För närvarande upplever en del kunder störningar i vår webbshop. Vänligen kontakta kundservice för beställningar om fel uppstår. Kontakt

Läroplaner och utgivning inom skolområdet

Här hittar du läroplaner, kommentarmaterial, handböcker och regelsamlingar.

Läroplanerna är ett av skolans viktigaste arbetsredskap. De ger vägledning till pedagoger och lärare inom fritidshem, förskola, grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola.

Kommande läroplaner

Kommande läroplaner går att förhandsbeställa och levereras då inför skolstart ht-2022.

Aktuella läroplaner

Övergripande kommentarmaterial

Kommentarer till grundskolans kursplaner

Regelsamlingar

UFB - Utbildningsväsendets författningsböcker

Serien innehåller alla de lagar, förordningar, föreskrifter, rättsfall och avtal som gäller på skolområdet.

Handböcker