2020-10-22

HFD:s praxis skapar osäkerhet om golvpriser

Tak- och golvpriser har varit aktuella ämnen inom offentlig upphandling under senare år. Trots en mängd domar från ...2020-10-21

HFD begär förhandavgörande från EU-domstolen

Svensk upphandlingsrätt har baserats på EU-rätten i 25 år, men endast en gång tidigare har Högsta förvaltningsdomstolen ...2020-10-20

Upphandla resultat och effekt - inte produkter

En upphandling som ger bättre kvalitet till en lägre kostnad börjar med ett ändrat tankesätt kring vad man faktiskt ska ...2020-10-20

Är vi vuxna i vår tids kriser?

Hur fungerar egentligen vi som människor? Vi besitter fantastiska förmågor av olika slag men är samtidigt hämmade av ...2020-10-15

Skräddarsydda utbildningspaket gynnar affären och skapar specialister

Kompetensutveckling är tidskrävande och arbetsintensivt. Dessutom arbetar ofta olika team och verksamhetsområden ...2020-10-06

Snåriga sekretessregler inom socialtjänsten

Sekretessreglerna inom socialtjänsten är en snårig terräng av undantagssituationer där den personliga integriteten ska ...2020-10-06

Är tvångsåtgärder inom psykiatrin förenligt med barnets bästa?

Sedan den 1 juli i år ska fastspänning och avskiljning av barn inom psykiatrisk tvångsvård användas mer restriktivt. ...2020-10-02

Avtalsguiden hjälper dig arbeta mer effektivt!

Landets ledande experter ser till att avtalen håller högsta juridiska kvalité. ”Avtalsguiden är ett effektivt verktyg ...2020-10-01

Måste skolor bjuda in alla politiska partier?

Justitieombudsmannen (JO) har många gånger kritiserat skolor för att ha brutit mot objektivitetsprincipen när de har ...2020-09-30

Förslag om verksamhetsförbud för kommunala skolor ute på remiss

I början av september överlämnades lagförslag till Utbildningsdepartementet som utökar möjligheterna för ...2020-09-28

Juriststämman Special livesänder event för kriminalrättsliga frågor

Kriminalrättsliga frågor berör och debatteras häftigt i media. Regeringens åtgärder mot gängkriminaliteten, det så ...2020-09-25

Norstedts Juridik sponsrar Tech Academy Nordic

Att digitaliseringen påverkar juristbranschen är inget nytt och frågan om juristutbildningen behöver kompletteras med ...2020-09-25

”Du har bara en enda chans” – ny bok om verkställighetshinder

Verkställighetshinder är en praktisk handbok om hur man ska gå tillväga när det har uppstått nya omständigheter som gör ...2020-09-17

”Kommuner måste tänka efter före byggprojekt och exploateringsavtal”

Christian Arnbom, advokat och delägare, har under många år bistått kommuner med juridisk expertis – nu är han ny expert ...2020-09-16

Respekten för mänskliga rättigheter är en långsam process

Den unge amerikanen David Fisher kom till Sverige för att studera – och blev kvar. Nu är han professor i internationell ...


Visa fler inlägg