Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Sveriges Rikes Lag

En bok som prompt behövs när det blir allt svårare att veta vad som är på riktigt. Köp årets upplaga direkt från källan.

Köp lagboken Registrera lagboksappen

Artificikällkritisk sedan 1861

Sedan Sveriges Rikes Lag gavs ut första gången 1861 har den varit det självklara valet för landets ledande jurister.

En systematiskt bearbetad sammanställning av svensk lagstiftning med gällande lagar, förordningar, EU-förordningar och andra författningar.

När du köper lagboken får du tillgång till lagboksappen, den digitala versionen av lagboken, utan extra kostnad.

Lagboksappen kommer ut i anslutning till den tryckta lagboken. Precis som med den tryckta lagboken så kan du bläddra, sätta bokmärken och göra anteckningar – direkt i appen.

Nyheter i Sveriges Rikes Lag 2024

Bland nya lagar som tagits in i lagboken kan nämnas följande:

  • En ny mervärdesskattelag har antagits (SFS 2023:200). Den nya lagen utgör en omarbetning av den tidigare mervärdesskattelagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad. Den nya lagen har fått en ny struktur, moderniserats språkligt och anpassats till EU:s mervärdesskattedirektivs begrepp, struktur och systematik.

  • En ny lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete har antagits. Lagen ska ses mot bakgrund av att kommunerna har en särskilt viktig roll i samhällets samlade brottsförebyggande arbete. Enligt den nya lagen ska kommunerna ta fram en lägesbild över brottsligheten och utifrån denna ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan.

  • Enligt en ny lag (2023:474) om polisiära befogenheter i gränsnära områden får polisen utökade befogenheter vid vissa flygplatser, hamnar och järnvägsstationer, vid broar för vägtrafik till eller från utlandet och vid gränsövergångsställen på allmänna vägar.

  • Viktiga ändringar har gjorts i bl.a. brottsbalken, rättegångsbalken och vapenlagen (1996:67).

Tillägg 2024

I detta Tillägg till 2024 års lagbok ingår författningar och författningsändringar inom lagbokens område vilka har utkommit i Svensk författningssamling (SFS) efter lagbokens tryckning, fr.o.m. nr 2023:623 t.o.m. nr 2023:954. I årets Tillägg inkluderas även EU-fördragen, EU:s stadga, samt lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

Rättelse i Sveriges Rikes Lag 2023

Avser kapitel 50 samt 51 rättegångsbalken

Vi ber er notera att ett fel uppstått i 50 kap. 11 och 12 §§ rättegångsbalken, s. 1623 f, samt 51 kap. 11 och 12 §§ rättegångsbalken, s. 1628.

Vänligen se nedan för två versioner av rättelseblad. Vid frågor vänligen kontakta oss via email supprt@nj.se.

Vi ber om överseende med felet.

Rolig kuriosa om lagboken, symbolen för det svenska rättssystemet

Sveriges Rikes Lag, den blå lagboken, är för många symbolen för det svenska rättssystemet. Den förekommer dagligen i nyheterna och för många jurister är en ständig följeslagare. Men varför är lagboken blå? Hur mycket väger den egentligen och varför kan lagboken inte bli mer omfattande än den är idag? Vi har pratat med några medarbetare på Norstedts Juridik om just detta.

Lagboken kan inte bli mer omfattande

Lagboken är en riktigt tungviktare i ordets rätta bemärkelse och väger hela 3 kg. Men nu kan det faktiskt inte bli tyngre och inte heller mer omfattande. Det beror på trycktekniska skäl –bokblocken vi använder oss av när vi trycker lagboken kan inte blir mer omfattade – och ändå använder vi oss av ett av de få tryckerier i Europa som kan hantera riktigt stora bokblock.

 

Är en sida i lagboken stark nog att bära hela boken?

Formatet för lagboken är utvalt för att man ska kunna lyfta boken med en hand. Men är en sida i lagboken stark nog att bära hela boken? Ja så är det faktiskt! Även om pappret är tunt så är det väldigt hållbart. Lagboken väger hela 3 kg så bindningen av lagboken måste vara av allra högsta kvalitet! Vågar du testa?

 

Så görs urvalet av lagar till lagboken

Sveriges Rikes Lag, den blå lagboken, syns dagligen i nyheterna och är för många symbolen för det svenska rättssystemet. Men hur görs urvalet av lagar till lagboken och hur stor del av lagarna finns egentligen med? Hör Maria Telliskivi, förläggare på Norstedts Juridik, berätta.

 

Lagboken 1861

Den första upplagan av lagboken – Sweriges Rikes Lag – från år 1861, är tunn som en pocketbok men varje sida bjuder läsaren på en spännande inblick i brott och straff och hur rättssystemet var uppbyggt på den tiden. Läs mer om 1861 års lagbok här.Lagbok gammal-6-1200px

Pressbilder 2024

Välkommen att använda dessa bilder av Sveriges Rikes Lag. Norstedts Juridik äger bildrättigheterna.
Bilderna får inte användas i kommersiella eller politiska syften.

Pressbilder 2023

Välkommen att använda dessa bilder av Sveriges Rikes Lag. Norstedts Juridik äger bildrättigheterna.
Bilderna får inte användas i kommersiella eller politiska syften.