Till övergripande innehåll för webbplatsen

Läroplaner och utgivning inom skolområdet

Här hittar du läroplaner, kommentarmaterial, handböcker och regelsamlingar.

Läroplanerna är ett av skolans viktigaste arbetsredskap. De ger vägledning till pedagoger och lärare inom fritidshem, förskola, grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola.

Aktuella läroplaner

Övergripande kommentarmaterial

Regelsamlingar

UFB - Utbildningsväsendets författningsböcker

Serien innehåller alla de lagar, förordningar, föreskrifter, rättsfall och avtal som gäller på skolområdet.

Handböcker