Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Visselblåsning

Vi strävar efter att driva Karnov Group på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi är därför måna om att oegentligheter som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt.

För att förenkla för den som vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral eller Karnov Group policys har vi inrättat en visselblåsartjänst. Genom detta kan anställda och samarbetspartners lämna information och samtidigt vara garanterade total anonymitet. Alla anmälningar tas emot och utreds av en extern aktör.

Inga IP-adresser registreras och systemet använder inte cookies. Använder du en dator som är uppkopplad mot Karnov Group kan det emellertid framgå av Internetloggen att du har besökt den sida där anmälan görs. Vill du inte att detta ska synas, använd en dator som inte är uppkopplad mot Karnov Groups nätverk.

En anmälan via visselblåsartjänsten som innehåller personuppgifter kommer att hanteras i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och relaterade bestämmelser.

Så lämnar du din anmälan

Du kan lämna din anmälan via:

- Hemsideadressen wb.2secure.se där du måste ha företagskoden: RNK901 för att kunna logga in på Visselblåsningstjänsten.

- Telefonsamtal till telefonnumer +46 (0)77-177 99 77. Detta nummer är inställt på att göra alla anmälningar anonyma till Karnov Group.

- Brev skickas till 2Secure, Box 140, 221 006 Lund, Sweden.