Norstedts Juridik - marknadsledande utgivare av juridiska verktyg och tjänster

Genom vår stora bokutgivning och digitala informationstjänst Zeteo hjälper vi våra kunder fatta rätt beslut i svåra situationer.

Välkommen till Norstedts Juridik

Norstedts Juridik är en marknadsledande utgivare och leverantör av juridiska verktyg och tjänster.

Våra rötter går 150 år tillbaka i tiden. Norstedts Juridik ger ut Sveriges Rikes Lag, lagkommentarer i det Gula respektive Blå biblioteket, litteratur i den rödvita serien samt över 100 andra juridiska titlar årligen. Vår informationstjänst Zeteo har idag över 40 000 användare. Sveriges största advokatbyråer, domstolar, myndigheter och kommuner använder Zeteo.

Norstedts Juridiks utgivning och försäljning av offentliga publikationer sker på uppdrag av riksdag, regering och myndigheter. Offentliga publikationer (tidigare Fritzes) är myndigheternas naturliga samarbetspartner för utgivning och publicering av myndighetsinformation.

Sedan januari 2018 ägs Norstedts Juridik av Karnov Group.

Vi hjälper våra kunder fatta rätt beslut i krävande situationer

Våra kunders framgång inom juridik bygger på att de måste veta exakt vad som gäller. De behöver ständigt vara uppdaterade och agera efter nya förutsättningar. Vi ser det som vår uppgift att hjälpa till med just detta. För oss innebär det tre saker. Vi måste:


Säkerställa att vi har expertkompetens inom relevanta rättsområden

Fokusera våra resurser på det som ger bäst resultat för våra kunder

Ligga i framkant av den tekniska utvecklingen

Författarnätverk med över 600 experter

Vårt stora författarnätverk består idag av över 600 välrenommerade juridiska experter som verkar på framträdande poster inom privat och offentlig sektor. Det är deras djupa ämneskunskap och erfarenhet som ligger till grund för kvalitén i de böcker vi ger ut samt innehållet i vår informationstjänst Zeteo.

Våra experter

Nyheter

Håll dig uppdaterat om vad som händer på Norstedts Juridik.