Till övergripande innehåll för webbplatsen

Juridisk kurslitteratur

för universitet och högskola

Aktuell kurslitteratur

Norstedts Juridik har en bred och djup utgivning av juridisk kurslitteratur, som omfattar både introduktionsböcker och mer fördjupande läroböcker. I många fall är det klassiska böcker som varit tongivande inom juristprogrammet och andra utbildningar i flera decennier. Men naturligtvis har vi även helt nyskriven litteratur, som är skapade för att möta nya kunskapsbehov. 

Årligen får tusentals av framtidens jurister, poliser, socionomer, skolledare, revisorer och andra yrkeskategorier sin grundkunskap inom olika rättsområden genom någon av våra kursböcker. Oavsett vilken nivå och omfattning som just era utbildningar och kurser har behov av, så hoppas vi att ni ska finna något i vår gedigna kursboksportfölj.

För att hjälpa dig hitta aktuell och relevant kurslitteratur erbjuder vi exempelvis:

  • Lärarexemplar för utvärdering

  • Rådgivning om kurslitteratur

  • Nyhetsbrev med information om ny utgivning och eventuella erbjudanden

Kopieringsavtal

Bonus Presskopia har kopieringsavtal med Sveriges högskolor och universitet. Mer information om avtalet och vilka regler som gäller för lärares rätt att kopiera inom högskolor och universitet kan du läsa om nedan.

Lärarexemplar

Norstedts Juridik ger undervisande lärare inom juridik möjlighet att beställa utvärderingsexemplar, utan kostnad, av böcker som används eller som kan komma att användas som obligatorisk litteratur på en kurs.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få senaste nytt om juridisk kurslitteratur

Nyhetsbrevet kommer fyra gånger per år och lyfter nya titlar och utgåvor samt kommande publikationer inom närmaste kvartalet.

Beställ lärarexemplar

Norstedts Juridik ger undervisande lärare inom juridik möjlighet att beställa utvärderingsexemplar, utan kostnad, av böcker som används eller som kan komma att användas som obligatorisk litteratur på en kurs. För titlar som syftar till att användas som referenslitteratur, egen fördjupning eller forskning hänvisar vi till vår webbutik eller till bokhandeln.

Beställningar med fullständigt ISBN-nummer prioriteras. Vi är tacksamma att du tar dig tiden att fylla i samtliga uppgifter. Är du osäker på ISBN, kan du söka efter titlar här på vår webbplats i sökrutan uppe till höger.

Observera att max 5 böcker per lärare och år gäller.

Vi stöttar studenter

Vid terminsstart är vi ute på universitet och högskolor och träffar nya studenter. Vi sponsrar även ett antal studentaktiviteter, arrangerade av olika juridiska föreningar och organisationer.

Hör gärna av dig

David Kinell, utgivningschef på Norstedts Juridik, tar gärna emot synpunkter på våra böcker eller diskuterar nya upplägg och idéer.

Våra förläggare och produktutvecklare

Saknar du kursböcker eller är du intresserad av att skriva en kursbok? Kontakta ansvarig förläggare eller produktutvecklare för mer information.


Annette Embretsen
Socialrätt, familjerätt, hälso- och sjukvård
David Kinell
Allmän rättslära, ämnesövergripande introduktion
Frida Sivervall
Utbildning (skola), kommunalrätt, förvaltningsrätt, kultur, medborgarskaps- och utlänningslagstiftning
Helena Viriden
Immaterialrätt, konkurrens- och marknadsrätt, offentlig upphandling, näringsrätt, bank- och finansmarknadsrätt, transport och kommunikation
Isabel Carendi
Skatterätt, redovisning och revision, insolvensrätt, utrikeshandelsrätt och tullagstiftning
Joakim Vanner
Fastighetsrätt, arbetsrätt, entreprenadrätt, miljörätt, jordbruk, jakt och fiske
Johanna Rönnberg
Straffrätt, processrätt, ordning och säkerhet (inkl. polis)
Maria Telliskivi
Sveriges Rikes Lag (alla rättsområden)
Mette Strand
Förmögenhetsrätt, ersättningsrätt, försäkringsrätt och associationsrätt
Petra Franzén
EU-rätt, statsrätt, försvar och folkrätt