Blå Biblioteket

Blå Biblioteketet har sedan tillkomsten på sextiotalet varit ett oumbärligt hjälpmedel för praktiserande jurister.