Kurslitteratur

för universitet och högskola

Beställ lärarexemplar

Ansvarig förläggare

DAVID KINELL är förläggare och produktutvecklare. Kursböcker i juridik har oftast sitt upphov i ett behov från kursföreståndare eller lärare som vi har en bra dialog med.

Saknar du kursböcker? Är du intresserad av att skriva en kursbok? Kontakta David, som gärna tar emot synpunkter på våra böcker eller diskuterar nya upplägg och idéer.

Ring 08-598 191 34 eller

skicka e-post