Till övergripande innehåll för webbplatsen

Sveriges Rikes Lag

Lika pålitlig och exklusiv kvalitet i år igen.

Köp lagboken Registrera personlig kod

Årets säkraste mode för jurister

Sedan Sveriges Rikes Lag gavs ut första gången 1861 har den varit det självklara valet för landets ledande jurister.

En systematiskt bearbetad sammanställning av svensk lagstiftning med gällande lagar, förordningar, EU-förordningar och andra författningar.

Köp årets upplaga och få lagboksappen - den digitala versionen av lagboken - utan extra kostnad.

Lagboksappen kommer ut i anslutning till den tryckta lagboken. Precis som med den tryckta lagboken så kan du bläddra, sätta bokmärken och göra anteckningar – direkt i appen.

Nyheter i Sveriges Rikes Lag 2023

Bland nya lagar som tagits in i lagboken kan nämnas följande:


  • En ny konsumentköplag (2022:260) som innebär en modernisering av konsumenträtten vid köp av lösa saker och vid avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster.

  • Den nya lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation genomför EU:s direktiv om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation. Lagen motsvarar i stora delar den tidigare lagen i samma ämne med de ändringar och tillägg som föranletts av direktivet.

  • Genom lagen (2022:613) om finansiell information i brottsbekämpningen får brottsbekämpande myndigheter utökad åtkomst till finansiell information genom konto- och värdefackssystemet.

  • Terroristbrottslagen (2022:666) ersätter tidigare lagar som reglerade brott kopplade till terrorism. Uppräkningen av vilka brottsliga gärningar som kan bedömas som terroristbrott har tagits bort och i stället ska alla svenska uppsåtliga brott och straffbelagda försök till brott under vissa förutsättningar kunna vara terroristbrott.

  • Viktiga ändringar har gjorts i bl.a. folkbokföringslagen (1991:489), offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och radio- och TV-lagen (2010:696).

Rolig kuriosa om lagboken, symbolen för det svenska rättssystemet

Sveriges Rikes Lag, den blå lagboken, är för många symbolen för det svenska rättssystemet. Den förekommer dagligen i nyheterna och för många jurister är en ständig följeslagare. Men varför är lagboken blå? Hur mycket väger den egentligen och varför kan lagboken inte bli mer omfattande än den är idag? Vi har pratat med några medarbetare på Norstedts Juridik om just detta.

 

Lagboken kan inte bli mer omfattande

Lagboken är en riktigt tungviktare i ordets rätta bemärkelse och väger hela 3 kg. Men nu kan det faktiskt inte bli tyngre och inte heller mer omfattande. Det beror på trycktekniska skäl –bokblocken vi använder oss av när vi trycker lagboken kan inte blir mer omfattade – och ändå använder vi oss av ett av de få tryckerier i Europa som kan hantera riktigt stora bokblock.

 

Är en sida i lagboken stark nog att bära hela boken?

Formatet för lagboken är utvalt för att man ska kunna lyfta boken med en hand. Men är en sida i lagboken stark nog att bära hela boken? Ja så är det faktiskt! Även om pappret är tunt så är det väldigt hållbart. Lagboken väger hela 3 kg så bindningen av lagboken måste vara av allra högsta kvalitet! Vågar du testa?

 

Så görs urvalet av lagar till lagboken

Sveriges Rikes Lag, den blå lagboken, syns dagligen i nyheterna och är för många symbolen för det svenska rättssystemet. Men hur görs urvalet av lagar till lagboken och hur stor del av lagarna finns egentligen med? Hör Maria Telliskivi, förläggare på Norstedts Juridik, berätta.

 

Pressbilder 2023

Välkommen att använda dessa bilder av Sveriges Rikes Lag. Norstedts Juridik äger bildrättigheterna.
Bilderna får inte användas i kommersiella eller politiska syften.

Pressbilder 2022

Välkommen att använda dessa bilder av Sveriges Rikes Lag. Norstedts Juridik äger bildrättigheterna.
Bilderna får inte användas i kommersiella eller politiska syften.