Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Blå Biblioteket

Blå Biblioteket har sedan tillkomsten på sextiotalet varit ett gediget hjälpmedel för praktiserande jurister.

Av de främsta experterna

Kommentarerna är skrivna av framstående jurister som är specialiserade inom respektive ämnesområde och som till stor del även varit involverade i lagstiftningsarbetet. Gemensamt för samtliga titlar i Blå Biblioteket och Gula Biblioteket är att de kommenterar lagstiftningen paragraf för paragraf.

Kommenterar balkar och lagar som ingår under balk

Övrig lagstiftning kommenteras i Gula Biblioteket.