2020-01-28

Hitta rätt i reglerna om trafikskadeersättning

I Sverige har vi sedan lång tid krävt att motordrivna fordon ska vara trafikförsäkrade. För att säkerställa ett bra ...2020-01-24

Klimatpolitikens paradoxer

En sak verkar alla vara ense om: Klimatförändringarna är ett globalt problem som inte går att lösa på nationell nivå. ...2020-01-23

Oseriös näringsverksamhet och sund konkurrens – ny heltäckande titel om näringsförbud

Mikael Berglund har författat den nya boken Näringsförbud – I svensk rätt, utländsk rätt och Europarätten. Boken vänder ...2020-01-22

Att få drogpolicyer inom skolan att fungera i verkligheten

Skolan är den viktigaste arenan för drogförebyggande arbete. Att skolan ska vara drogfri är en självklarhet, och där ...2020-01-20

Norstedts Juridiks VD, Olov Sundström, avgår i april

  20 januari 2020 Olov Sundström, VD för Norstedts Juridik och chef för Karnovkoncernens svenska verksamhet, har ...2020-01-17

Karnov Group investerar i danska legal tech-startupbolaget Ante ApS

Den 10 januari 2020 slutförde Norstedts Juridiks ägare, Karnov Group, investeringen i danska legal tech bolaget Ante ...2020-01-17

2019 – ett omfattande utgivningsår för Norstedts Juridik

Under 2019 gick Karnov Group och Norstedts Juridik samman och vår utgivning breddades. Vi ser tillbaka på 2019 som ett ...2020-01-17

Ökar intresset av att bevara brukningsvärd jordbruksmark?

Under 2019 har frågan om brukningsvärd jordbruksmark, 3 kap. 4 § miljöbalken (1998:808), varit uppe för prövning i ett ...2020-01-08

IT-rättsdagen - en institution som summerar IT-rättsåret!

  Torsdagen den 5 december gick den årliga IT-rättsdagen, från VJS, av stapeln. IT-rättsdagen är en omfattande bransch- ...2020-01-08

JUNO förenklar arbetet för Sveriges utbildningsförvaltningar

Norstedts Juridiks digitala informationstjänst JUNO är gränslöst populär i den juridiska världen. Nu finns den även ...2019-12-18

Ska leverantören alltid behöva bevisa sina påståenden?

Bevisbördans placering och nivå på ställda beviskrav har av naturliga skäl mycket stor inverkan på utgången i ...2019-12-17

Hör lågaffektivt bemötande hemma i skolan värld?

Lågaffektivt bemötande har på några år blivit ett kontroversiellt begrepp som givit upphov till en hätsk debatt inom ...2019-12-13

Penningtvätt, terrorfinansiering och sanktionsbrott – ett riskbaserat förhållningsätt är företagarens nyckel till framgång.

Regelverken mot penningtvätt, finansiering av terrorism och sanktionsbrott är politiskt laddat och under ständig ...2019-12-12

Juristbranschens "rising stars"

Båda beskrivs i juristbranschen som ”rising stars” inom skiljeförfarandets ofta svårbemästrade terräng – och ...2019-12-10

Fel i fastighet - när påverkar felet marknadsvärdet?

En köpare av fastighet kan ha rätt till prisavdrag om fastigheten visar sig vara behäftad med fel. Men vad gäller när ...


Visa fler inlägg