rapportens fyra teman

pandemic

Pandemieffekter

Hur har jurister påverkats av Covid-19-pandemin?

mentalhealthPsykisk hälsa

Kan vi slutligen ta oss an tabut kring psykisk hälsa?

techwashingTech washing

Lägger branschen tillräcklig möda på innovation?

creativelawyerDen kreativa juristen

Branschen förutspår andra kompetenser för framtidens jurist

Siffror i rapporten

45 %

anser att det finns ett tabu kring psykisk hälsa i branschen

9 %

endast 9% anser att branschen gör tillräckligt för att förbättra den psykiska hälsan

47 %

anser att tech washing äger rum i branschen

Artiklar som medföljer rapporten

Tech har inget egenvärde - det enda som räknas är
output

Av John Engholm, jurist, entreprenör och investerare
 

Den inte alltid så kreativa juristen

Av Susanne Tillqvist, Senior rådgivare,        Grundare Still Consulting
 

Framtidens jurister och spöken från det
förgångna: Motgångar utvecklar?

Av Kristian Cedervall Lauta, Dekan, juridiska fakulteten,
Köpenhamns universitet

 

Pandemins påverkan på affärslivet
och konsekvenserna för juristbranschen

Av Kim Haggren, vice VD och advokat, Dansk Industri
 
 
 

Ladda ner rapporten