Sveriges Rikes Lag

En bok av stor vikt för Sverige. Nu som då.

Köp lagboken Registrera personlig kod

Tungviktaren i det svenska rättssystemet sedan 1861

Sedan Sveriges Rikes Lag gavs ut första gången 1861 har den varit det självklara valet för landets ledande jurister.

En systematiskt bearbetad sammanställning av svensk lagstiftning med gällande lagar, förordningar, EU-förordningar och andra författningar.

Köp årets upplaga och få lagboksappen - den digitala versionen av lagboken - utan extra kostnad.

Lagboksappen kommer ut i anslutning till den tryckta lagboken och uppdateras en gång under året. Precis som med den tryckta lagboken så kan du bläddra, sätta bokmärken och göra anteckningar – direkt i appen.

Nyheter i Sveriges Rikes Lag 2022

Bland nya lagar som tagits in i lagboken kan nämnas

 

  • Lagen (2021:34) om tillträdesförbud till butik ger en möjlighet för en butiksinnehavare att hos åklagare begära att en person portförbjuds i butiken. Förutsättningen för ett sådant förbud är att det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att personen i fråga kommer att begå brott i butiken eller allvarligt trakassera någon som befinner sig där.

  • Genom lagen (2021:626) om förarbevis för vattenskoter har införts ett krav på förarbevis för att få framföra detta fordon. För att få ett förarbevis krävs att föraren har fyllt 15 år och genomgått föreskriven utbildning med godkänt resultat. Undantag från kravet på förarbevis gäller bl.a. inom statliga myndigheters verksamhet och vid räddningstjänst. Förarbeviset kan återkallas om innehavaren har gjort sig skyldig till exempelvis sjöfylleri eller vårdslöshet i sjötrafik, har brutit mot sjövägsreglerna eller har framfört en vattenskoter i vissa områden där det inte är tillåtet.

  • Lagen (2021:709) med kompletterande bestämmelser om straffrättsligt samarbete mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket har liksom åtskilliga andra författningar tillkommit med anledning av Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen.

  • Viktiga ändringar har också gjorts i bl.a. rättegångsbalken, skatteförfarandelagen (2011:1244) och livsmedelslagen (2006:804).

Rolig kuriosa om lagboken, symbolen för det svenska rättssystemet

Sveriges Rikes Lag, den blå lagboken, är för många symbolen för det svenska rättssystemet. Den förekommer dagligen i nyheterna och för många jurister är en ständig följeslagare. Men varför är lagboken blå? Hur mycket väger den egentligen och varför kan lagboken inte bli mer omfattande än den är idag? Vi har pratat med några medarbetare på Norstedts Juridik om just detta.

 

Lagboken kan inte bli mer omfattande

Lagboken är en riktigt tungviktare i ordets rätta bemärkelse och väger hela 3 kg. Men nu kan det faktiskt inte bli tyngre och inte heller mer omfattande. Det beror på trycktekniska skäl –bokblocken vi använder oss av när vi trycker lagboken kan inte blir mer omfattade – och ändå använder vi oss av ett av de få tryckerier i Europa som kan hantera riktigt stora bokblock.

 

Är en sida i lagboken stark nog att bära hela boken?

Formatet för lagboken är utvalt för att man ska kunna lyfta boken med en hand. Men är en sida i lagboken stark nog att bära hela boken? Ja så är det faktiskt! Även om pappret är tunt så är det väldigt hållbart. Lagboken väger hela 3 kg så bindningen av lagboken måste vara av allra högsta kvalitet! Vågar du testa?

 

Så görs urvalet av lagar till lagboken

Sveriges Rikes Lag, den blå lagboken, syns dagligen i nyheterna och är för många symbolen för det svenska rättssystemet. Men hur görs urvalet av lagar till lagboken och hur stor del av lagarna finns egentligen med? Hör Maria Telliskivi, förläggare på Norstedts Juridik, berätta.

 

Pressbilder

Välkommen att använda dessa bilder av Sveriges Rikes Lag. Norstedts Juridik äger bildrättigheterna.
Bilderna får inte användas i kommersiella eller politiska syften.