Till övergripande innehåll för webbplatsen

Juridisk kurslitteratur

för universitet och högskola

Aktuell kurslitteratur

Norstedts Juridik har en bred och djup utgivning av juridisk kurslitteratur, som omfattar både introduktionsböcker och mer fördjupande läroböcker. I många fall är det klassiska böcker som varit tongivande inom juristprogrammet och andra utbildningar i flera decennier. Men naturligtvis har vi även helt nyskriven litteratur, som är skapade för att möta nya kunskapsbehov. 

Årligen får tusentals av framtidens jurister, poliser, socionomer, skolledare, revisorer och andra yrkeskategorier sin grundkunskap inom olika rättsområden genom någon av våra kursböcker. Oavsett vilken nivå och omfattning som just era utbildningar och kurser har behov av, så hoppas vi att ni ska finna något i vår gedigna kursboksportfölj.

För att hjälpa dig hitta aktuell och relevant kurslitteratur erbjuder vi exempelvis:

  • Lärarexemplar för utvärdering

  • Rådgivning om kurslitteratur

  • Nyhetsbrev med information om ny utgivning och eventuella erbjudanden

Kopieringsavtal

Bonus Presskopia har kopieringsavtal med Sveriges högskolor och universitet. Mer information om avtalet och vilka regler som gäller för lärares rätt att kopiera inom högskolor och universitet kan du läsa om nedan.

Lärarexemplar

Norstedts Juridik ger undervisande lärare inom juridik möjlighet att beställa utvärderingsexemplar, utan kostnad, av böcker som används eller som kan komma att användas som obligatorisk litteratur på en kurs. För titlar som syftar till att användas som referenslitteratur, egen fördjupning eller forskning hänvisar vi till vår webbutik eller till bokhandeln.

Beställ lärarexemplar

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få senaste nytt om juridisk kurslitteratur

Nyhetsbrevet kommer fyra gånger per år och lyfter nya titlar och utgåvor samt kommande publikationer inom närmaste kvartalet.

Vi stöttar studenter

Vid terminsstart är vi ute på universitet och högskolor och träffar nya studenter. Vi sponsrar även ett antal studentaktiviteter, arrangerade av olika juridiska föreningar och organisationer.

Hör gärna av dig

David Kinell, utgivningschef på Norstedts Juridik, tar gärna emot synpunkter på våra böcker eller diskuterar nya upplägg och idéer.

Våra förläggare och produktutvecklare

Saknar du kursböcker eller är du intresserad av att skriva en kursbok? Kontakta ansvarig förläggare eller produktutvecklare för mer information.

Annette Embretsen

Socialrätt, familjerätt, hälso- och sjukvård
annette.embretsen@nj.se
070-953 39 03

David Kinell

Utgivningschef
Allmän rättslära, ämnesövergripande introduktion
david.kinell@nj.se
070-871 77 61

Helena Viridén

Immaterialrätt, konkurrens- och marknadsrätt, offentlig upphandling, näringsrätt, bank- och finansmarknadsrätt, transport och kommunikation
helena.viriden@nj.se
070-644 90 95

Isabel Carendi

Skatterätt, redovisning och revision, insolvensrätt, utrikeshandelsrätt och tullagstiftning
isabel.carendi@nj.se
076-623 73 85

Joakim Vanner

Fastighetsrätt, arbetsrätt, entreprenadrätt, miljörätt, jordbruk, jakt och fiske
joakim.vanner@nj.se
070-332 96 99

Joanna Herskovits

EU-rätt, statsrätt, försvar, folkrätt, utbildning (skola), kommunalrätt, förvaltningsrätt, kultur, medborgarskaps- och utlänningslagstiftning
joanna.herskovits@nj.se
070-491 51 04

Johanna Rönnberg

Straffrätt, ordning och säkerhet (inkl. polis), processrätt
johanna.ronnberg@nj.se
073-142 84 47

Maria Blyh

Förlagskoordinator
maria.blyh@nj.se
070-896 41 18

Maria Telliskivi

Sveriges Rikes Lag (alla rättsområden)
maria.telliskivi@nj.se
070-689 96 19

Mette Strand

Förmögenhetsrätt, ersättningsrätt, försäkringsrätt, associationsrätt
mette.strand@nj.se
070-953 39 02