Till övergripande innehåll för webbplatsen

FAQ Lagboksappen

Vanliga frågor

Hur uppdaterat är innehållet i appen?

Innehållet i appen motsvarar den tryckta versionen av 2024 års lagbok samt rättelser och är tillgängligt till och med den 31 januari 2025.

Hur ofta synkroniseras mina anteckningar?

Anteckningarna synkroniseras dels varje gång du startar upp appen samt när du gör en ny eller ändrar en befintlig anteckning. Du kan även synkronisera dina anteckningar manuellt via inställningar.

Kan jag köpa appen separat?

Nej appen går inte att köpa separat, för att få tillgång till innehållet krävs att du registrerat din personliga kod som medföljer din lagbok.

Vilken information synkroniseras på mina två enheter?

Du kan nå dina anteckningar från båda enheterna som du loggat in på, dina bokmärken och markeringar ligger endast lokalt på respektive enhet.

Uppdateras appen med nya författningar löpande?

Nej, lagboksappen ges ut varje år i samband med att den tryckta upplagan av Sveriges Rikes Lag ges ut.

Vilka versioner av Android supporteras?

Alla versioner från och med Android 4.1.

Hur länge har jag tillgång till innehållet i appen?

Innehållet kommer att finnas tillgängligt till och med den 31 januari 2025.

Hur många telefoner/plattor kan jag använda appen på samtidigt?

Du kan ha appen aktiv på 2 enheter (t ex en telefon och en platta) samtidigt. Dina anteckningar, bokmärken, markeringar och historik synkroniseras mellan enheterna. Vill du byta ut en enhet mot en ny så måste du aktivt logga ut från den gamla enheten innan du kan logga in på den nya.

Vilka typer av enheter supporteras?

Vi lämnar support på lagboksappen nedladdad på mobil eller läsplatta.

Kan jag använda tidigare års lagboksapp?

Nedladdning av lagboksappen måste göras om varje år, då tidigare installerad version inte uppdateras.