Försäljningsvillkor

Norstedts Juridik AB har olika försäljningsvillkor för olika typer av produkter. Dessa allmänna försäljningsvillkor gäller vid avtal om tillhandahållande av varor och tjänster från Norstedts Juridik AB . Det som anges i de olika villkoren gäller om inte annat framgår av särskild överenskommelse i det enskilda fallet.

Försäljningsvillkor - Litteratur

Försäljningsvillkor - Abonnemangsprodukter