Till övergripande innehåll för webbplatsen

UFB - Utbildningsväsendets författningsböcker

En klassiker som hjälpt skolledare i över 30 år

Med skolledarrollen följer ett stort ansvar. Du måste ständigt vara uppdaterad på de lagar och regler som gäller på skolområdet. Det är inte alltid lätt men med UFB nära till hands får du förutsättningarna för att fatta rätt beslut.