Blå Biblioteket

Blå Biblioteket har sedan tillkomsten på sextiotalet varit ett oumbärligt hjälpmedel för praktiserande jurister.